Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

5 CCI tutors hands held raise to the audience

15 mlynedd o Sefydliad Confucius Caerdydd

11 Awst 2023

Cardiff Confucius Institute celebrates 15 years of Chinese language teaching in Wales

Cardiff Confucius Institute tutor Modi playing the Pipa, a traditional Chinese instrument

Cipolwg ar y Pipa 琵琶

11 Gorffennaf 2023

Mae ein Intern Tia yn siarad â'r Tiwtor Modi am fynegi diwylliant a gwneud ffrindiau trwy gerddoriaeth.

WI event

Popeth Tsieiniaidd ar gyfer menywod Rhiwderin

9 Mehefin 2023

Ddiwedd mis Mawrth, rhoddodd Ling He o Sefydliad Confucius Caerdydd ddarlith ynghylch ‘Popeth Tsieiniaidd’ i Sefydliad y Merched yng nghyffiniau Casnewydd.

Three children showing their paper-cutting at the Red Dragon Centre's Chinese New Year event

Dod â lwc dda i 2023

22 Chwefror 2023

Mae Sefydliad Confucius Caerdydd yn neidio fel cwningen fach i Flwyddyn y Gwningen gydag amrywiaeth o weithgareddau yng Nghaerdydd a thu hwnt.

Image of a rabbit for the Chinese year of the rabbit 2023

Sboncio mlaen i Flwyddyn y Gwningen

6 Ionawr 2023

Gweithgareddau rhad ac am ddim ar gyfer y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd i'r gymuned ac ysgolion.

Cychwyn cyfres Cornel Tsieina drwy gael cip ar rai o gyfryngau cymdeithasol Tsieina

23 Tachwedd 2022

Mae'r digwyddiad cyntaf yn 2022 yn edrych ar rôl y cyfryngau cymdeithasol a'u heffaith ar y gymdeithas gyfoes yn Tsieina.

Dathlu ein rhwydwaith byd-eang o iaith a diwylliant Tsieina

1 Tachwedd 2022

Cymunedau lleol a thiwtoriaid Mandarin Caerdydd yn nodi Diwrnod Sefydliad Confucius 2022 gyda'i gilydd.

Pupils from Aberconwy School to study Chinese at university

Tsieinëeg yn agor drysau prifysgol i ddysgwyr ifanc

12 Medi 2022

Mae disgyblion un o Ystafelloedd Dosbarth Confucius Caerdydd yn mynd ymlaen i astudio Tsieinëeg mewn tair prifysgol yn y DU.

Disgybl o Ddosbarth Confucius yw’r unig ddisgybl o Gymru i gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth DU gyfan

15 Gorffennaf 2022

Myfyrwyr Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn dangos eu sgiliau Mandarin yn y gystadleuaeth Pont i Tsiena.

Boats at Dragon Boat Festival, China

Diwrnod Gweithgareddau Gŵyl Cychod y Ddraig

12 Mai 2022

Diwrnod o weithgareddau ar-lein i ddathlu 'Tuen Ng' ddiwedd Mai.