Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Cychwyn cyfres Cornel Tsieina drwy gael cip ar rai o gyfryngau cymdeithasol Tsieina

23 Tachwedd 2022

Mae'r digwyddiad cyntaf yn 2022 yn edrych ar rôl y cyfryngau cymdeithasol a'u heffaith ar y gymdeithas gyfoes yn Tsieina.

Dathlu ein rhwydwaith byd-eang o iaith a diwylliant Tsieina

1 Tachwedd 2022

Cymunedau lleol a thiwtoriaid Mandarin Caerdydd yn nodi Diwrnod Sefydliad Confucius 2022 gyda'i gilydd.

Pupils from Aberconwy School to study Chinese at university

Tsieinëeg yn agor drysau prifysgol i ddysgwyr ifanc

12 Medi 2022

Mae disgyblion un o Ystafelloedd Dosbarth Confucius Caerdydd yn mynd ymlaen i astudio Tsieinëeg mewn tair prifysgol yn y DU.

Disgybl o Ddosbarth Confucius yw’r unig ddisgybl o Gymru i gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth DU gyfan

15 Gorffennaf 2022

Myfyrwyr Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn dangos eu sgiliau Mandarin yn y gystadleuaeth Pont i Tsiena.

Boats at Dragon Boat Festival, China

Diwrnod Gweithgareddau Gŵyl Cychod y Ddraig

12 Mai 2022

Diwrnod o weithgareddau ar-lein i ddathlu 'Tuen Ng' ddiwedd Mai.

Cardiff CI tutor Ling He at the UK Mandarin Teaching Championship 2022

Y PowerPoint Gorau ym Mhrydain ar gyfer Tsieinëeg yn 2022

22 Ebrill 2022

Tiwtor o Sefydliad Confucius Caerdydd yn ennill y wobr 'Y PowerPoint Gorau' ym Mhencampwriaeth Addysgu Mandarin gyntaf erioed y DU.

Introduction to Chinese New Year online session

Dathliadau Tsieineaidd yn dod yn fyw mewn ystafelloedd dosbarth Cymru

22 Chwefror 2022

Sefydliad Confucius Caerdydd yn cychwyn Blwyddyn y Teigr gyda diwrnod o weithgareddau rhithwir yn dathlu iaith a diwylliant Tsieina mewn 'Gŵyl Blwyddyn Newydd Tsieineaidd'.

Mandarin for teachers course advert

Cyflwyniad i Mandarin ar gyfer athrawon

16 Chwefror 2022

Ydych chi erioed wedi ystyried dysgu hanfodion Mandarin Tsieinëeg? Efallai yr hoffech fod yn rhan o'i gyflwyno i'ch ysgol?

Chinese New Year 2022 - The Year of the Tiger

Gŵyl Blwyddyn Newydd Tsieineaidd Ar-lein i blant ysgol

19 Ionawr 2022

Wythnos o ddathliadau i ysgolion gyda'n Gŵyl Blwyddyn Newydd Tsieineaidd ar-lein.

An image of a tiger to illustrate the Year of the Tiger

Rhywbeth i bawb gyda Blwyddyn y Teigr: Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2022

10 Ionawr 2022

Rhywbeth i bawb gyda Blwyddyn y Teigr: Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2022