Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Confucius Caerdydd

Rydym yn hyrwyddo iaith a diwylliant Tsieina yng Nghymru ac yn cefnogi cydweithredu rhwng Cymru a Tsieina.

Dysgwch fwy am ein cyrsiau i ddysgwyr sy’n oedolion, i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac i ysgolion.

Mae nifer o ysgoloriaethau a chynlluniau a ariennir ar gael i gefnogi astudio ac interniaethau yn Tsieina.

Sut y gall eich ysgol gysylltu â rhwydwaith dosbarthiadau Confucius.

Newyddion diweddaraf

Boats at Dragon Boat Festival, China

Diwrnod Gweithgareddau Gŵyl Cychod y Ddraig

12 Mai 2022

Diwrnod o weithgareddau ar-lein i ddathlu 'Tuen Ng' ddiwedd Mai.

Cardiff CI tutor Ling He at the UK Mandarin Teaching Championship 2022

Y PowerPoint Gorau ym Mhrydain ar gyfer Tsieinëeg yn 2022

22 Ebrill 2022

Tiwtor o Sefydliad Confucius Caerdydd yn ennill y wobr 'Y PowerPoint Gorau' ym Mhencampwriaeth Addysgu Mandarin gyntaf erioed y DU.

Introduction to Chinese New Year online session

Dathliadau Tsieineaidd yn dod yn fyw mewn ystafelloedd dosbarth Cymru

22 Chwefror 2022

Sefydliad Confucius Caerdydd yn cychwyn Blwyddyn y Teigr gyda diwrnod o weithgareddau rhithwir yn dathlu iaith a diwylliant Tsieina mewn 'Gŵyl Blwyddyn Newydd Tsieineaidd'.

Dysgwch am y gwaith rydym yn ei wneud i gryfhau cysylltiadau rhwng Cymru a Tsieina er budd y ddwy gymuned ac, yn ehangach, y ddwy genedl.