Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Confucius Caerdydd

Rydym yn hyrwyddo iaith a diwylliant Tsieina yng Nghymru ac yn cefnogi cydweithredu rhwng Cymru a Tsieina.

Newyddion diweddaraf

Online Mandarin learning with the Confucius Institute

Manteision dysgu Tsieinëeg ar-lein

1 Mai 2020

Mae tiwtoriaid Sefydliad Confucius Caerdydd wedi newid o addysgu wyneb yn wyneb i addysgu ar-lein mewn ysgolion lleol ac ym Mhrifysgol Caerdydd.

Girl playing Chinese instrument

Crebwyll a chyfoeth yn 2020: Sefydliad Confucius Caerdydd yn croesawu Blwyddyn y Llygoden Fawr

3 Ebrill 2020

Fe groesawodd Sefydliad Confucius Caerdydd Flwyddyn y Llygoden Fawr gyda chyfres o ddigwyddiadau o dde i ogledd Cymru.

Chinese New Year at Deloitte

Mae Sefydliad Confucius Caerdydd yn cynnig hyfforddiant diwylliannol i Deloitte

1 Ebrill 2020

Staff o un o’r pedwar cwmni cyfrifeg mwyaf ar lefel fyd-eang, Deloitte, mewn gweithdy arbennig ynghylch diwylliant Tsieina.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i ddiwallu eich anghenion.

Mae nifer o ysgoloriaethau a chynlluniau a ariennir ar gael i gefnogi astudio ac interniaethau yn Tsieina.

Darganfyddwch sut rydym ni'n hyrwyddo iaith a diwylliant Tsieineaidd yng Nghymru.

Sut y gall eich ysgol gysylltu â rhwydwaith dosbarthiadau Confucius.