Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Confucius Caerdydd

Rydym yn hyrwyddo iaith a diwylliant Tsieina yng Nghymru ac yn cefnogi cydweithredu rhwng Cymru a Tsieina.

Dysgwch fwy am ein cyrsiau i ddysgwyr sy’n oedolion, i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac i ysgolion.

Mae nifer o ysgoloriaethau a chynlluniau a ariennir ar gael i gefnogi astudio ac interniaethau yn Tsieina.

Sut y gall eich ysgol gysylltu â rhwydwaith dosbarthiadau Confucius.

Newyddion diweddaraf

Chinese paper cutting and paint at a community event

Rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau diwylliannol yr haf hwn

21 Mai 2024

Mae Sefydliad Confucius Caerdydd yn cynllunio haf hwyliog o ddigwyddiadau yn y gymuned leol.

Trip cyfranogwyr i ymweld â Mur Mawr Tsieina y tu allan i Beijing.

O'r ystafell ddosbarth i Tsieina: taith athrawon i Xiamen a Beijing

15 Ebrill 2024

Profiad diwylliannol a dysgu athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd y DU yn Tsieina.

Pen draig goch ac aur wedi'i wneud allan o falwnau.

Sefydliad Confucius Caerdydd yn dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

4 Mawrth 2024

Mae staff yn Sefydliad Confucius Caerdydd wedi trefnu a chyfrannu at ddigwyddiadau ledled Caerdydd i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.

Dysgwch am y gwaith rydym yn ei wneud i gryfhau cysylltiadau rhwng Cymru a Tsieina er budd y ddwy gymuned ac, yn ehangach, y ddwy genedl.