Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Confucius Caerdydd

Rydym yn hyrwyddo iaith a diwylliant Tsieina yng Nghymru ac yn cefnogi cydweithredu rhwng Cymru a Tsieina.

Dysgwch fwy am ein cyrsiau i ddysgwyr sy’n oedolion, i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac i ysgolion.

Mae nifer o ysgoloriaethau a chynlluniau a ariennir ar gael i gefnogi astudio ac interniaethau yn Tsieina.

Sut y gall eich ysgol gysylltu â rhwydwaith dosbarthiadau Confucius.

Newyddion diweddaraf

Pupils from Aberconwy School to study Chinese at university

Tsieinëeg yn agor drysau prifysgol i ddysgwyr ifanc

12 Medi 2022

Mae disgyblion un o Ystafelloedd Dosbarth Confucius Caerdydd yn mynd ymlaen i astudio Tsieinëeg mewn tair prifysgol yn y DU.

Disgybl o Ddosbarth Confucius yw’r unig ddisgybl o Gymru i gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth DU gyfan

15 Gorffennaf 2022

Myfyrwyr Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn dangos eu sgiliau Mandarin yn y gystadleuaeth Pont i Tsiena.

Boats at Dragon Boat Festival, China

Diwrnod Gweithgareddau Gŵyl Cychod y Ddraig

12 Mai 2022

Diwrnod o weithgareddau ar-lein i ddathlu 'Tuen Ng' ddiwedd Mai.

Dysgwch am y gwaith rydym yn ei wneud i gryfhau cysylltiadau rhwng Cymru a Tsieina er budd y ddwy gymuned ac, yn ehangach, y ddwy genedl.