Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Confucius Caerdydd

Rydym yn hyrwyddo iaith a diwylliant Tsieina yng Nghymru ac yn cefnogi cydweithredu rhwng Cymru a Tsieina.

Dysgwch fwy am ein cyrsiau i ddysgwyr sy’n oedolion, i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac i ysgolion.

Mae nifer o ysgoloriaethau a chynlluniau a ariennir ar gael i gefnogi astudio ac interniaethau yn Tsieina.

Sut y gall eich ysgol gysylltu â rhwydwaith dosbarthiadau Confucius.

Newyddion diweddaraf

Benjamin Miller (BA Tsieinëeg) yn sefyll o flaen adeilad Prifysgol Xiamen

Ymgolli yn yr iaith a’r diwylliant trwy'r Ysgoloriaeth Ryngwladol yn Tsiena

4 Ionawr 2024

Blwyddyn o brofiad myfyriwr o Brifysgol Caerdydd, Benjamin Miller, yn Tsieina gydag ysgoloriaeth gan Brifysgol Xiamen

Tiwtoriaid Sefydliad Confucius Caerdydd Modi a Mengjiao yng nghwmni beirniaid y gystadleuaeth.

Tiwtoriaid Sefydliad Confucius Caerdydd yn ennill gwobrau addysgu Tsieinëeg mewn pencampwriaeth ranbarthol

7 Rhagfyr 2023

Stori lwyddiant ddwbl i Mengjiao a Modi yn Glasgow yr hydref hwn.

Chinese Bridge students from Cardiff University 2023

All time high for Cardiff entries to Mandarin language competition

18 Hydref 2023

Mae mwy o fyfyrwyr sy’n gysylltiedig ag Athrofa Confucius Caerdydd nag erioed o’r blaen yn cystadlu yn y 'Bont Tsieinëeg'.

Dysgwch am y gwaith rydym yn ei wneud i gryfhau cysylltiadau rhwng Cymru a Tsieina er budd y ddwy gymuned ac, yn ehangach, y ddwy genedl.