Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Trip cyfranogwyr i ymweld â Mur Mawr Tsieina y tu allan i Beijing.

O'r ystafell ddosbarth i Tsieina: taith athrawon i Xiamen a Beijing

15 Ebrill 2024

Profiad diwylliannol a dysgu athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd y DU yn Tsieina.

Pen draig goch ac aur wedi'i wneud allan o falwnau.

Sefydliad Confucius Caerdydd yn dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

4 Mawrth 2024

Mae staff yn Sefydliad Confucius Caerdydd wedi trefnu a chyfrannu at ddigwyddiadau ledled Caerdydd i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.

Benjamin Miller (BA Tsieinëeg) yn sefyll o flaen adeilad Prifysgol Xiamen

Ymgolli yn yr iaith a’r diwylliant trwy'r Ysgoloriaeth Ryngwladol yn Tsiena

4 Ionawr 2024

Blwyddyn o brofiad myfyriwr o Brifysgol Caerdydd, Benjamin Miller, yn Tsieina gydag ysgoloriaeth gan Brifysgol Xiamen

Tiwtoriaid Sefydliad Confucius Caerdydd Modi a Mengjiao yng nghwmni beirniaid y gystadleuaeth.

Tiwtoriaid Sefydliad Confucius Caerdydd yn ennill gwobrau addysgu Tsieinëeg mewn pencampwriaeth ranbarthol

7 Rhagfyr 2023

Stori lwyddiant ddwbl i Mengjiao a Modi yn Glasgow yr hydref hwn.

Chinese Bridge students from Cardiff University 2023

All time high for Cardiff entries to Mandarin language competition

18 Hydref 2023

Mae mwy o fyfyrwyr sy’n gysylltiedig ag Athrofa Confucius Caerdydd nag erioed o’r blaen yn cystadlu yn y 'Bont Tsieinëeg'.

5 CCI tutors hands held raise to the audience

15 mlynedd o Sefydliad Confucius Caerdydd

11 Awst 2023

Cardiff Confucius Institute celebrates 15 years of Chinese language teaching in Wales

Cardiff Confucius Institute tutor Modi playing the Pipa, a traditional Chinese instrument

Cipolwg ar y Pipa 琵琶

11 Gorffennaf 2023

Mae ein Intern Tia yn siarad â'r Tiwtor Modi am fynegi diwylliant a gwneud ffrindiau trwy gerddoriaeth.

WI event

Popeth Tsieiniaidd ar gyfer menywod Rhiwderin

9 Mehefin 2023

Ddiwedd mis Mawrth, rhoddodd Ling He o Sefydliad Confucius Caerdydd ddarlith ynghylch ‘Popeth Tsieiniaidd’ i Sefydliad y Merched yng nghyffiniau Casnewydd.

Three children showing their paper-cutting at the Red Dragon Centre's Chinese New Year event

Dod â lwc dda i 2023

22 Chwefror 2023

Mae Sefydliad Confucius Caerdydd yn neidio fel cwningen fach i Flwyddyn y Gwningen gydag amrywiaeth o weithgareddau yng Nghaerdydd a thu hwnt.

Image of a rabbit for the Chinese year of the rabbit 2023

Sboncio mlaen i Flwyddyn y Gwningen

6 Ionawr 2023

Gweithgareddau rhad ac am ddim ar gyfer y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd i'r gymuned ac ysgolion.