Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Rydym yn hyrwyddo iaith a diwylliant Tsieina yng Nghymru ac yn cefnogi cydweithredu rhwng Cymru a Tsieina.

Lansiwyd y Sefydliad yn 2008 ac mae'n bartneriaeth rhwng Prifysgol Xiamen a Phrifysgol Caerdydd. Fe'i cefnogir gan Hanban - Swyddfa Cyngor Iaith Tsieineaidd.

Mae bron i 500 o Sefydliadau Confucius ledled y byd, ac mae pob un yn gwasanaethu ei gymuned mewn ffordd wahanol. Mae ffocws Sefydliad Confucius Caerdydd ar addysgu iaith ac mae'n seiliedig ar yr ehangder eang o arbenigedd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern.

Dysgwch fwy am ein:

Er mwyn gweithio tuag at gyflawni ein gweledigaeth, mae gennym dri amcan strategol cefnogol:

 • Cefnogi Strategaeth Ryngwladol Prifysgol Caerdydd a datblygu darpariaeth ar gyfer iaith a diwylliant Tsieineaidd.
 • Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a'r pedwar Consortiwm Addysg Rhanbarthol yng Nghymru er mwyn datblygu darpariaeth iaith a diwylliant Tsieineaidd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn rhan o strategaeth Dyfodol Byd-eang.
 • Parhau i ymgysylltu â chymunedau lleol er mwyn hyrwyddo rhannu

Rydym yn cynnig y gwasanaethau canlynol i ysgolion, Prifysgol Caerdydd a’r gymuned leol:

 • Addysgu Tsieinëeg mewn ysgolion, ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn y gymuned leol.
 • Hyfforddi addysgwyr Tsieinëeg a chynnig adnoddau addysgu Tsieinëeg.
 • Cynnal arholiad HSK (Prawf Hyfedredd Tsieinëeg), y Prawf Tsieinëeg i Bobl Ifanc (YCT), a phrofion ar gyfer Ardystio Athrawon Iaith Tsieineaidd.
 • Rhoi gwybodaeth a gwasanaethau ymgynghorol ynghylch addysg, iaith a diwylliant Tsieina.
 • Cynnal gweithgareddau cyfnewid iaith a diwylliannol rhwng y DU a Tsieina.

Mae Bwrdd Cynghorwyr Sefydliad Confucius Caerdydd yn cynnwys aelodau o brifysgolion Xiamen a Chaerdydd. Mae ein Bwrdd presennol yn cynnwys:

 • Yr Athro Rudolf K Allemann, Rhag Is-Ganghellor, Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr, Pennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg
 • Professor Yang Bin, Is-Lywydd Prifysgol Xiamen
 • Mr Mao Tongwen, Cyfarwyddwr Pencadlys Deheuol Sefydliad Confucius.

Mae Bwrdd y Cynghorwyr yn cwrdd bob blwyddyn i adolygu cynnydd y sefydliad a chynlluniau i’w ddatblygu.

A ninnau’n wedi ein lleoli yn yr Ysgol Ieithoedd Modern, rydym yn gallu gweithio gydag adrannau academaidd a phroffesiynol ledled Prifysgol Caerdydd a’u cefnogi.

Rydym yn gweithio gyda llawer o sefydliadau allanol hefyd, gan gynnwys:

Cysylltwch â ni

Sefydliad Confucius Caerdydd

Ymholiadau cyffredinol