Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Célia Bourhis, Chinese Bridge competition 2020

Myfyriwr o Gaerdydd yn ennill gwobr 'Mwyaf Creadigol' yn y gystadleuaeth Pont Tsieinëeg nodedig.

8 Hydref 2020

Dysgwr Mandarin yn ennill gwobr mewn cystadleuaeth o fri gyda chymorth tiwtoriaid Sefydliad Confucius Caerdydd.

Students learning Mandarin Chinese in a classroom at Cardiff University

Gwnewch eich hun yn gartrefol gyda Tsieinëeg

17 Medi 2020

Y semester hwn, mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig eu cyrsiau iaith rhan amser i oedolion ar-lein, sy'n ddelfrydol i unrhyw un sydd â bywyd gwaith prysur, dyletswyddau teuluol neu sy'n teimlo eu bod yn astudio'n well gartref.

Gweld Tsieina o'ch soffa: Corneli Tsieineaidd yn troi'n rhithwir

23 Gorffennaf 2020

Sefydliad Confucius Caerdydd yn symud eu Corneli Tsieineaidd ar-lein.

Screenshot on online Mandarin for Teachers course

Cyrsiau Mandarin ar-lein i Athrawon yn cyrraedd Caerdydd a thu hwnt

1 Gorffennaf 2020

Mae Sefydliad Confucius Caerdydd wedi bod yn peilota cyrsiau Mandarin ar-lein i athrawon ysgol gyda golwg ar eu lansio ar raddfa fwy o fis Medi ymlaen.

Dyfarnwyd statws Ystafell Ddosbarth Confucius i Ysgol Sili

29 Mai 2020

Mae ei statws newydd yn golygu ei bod yr 18eg ystafell ddosbarth Confucius yng Nghymru, a’r seithfed i gael ei rheoli gan Gaerdydd.

Online Mandarin learning with the Confucius Institute

Manteision dysgu Tsieinëeg ar-lein

1 Mai 2020

Mae tiwtoriaid Sefydliad Confucius Caerdydd wedi newid o addysgu wyneb yn wyneb i addysgu ar-lein mewn ysgolion lleol ac ym Mhrifysgol Caerdydd.

Girl playing Chinese instrument

Crebwyll a chyfoeth yn 2020: Sefydliad Confucius Caerdydd yn croesawu Blwyddyn y Llygoden Fawr

3 Ebrill 2020

Fe groesawodd Sefydliad Confucius Caerdydd Flwyddyn y Llygoden Fawr gyda chyfres o ddigwyddiadau o dde i ogledd Cymru.

Chinese New Year at Deloitte

Mae Sefydliad Confucius Caerdydd yn cynnig hyfforddiant diwylliannol i Deloitte

1 Ebrill 2020

Staff o un o’r pedwar cwmni cyfrifeg mwyaf ar lefel fyd-eang, Deloitte, mewn gweithdy arbennig ynghylch diwylliant Tsieina.

Chinese new Year at the Senedd

Dathliadau’r flwyddyn nesaf a chyfeillgarwch Cymru-Tsieina

27 Mawrth 2020

Y Senedd yn croesawu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, gan arddangos cysylltiadau Cymru-Tsieina o ran busnes, diwylliant a’r byd academaidd.

Carolyn Goodwin

Seminar llwyddiannus i athrawon

26 Hydref 2019

Cynhaliodd Sefydliad Conffiwsias Caerdydd gwrs hyfforddi i diwtoriaid Mandarin.