Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau

Mae nifer o ysgoloriaethau a chynlluniau a ariennir ar gael i gefnogi astudio ac interniaethau yn Tsieina.

Mae'r rhain yn amrywio o leoliadau tymor byr a gwersylloedd haf i ysgoloriaethau llawn i astudio ar gyfer graddau Meistr a PhD.

Sylwch fod yr wybodaeth isod yn gywir ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn (Awst 2021). Mae'n hanfodol mynd i’r gwefannau perthnasol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf a'r dyddiadau ymgeisio. Cysylltwch â Sefydliad Confucius Caerdydd os ydych chi'n ystyried gwneud cais am unrhyw un o'r ysgoloriaethau hyn.

Ysgoloriaethau Prifysgol Xiamen

Ysgoloriaethau Prifysgol Xiamen

Dysgwch fwy am wahanol ysgoloriaethau Prifysgol Xiamen i ddysgu Tsieinëeg yn Tsieina.

Ysgoloriaethau Llywodraeth Tsieina

Ysgoloriaethau Llywodraeth Tsieina

Mae ysgoloriaethau hael ar gael i gefnogi graddau israddedig, ôl-raddedig neu ymchwil yn Tsieina.

Ysgoloriaethau Athrawon Iaith Tsieinëeg Rhyngwladol

Ysgoloriaethau Athrawon Iaith Tsieinëeg Rhyngwladol

Manylion ein hysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig a myfyrwyr gradd Meistr.

Astudio neu weithio yn Tsieina

Astudio neu weithio yn Tsieina

Achubwch ar y cyfle i ddarganfod Tsieina, dysgu iaith newydd a gwneud ffrindiau am oes.