Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaeth

Os ydych yn cynllunio taith i Tsieina neu wedi'ch cyfareddu gan ddiwylliant cymhleth Tsieina rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i ddiwallu eich anghenion.

Os nad ydych yn siŵr pa gwrs fyddai’r un mwyaf addas ar eich cyfer, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i drafod eich anghenion.

Mae Sefydliad Confucius Caerdydd yn ganolfan brawf gymeradwy ar gyfer Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), a adwaenir hefyd fel y Profion Hyfedredd Tsieinëeg. Rydym hefyd yn cynnig y Prawf Tsieinëeg i Ieuenctid (YCT).

Cynhelir profion trwy gydol y flwyddyn. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu ewch i wefan y profion Tsieinëeg neu i wefan Hanban.

Dysgwyr sy'n oedolion

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau Tsieinëeg Mandarin wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer y cyhoedd ac sy'n cael eu cynnal gyda'r nos. Caiff y rhain eu cynnal yn unol â thymhorau'r brifysgol, yn dechrau ym mis Hydref a mis Ebrill, a chânt eu darparu mewn dosbarthiadau dwy awr wythnosol dros 12 wythnos.

Mae ein cyrsiau Tsieinëeg i ddysgwyr sy'n oedolion ar gael drwy'r adran Addysg Barhaus a Phroffesiynol.

Myfyrwyr

Gall pob myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd astudio Tsieinëeg yn rhad ac am ddim. Mae ein cyrsiau Tsieinëeg ar gael trwy'r rhaglen Ieithoedd i Bawb.

Ysgolion

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau mewn ysgolion, gyda'r nod o gyflwyno Tsieinëeg ar lefel dechreuwyr.