Ewch i’r prif gynnwys

Ymestyn yn Ehangach

Mae prosiect Ymestyn yn Ehangach yn mynd i'r afael â rhwystrau i fynediad, dilyniant a llwyddiant ym myd addysg uwch.

Rydyn ni’n aelod o Ymestyn yn Ehangach, prosiect ar y cyd sy'n anelu at ddenu diddordeb pobl rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion sy’n 21 oed ac yn hŷn heb unrhyw gymwysterau addysg uwch ac sy’n byw yn rhai o'r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae Ymestyn yn Ehangach hefyd yn cefnogi plant sy'n derbyn gofal, pobl sy'n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau'r rhwystrau i addysg y bydd y grwpiau hyn yn eu hwynebu.

Cysylltu â ni

I gael gwybod rhagor am y prosiect, ewch i wefan Ymestyn yn Ehangach neu cysylltwch â'r tîm:

Ymestyn yn Ehangach