Ewch i’r prif gynnwys

Ymestyn yn Ehangach drwy Gampws Cyntaf

Mae prosiect Ymestyn yn Ehangach Campws Cyntaf yn mynd i'r afael â rhwystrau i fynediad, dilyniant a llwyddiant ym myd addysg uwch.

Rydyn ni’n aelod o First Campus, prosiect ar y cyd sy'n anelu at ddenu diddordeb pobl rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion sy’n 21 oed ac yn hŷn heb unrhyw gymwysterau addysg uwch ac sy’n byw yn rhai o'r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae Campws Cyntaf hefyd yn cefnogi plant sy'n derbyn gofal, pobl sy'n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau'r rhwystrau i addysg y bydd y grwpiau hyn yn eu hwynebu.

Cysylltu â ni

I gael gwybod rhagor am y prosiect, ewch i wefan Campws Cyntaf neu cysylltwch â'r tîm: