Ewch i’r prif gynnwys

Sioe Deithiol Addysg Uwch

Mae'r Sioe Deithiol Addysg Uwch yn cynnig amrywiaeth o sgyrsiau a gweithdai ysbrydoledig i fyfyrwyr ym mlynyddoedd 9-11, yn bennaf mewn ysgolion ar draws Cymru.

Prosiect a gynhelir gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yw Sioe Deithiol Addysg Uwch. Mae’r prosiect yn targedu ardaloedd lle mae cyfraddau dilyniant i addysg uwch yn isel. Mae’n canolbwyntio ar helpu myfyrwyr i wireddu eu potensial, yn ogystal â rhoi mwy o fanylion am y profiad o fynd i’r brifysgol drwy chwalu camsyniadau cyffredin. Mae’r prosiect yn:

  • darparu dros 170 o gyflwyniadau bob blwyddyn
  • cyrraedd dros 20,000 o ddisgyblion
  • cyflwyno wythnosau rhanbarthol yng ngogledd Cymru, gorllewin Cymru, canolbarth Cymru a Chernyw.

Mae ein cyflwyniadau mwyaf poblogaidd yn cynnwys:

  • beth yw Addysg Uwch?
  • gwneud y dewisiadau cywir a pharatoi ar gyfer y chweched dosbarth / coleg
  • paratoi ar gyfer TGAU
  • sgiliau astudio ac adolygu
  • bywyd myfyrwyr yng Nghaerdydd

Cysylltwch â ni

Ebostiwch Sera Richards er mwyn cael rhagor o wybodaeth am Sioe Deithiol Addysg Uwch:

Sera Richards

Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau