Ewch i’r prif gynnwys

Ein prosiectau

Byddwn yn buddsoddi mewn prosiectau sydd â'r potensial i ddatblygu partneriaethau cryf a pharhaol rhwng trigolion lleol a staff, myfyrwyr ac academyddion y Brifysgol.

Mae'r Porth Cymunedol yn buddsoddi £90,000 dros y ddwy flynedd nesaf i ariannu partneriaethau rhwng aelodau o Brifysgol Caerdydd a thrigolion Grangetown. Bydd yr holl bartneriaethau y byddwn yn eu hariannu yn gweithio tuag at wneud Grangetown yn lle hyd yn oed yn well i fyw ynddo.

Bydd y prosiectau'n elwa ar amrywiaeth o gymunedau yn yr ardal, yn ogystal â chyfrannu at uchelgeisiau'r Brifysgol. A chithau'n drigolion, ac yn arbenigwyr ar Grangetown, rydym yn dilyn eich arweiniad chi; isod mae'r holl syniadau prosiect gan bobl leol sydd am weithio gyda'r Brifysgol er mwyn gweithredu. Ein prosiectau diweddar.

Themâu cymunedol

Strydoedd glân a mannau gwyrdd

Strydoedd glân a mannau gwyrdd

Amgylchedd rhagorol i Grangetown.

Cyfathrebu heb rwystrau

Cyfathrebu heb rwystrau

Dealltwriaeth rwydd rhwng pobl, goresgyn rhwystrau iaith a diwylliant.

Mannau cyfarfod cymunedol

Mannau cyfarfod cymunedol

Canolfannau cymunedol a mannau cyfarfod.

Cymuned gyfeillgar a chlos

Cymuned gyfeillgar a chlos

Dathlu cymunedau’n dod at ei gilydd; cysylltiadau newydd a gwell dealltwriaeth rhwng pobl.

Grangetown iach a gweithgar

Grangetown iach a gweithgar

Iechyd meddyliol da a gweithgareddau iach.

Mannau a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc a phlant

Mannau a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc a phlant

Mwy o feithrinfeydd a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc.

Parch ar y ffyrdd

Parch ar y ffyrdd

Diogelwch ar y ffyrdd, yn arbennig i blant a chynnal a chadw.

Grangetown diogel

Grangetown diogel

Cartrefi a strydoedd diogel.

Gweithio a siopa yn Grangetown

Gweithio a siopa yn Grangetown

Siopau lleol, buddsoddiad mewn swyddi.