Ewch i’r prif gynnwys

Arweinwyr DSV y dyfodol yn graddio o’r Rhaglen Cyflymu

21 Chwefror 2024

DSV Accelerate Programme Graduates throw graduation caps in the air
DSV Accelerate Programme Graduates

Mae carfan Raglen Cyflymu DSV 2023 wedi graddio ar ôl taith blwyddyn a oedd yn cynnwys hyfforddiant dwys, prosiectau, aseiniadau, a chyflwyniadau.

Yn ddiweddar, llofnododd DSV, cwmni trafnidiaeth a logisteg o Ddenmarc bartneriaeth strategol â Phrifysgol Caerdydd i hwyluso cydweithredu agosach ynghylch arloesi, ymchwil, datblygu staff, dyfodol myfyrwyr, a datblygu busnes rhyngwladol.

Nod y Rhaglen Cyflymu Atebion DSV yw cefnogi cyflawnwyr uchelgeisiol o fewn DSV i dyfu'n broffesiynol a chyflymu eu gyrfaoedd ar gyfer rolau uwch reolwr a dylunydd datrysiadau yn y dyfodol.

Mae Sefydliad PARC Ysgol Busnes Caerdydd wedi helpu i hwyluso'r Rhaglen Accelerate, gydag academyddion yn darparu hyfforddiant dros y flwyddyn ddiwethaf ar bynciau fel yr economi gylchol, rheoli gweithrediadau, cynllunio rhestr eiddo a chludiant, a rheoli gweithgynhyrchu.

Cynhaliwyd wythnos olaf y rhaglen yn Venlo ym mis Ionawr 2024, lle cymerodd y sawl oedd yn cymryd rhan mewn cwrs hyfforddi a oedd yn canolbwyntio ar gymhwyso offer gwelliant parhaus yn ymarferol, gan gynnwys Lean Six Sigma. Wrth i’r rhaglen ddirwyn i ben, cyflwynodd aelodau’r garfan ganlyniadau eu prosiectau rhithwir i uwch staff DSV a’r Athro Aris Syntetos, Athro Ymchwil Nodedig a Chadeirydd DSV ym Mhrifysgol Caerdydd.

"Gweithio gyda chydweithwyr o ddiwydiant a dylanwadu ar arferion y byd go iawn yw raison d'être Sefydliad PARC, ac un o brif amcanion partneriaeth strategol Prifysgol Caerdydd â DSV. Roeddwn wrth fy modd yn mynd i’r digwyddiad graddio yn Venlo ac yn falch o weld grŵp arall o bobl ifanc anhygoel a thalentog o DSV yn dod yn rhan o deulu Ysgol Busnes Caerdydd. Ar ran Prifysgol Caerdydd: llongyfarchiadau i bawb. Da iawn!”
Yr Athro Aris Syntetos Distinguished Research Professor, DSV Chair

“Roedd ein hyfforddiant ym Mhrifysgol Caerdydd yn anhygoel. Roedd yn wythnos llawn gwybodaeth, yn dysgu am yr economi gylchol, rhagweld, a chludiant ymhlith pynciau eraill. Ac roedd deall sut y gall yr academi a busnesau ddod at ei gilydd i gydweithio i nodi cyfleoedd a gwelliannau yn ddiddorol iawn i mi.” Juliana Garcia, cyfranogwr DSV.

Darllenwch fwy am bartneriaeth Prifysgol Caerdydd gyda DSV.

Rhannu’r stori hon