Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil Bioddelweddu

Coronavirus (COVID-19)

Yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19), bydd angen cwblhau asesiad risg newydd ar gyfer holl weithgareddau'r Hwb Ymchwil Bioddelweddu. Ychwanegwch fanylion penodol eich gwaith arfaethedig i'n ffurflen asesu risg safonol Covid-19 Hwb Ymchwil Bioddelweddu.

Confocal microscopy at the Bioimaging Research Hub
Miscrosgopeg gydffocal yn y Ganolfan Ymchwil Bioddelweddu.

Mae’r Hwb Ymchwil Bioddelweddu yn cynnig y dechnoleg a’r arbenigedd diweddaraf ym maes microsgopeg golau, o’r cysyniad arbrofol hyd at y ddelwedd orffenedig.

Mae’r Hwb yn cydweithio ag ymchwilwyr ledled Prifysgol Caerdydd ynghyd ag aelodau o Gynghrair GW4. Rydym hefyd yn arloesi wrth gynnig gwasanaeth delweddu ym meysydd bioleg, cemeg a’r gwyddorau deunyddiau a’r sector diwydiannol.

Mae cymorth technegol, hyfforddiant ac arweiniad llawn ar ddefnyddio ein cyfarpar delweddu ar gael i chi ar sail talu wrth fynd.

Ein gwasanaethau

Rydyn ni’n cynnig nifer o wasanaethau prosesu histolegol a pharatoi sleidiau gan gynnwys:

 • Prosesu â chwyr paraffin a mewnosod
 • Microlafnu a pharatoi sleidiau
 • Staenio histolegol – Haematocsolin a Eosin (H&E) fel arfer, ond cysylltwch â Derek Scarborough i drafod dulliau staenio eraill.

Rhaid i bob sampl sy'n cael eu cyflwyno i histoleg ddod gyda ffurflen cais Histoleg.

Prisiau ar gyfer defnyddwyr mewnol (Ysgol y Biowyddorau):

 • 55c i gynhyrchu bloc cwyr sengl o un sampl
 • 30c am sleid – naill ai wedi ei staenio â H&E neu heb ei staenio (ar gyfer imiwno histocemeg).

Dylsai cwsmeriaid tu hwnt i’r Ysgol ebostio Derek Scarborough i gael dyfynbris.

Mae’r Hwb yn gartref i ficrosgop cydffocal diweddaraf Zeiss LSM880 Airyscan a Leica SP2 ar gyfer delweddu celloedd byw a sefydlog. Mae iddo feddalwedd blaengar ar gyfer rendro data microsgopeg 3D/4D. Mae’r cyfarpar yma’n galluogi ymchwilwyr i ymgymryd ag ystod eang o waith, gan gynnwys:

 • Delweddu cydffocal o ddeunydd biolegol wedi ei doriannu, celloedd a meinwe byw, lluniadau wedi’u saernïo a deunyddiau anfiolegol.
 • Dulliau delweddu fflworoleuedd aml-sianel, adlewyrchrwydd a thrawsyriant golau.
 • Rendro cyfaint, delweddu ac animeiddio 3D
 • Delweddu oediog
 • Technegau llun-gannu (FRAP, FRET a FLIP)
 • Dadansoddi cyd-leoleiddiad fflworocrômau
 • Sganio a phwytho bloc
 • Delweddu oes fflworoleuedd (FLIM) a sbectrosgopeg cydberthyniad fflworoleuedd (FCS)

Mae’r labordy delweddu celloedd byw yn yr Hwb Ymchwil Bioddelweddu yn gartref i ficrosgop cydffocal sy’n defnyddio disg sy’n troelli ar gyfer prosesau delweddu cyflym, oediog. Mae’r system yma’n paratoi delweddau aml-safle (x,y,z) yn gyflym gan ddefnyddio technegau fflworoleuedd aml-liw a thrawsyriant golau. Mae systemau ar gyfer delweddu celloedd byw (h.y. nwy a magwrydd) ar gael hefyd.

Mae’r system Zeiss Lightsheet Z.1 â’i rheolaeth amgylcheddol yn caniatáu delweddu amlolwg ac aml-liw o samplau trwchus fflworoleuol â chydraniad gofodol-amseryddol uchel.

Mae gennym ystod o ficrosgopau manylder uwch o gyfres Olympus BX a Leica DM i gipio delweddau digidol ar gyfer y canlynol:

 • Microsgopeg maes llachar
 • Microsgopeg maes tywyll
 • Microsgopeg gweddgyferbyniol
 • Microsgopeg cyferbyniad ymyrraeth wahaniaethol Nomarski
 • Microsgopeg begynol
 • Microsgopeg epifflworoleuedd

Mae ein system sganio sleidiau (Surveyor) yn paratoi sganiau a delweddau digidol tra manwl o feinwe cyfan ar gyfer rhith-histoleg a phatholeg.

Rydyn ni’n cynnig gwasanaeth delweddu trawsyriant golau ac epifflworoleuedd o samplau bychain iawn gan gynnwys mowntiau cyfan, platiau meithriniad, jelïau, lluniadau wedi’u saernïo a thoriadau meinwe, yn ogystal â ffotograffiaeth gyffredinol.

Mae’r Biospace Lab PhotonIMAGER Optima yn paratoi delweddau sbectrwm-llawn ar sail bioymoleuedd a fflworoleuedd meinwe byw, o las i isgoch-agos.

Mae’r fflworosbectromedr Thermo Fisher NanoDrop 3300 yn mesur meintiau picogram DNA, RNA a phrotein mewn hydoddiannau microgyfaint.

Mae’r Zeiss PALM MicroBeam laser microdissector, sydd yn y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, yn arunigo DNA, RNA a phrotein o doriadau histolegol (cwyr paraffin neu cryo) a chelloedd byw.

Dau Beiriant Argraffu 3D:

Mae’r Ultimaker 3 Extended yn beiriant argraffu 3D allwthiad deuol sy’n defnyddio data cyfaint i baratoi modelau 3D deuliw o ansawdd uchel hyd at 30cm o uchder.

Argraffydd 3D Zortrax M200 sy’n paratoi modelau 3D o setiau data cyfaint.

Mae’r ddau argraffydd yn derbyn ffeiliau argraffu 3D .stl obj, .dxf a .3mf.

Mae angen cymorth technoleg delweddu optegol ar bron bob elfen o’n gwaith ymchwil, a gwasanaeth Hwb Ymchwil Bioddelweddu Prifysgol Caerdydd yw’r gwasanaeth mwyaf dibynadwy a chynhyrchiol yr ydw i wedi dod ar ei draws yn ystod fy 50 mlynedd ym Mhrifysgol Caerdydd ac mewn sefydliadau arall o bedwar ban byd. Mae cyd-weithio â Dr. Tony Hayes yn arwain at gynhyrchu delweddau o’r radd flaenaf bron yn ddi-ffael.

Yr Athro David Lloyd

Cysylltwch â ni

Am ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau Bioddelweddu, cysylltwch â:

Dr Peter Watson

Dr Peter Watson

Director for Postgraduate Education, Reader, Academic lead of imaging facilities, Postgraduate Research Teaching Co-ordinator

Email
watsonpd@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9042
Dr Anthony J. Hayes

Dr Anthony J. Hayes

Facility Supervisor & Administrator, Confocal Microscopy

Email
hayesaj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6611

Am ragor o wybodaeth am ein gwasanaeth Histoleg, cysylltwch â: