Ewch i’r prif gynnwys

Protein Technology Research

Mae'r Hwb Technoleg Protein yn darparu abenigedd a chyfleusterau ar gyfer pob agwedd ar echdynnu a phuro protein, a dadansoddi strwythur, swyddogaeth a rhyngweithol.

Offer a gwasanaethau

Mynegiant protein

Mae'r Hwb Ymchwil Protein yn gartref i nifer o gyfleusterau sy'n cefnogi cymwysiadau mynegiant protein:

 • Fectorau mynegiant ac organebau lletyol
 • Cyfleusterau mynegiant protein Prokaryotig
 • Cyfleusterau mynegiant protein Eukaryotig (diwylliant mamalaidd, burum a chelloedd pryfed)

Puro protein

Gall ymchwilwyr ddefnyddio'r cyfleusterau puro protein canlynol:

 • Cyfleuster FPLC (Akta Pure 25, Akta Explorer, Akta Prime Plus, systemau FPLC Cychwyn Akta). Cynigir hyfforddiant llawn.
 • Electrofform gel paratoadol (cell rag-redol Bio-Rad)

Dadansoddiad protein

Mae gan yr Hwb offerynnau dadansoddi protein o'r radd flaenaf:

 • Darllenydd microplatiau monocromator BMG Clariostar
  • Mae'n mesur amsugnedd, fflwroleuedd a chyfoledd mewn platiau 96- neu 384-ffynnon
  • Lled bandiau y gellir eu haddasu'n barhaus (8 i 100 nm) a thonfeddi (320 i 850 nm) ar gyfer sganio amsugnedd a fflwroleuedd a dewis cyffroi/allyrru arferiad
  • Yn meddu ar 2 chwistrellwr sampl sy'n caniatáu mesuriadau cyflym (ee profion calsiwm)
 • Sganiwr fflwroleuedd is-goch LiCor Odyssey CLx
  • Dadansoddiad blotio a gel meintiol y Gorllewin
  • Mae blot Gorllewinol mewn-gell yn mesur lefelau protein o gelloedd sefydlog mewn platiau aml-ffynnon (yn ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu llinell gell neu sgrinio siRNA)
 • Malvern MicroV zetasizer gwasgariad golau a synhwyrydd mynegai atblygol
  • Mesur maint protein, crynodiad a màs moleciwlaidd yn dilyn cromatograffeg hidlo gel; mesur maint protein yn y modd batsh

Ymhlith y cyfleusterau eraill sydd ar gael yn y ganolfan mae tarfu ar gelloedd, fflworideiddio ciwvette, a dadansoddi protein gan ddefnyddio microsgopi electron trawsyrru.

Rhwydwaith Gwyddorau Strwythurol a Bioffiseg Prifysgol Caerdydd (CUSSBN)

Mae'r rhwydwaith hwn yn galluogi rhannu gwybodaeth ar gyfer dadansoddiad bioffisegol moleciwlaidd a phenderfynu ar strwythur; gan gynnwys mynegiant protein, puro, crisialu, paratoi sampl EM ac ati. Ledled y Brifysgol, mae'r Rhwydwaith yn hwyluso cydweithredu rhwng arbenigwyr ar draws yr Ysgolion, yn ogystal â gwyddonwyr strwythurol allanol a bioffisegwyr moleciwlaidd.
Os hoffech ddarganfod mwy am y rhwydwaith: ar gyfer gwyddorau strwythurol, cysylltwch â Dr Ben Bax neu Dr Pierre Rizkallah, i gael bioffiseg foleciwlaidd, cysylltwch â Dr Niek Buurma.

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth am ein Canolfan Technoleg Protein, cysylltwch â:

Dr Mark Young

Dr Mark Young

Senior Lecturer, Tiwtor Adrannol Ôl-raddedig

Email
youngmt@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9394
Yr Athro Colin Berry

Yr Athro Colin Berry

Reader

Email
berry@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4508