Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil Technoleg Protein

Mae’r Hwb Technoleg Protein yn darparu arbenigedd a chyfleusterau ar gyfer pob agwedd ar echdynnu a phuro protein, a dadansoddi strwythur, swyddogaeth a rhyngweithiol.

Offer a gwasanaethau

Mynegiant protein

Mae'r Hwb Ymchwil Protein yn gartref i nifer o gyfleusterau sy'n cefnogi cymwysiadau mynegiant protein:

 • Fectorau mynegiant ac organebau lletyol
 • Cyfleusterau mynegiant protein Prokaryotig
 • Cyfleusterau mynegiant protein Eukaryotig (diwylliant mamalaidd, burum a chelloedd pryfed)

Puro proteinau

Gall ymchwilwyr ddefnyddio'r cyfleusterau puro protein canlynol:

 • Cyfleuster FPLC (Akta Pure 25, Akta Explorer, Akta Prime Plus, systemau FPLC Cychwyn Akta). Cynigir hyfforddiant llawn.
 • Electrofform gel paratoadol (cell rag-redol Bio-Rad)

Dadansoddi proteinau

Mae gan yr Hwb offerynnau dadansoddi protein o'r radd flaenaf:

 • Darllenydd microplatiau monocromator BMG Clariostar
  • Mae'n mesur amsugnedd, fflwroleuedd a chyfoledd mewn platiau 96- neu 384-ffynnon
  • Lled bandiau y gellir eu haddasu'n barhaus (8 i 100 nm) a thonfeddi (320 i 850 nm) ar gyfer sganio amsugnedd a fflwroleuedd a dewis cyffroi/allyrru arferiad
  • Yn meddu ar 2 chwistrellwr sampl sy'n caniatáu mesuriadau cyflym (ee profion calsiwm)
 • Sganiwr fflwroleuedd is-goch LiCor Odyssey CLx
  • Dadansoddiad blotio a gel meintiol y Gorllewin
  • Mae blot Gorllewinol mewn-gell yn mesur lefelau protein o gelloedd sefydlog mewn platiau aml-ffynnon (yn ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu llinell gell neu sgrinio siRNA)
 • Malvern MicroV zetasizer gwasgariad golau a synhwyrydd mynegai atblygol
  • Mesur maint protein, crynodiad a màs moleciwlaidd yn dilyn cromatograffeg hidlo gel; mesur maint protein yn y modd batsh

Ymhlith y cyfleusterau eraill sydd ar gael yn y ganolfan mae tarfu ar gelloedd, fflworideiddio ciwvette, a dadansoddi protein gan ddefnyddio microsgopi electron trawsyrru.

Rhwydwaith Deinameg, Gwyddorau Strwythurol a Bioffiseg Prifysgol Caerdydd (CUDSSBN)

Mae'r rhwydwaith hwn yn galluogi rhannu gwybodaeth ar gyfer deinameg foleciwlaidd, dadansoddiad bioffisegol moleciwlaidd a phennu strwythur; gan gynnwys mynegiant proteinau, eu puro, eu crisialu, paratoi samplau EM, cryoEM a dadansoddiad cyfrifiannol biomoleciwlau. Ledled y Brifysgol, mae'r rhwydwaith yn hwyluso cydweithredu rhwng arbenigwyr ar draws yr Ysgolion, yn ogystal â gwyddonwyr strwythurol allanol a bioffisegwyr moleciwlaidd.

Os hoffech wybod mwy am y rhwydwaith, cysylltwch â Georgina Menzies (cydlynu grŵp a dynameg foleciwlaidd), Dr Ben Bax neu Dr Pierre Rizkallah (crisialograffeg) neu ar gyfer bioffiseg foleciwlaidd, cysylltwch â Dr Niek Buurma (bioffiseg foleciwlaidd).

Cyfleuster GW4 ar gyfer Cryo-Microsgopeg Electron â Chydraniad Uwch

Wedi'i leoli ym Mhrifysgol Bryste, mae'r cyfleuster hwn yn rhoi mynediad i ymchwilwyr academaidd a diwydiannol at offer ac offer cryo-microsgopeg electron â chydraniad uchel o'r radd flaenaf. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Cynllun Defnydd Cyfyngedig ar gyfer Casglu Data Cychwynnol (LUCID)

Mae Prifysgol Bryste yn cynnig dyraniad cyfyngedig o sesiynau cryoEM am ddim i arweinwyr academaidd yn rhanbarth GW4 (Prifysgolion Caerfaddon, Bryste, Caerdydd a Chaerwysg). Nod y rhaglen hon yw galluogi ymchwilwyr sy'n bwriadu integreiddio cryo-EM yn eu prosiectau, ond sydd angen data cychwynnol i arddangos eu dichonoldeb ar gyfer cyflwyniadau grant cryo-EM yn y dyfodol.

Dysgu mwy am gymhwysedd a sut i wneud cais.

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth am ein Canolfan Technoleg Protein, cysylltwch â:

Picture of Mark Young

Dr Mark Young

Rhaglenni Arwain, Ôl-raddedig a Addysgir

Telephone
+44 29208 79394
Email
YoungMT@caerdydd.ac.uk