Ewch i’r prif gynnwys

Dull newydd o dargedu calsiwm systolig gwyrol a ryddheir ac arrhythmia cardiaidd cysylltiedig

Gall deall y sbardunau ar gyfer rhyddhau calsiwm annormal alluogi therapïau gwrth-arrhythmig newydd i gael eu datblygu.

Three-dimensional rendering of an electrically evoked calcium transient in a cardiac muscle cell.
Three-dimensional rendering of an electrically evoked calcium transient in a cardiac muscle cell (large peaks) followed by two spontaneous early afterdepolarizations. © Dr Ewan Fowler

Nodau

Prif nod y prosiect hwn yw deall sut y gall newidiadau patholegol mewn rheoleiddio calsiwm yn y galon arwain at arrhythmia a marwolaeth sydyn. Rydym yn ymchwilio i'r cwestiwn hwn drwy ddefnyddio:

  • modelau llygoden trawsgenig o glefyd dynol y galon
  • delweddu calsiwm cydffocal ac electroffisioleg mewn celloedd cyhyrau cardiaidd ynysig (myosytau)
  • ffisioleg organ gyfan (calon ddarlifol)
  • mesuriadau swyddogaethol in vivo
  • dulliau in silico

Cyllid

Mae'r prosiect hwn wedi cael £748,171 dros 5 mlynedd gan Gymrodoriaeth Ymchwil Gwyddorau Sylfaenol Canolradd Sefydliad Prydeinig y Galon i Dr Ewan Fowler.

Pobl

Prif Ymchwilydd

Dr Ewan Fowler

Dr Ewan Fowler

Research Fellow

Email
fowlered@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4105

Goruchwyliwr

Dr Branko V. Latinkic

Dr Branko V. Latinkic

Senior Lecturer

Email
latinkicb@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5784

Partneriaid

  • Dr Spyros Zissimopoulos, Swansea University (cyd-oruchwyliwr)