Ewch i’r prif gynnwys

Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter

Professor Kim Graham
Pro Vice-Chancellor, Research, Innovation and Enterprise, Professor Kim Graham

Mae'r Athro Kim Graham yn Ddirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter.

18-2023 o ran ymchwil ac arloesedd. Mae hi hefyd yn gyfrifol am agenda ymchwil ryngwladol y Brifysgol, gan gynnwys cyflwyno cynlluniau ôl-raddedig rhyngwladol a phrosiectau cydweithredol ar gyfer heriau byd-eang.

Fel Dirprwy Is-Ganghellor, mae’r Athro Graham hefyd yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Cyfrifoldebau

  • Mae cyfrifoldebau’r Athro Graham yn cynnwys:
  • cynyddu nerth ac amrywiaeth gweithgareddau ymchwil ac arloesedd Prifysgol Caerdydd;
  • gwneud yn siŵr bod gweledigaeth fyd-eang i’n hymchwil, drwy ymgysylltu’n gadarnhaol â rhwydweithiau a chyllidwyr ar gyfer ymchwil ryngwladol;
  • meithrin perthnasoedd effeithiol â chyllidwyr cenedlaethol a rhyngwladol (UKRI), yn ogystal â busnesau, y llywodraeth a phartneriaid eraill y Brifysgol;
  • arwain paratoadau ar gyfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021;
  • cynyddu sut mae ymchwil Caerdydd yn cael ei throsi a’i masnacheiddio, ynghyd â’i heffaith economaidd ehangach;
  • datblygu diwylliant cadarnhaol ar gyfer ymchwil ac arloesedd er lles aelodau ein cymuned ymchwil amrywiol, ar bob cam ar hyd eu gyrfaoedd academaidd

Ymchwil

Dechreuodd yr Athro Graham ei gyrfa ymchwil ym Mhrifysgol Caergrawnt, lle bu'n Arweinydd Rhaglen yn Uned Gwybyddiaeth a Gwyddorau'r Ymennydd y Cyngor Ymchwil Feddygol. Roedd ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar ddeall y newidiadau cynharaf i'r cof sy'n gysylltiedig â dementia.

Symudodd i Brifysgol Caerdydd yn 2007, gan ddod yn Athro Niwrowyddoniaeth Wybyddol.  Yn 2015, fe'i penodwyd yn Ddeon Ymchwil yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, ac ar ôl hynny, daeth yn Ddirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter yn 2018.

Mae ei grŵp ymchwil yn defnyddio delweddu ymennydd datblygedig i holi sut mae amrywiadau yn strwythur ein hymennydd yn dylanwadu ar ein galluoedd o ran cofio, a sut mae difrod i rwydweithiau gwahanol yr ymennydd yn gysylltiedig â pheryg a gwydnwch dementia ar hyd cwrs bywyd.  Mae hi'n gyd-awdur llyfr sydd wedi ennill gwobr, The Evolution of Memory Systems.

Aelodaeth

Yr Athro Graham yw Cadeirydd presennol Bwrdd GW4 ac mae’n aelod o Banel Craidd Cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol UKRI. Mae hefyd yn aelod o Gyngor Ymgynghorol Gwyddoniaeth ac Arloesi Cymru, Pwyllgor Ymchwil Cymru HEFCW a Chyngor MRC.

Manylion cyswllt

Ebost: pvc-research@caerdydd.ac.uk

Cynorthwy-ydd Personol: Jennifer Burke Davies

Ebost: pvcresearch-pa@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 0652