Ewch i’r prif gynnwys

Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter

A photograph of Rpger Whitaker
Rhag Is-Ganghellor ar gyfer Ymchwil, Arloesedd a Menter, Roger Whitaker

Mae'r Athro Roger Whitaker yn Ddirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter.

In this role, Professor Whitaker is responsible for delivering The Way Forward 2018-2023 research and innovation sub-strategies.

Yn y rôl hon, mae'r Athro Whitaker yn gyfrifol am gyflawni is-strategaethau ymchwil ac arloesedd Y Ffordd Ymlaen 2018-2023.

Fel Dirprwy Is-Ganghellor, mae’r Athro Whitaker hefyd yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Cyfrifoldebau

Mae cyfrifoldebau’r Athro Whitaker yn cynnwys:

  • cynyddu nerth ac amrywiaeth gweithgareddau ymchwil ac arloesedd Prifysgol Caerdydd
  • gwneud yn siŵr bod gweledigaeth fyd-eang i’n hymchwil, drwy ymgysylltu’n gadarnhaol â rhwydweithiau a chyllidwyr ar gyfer ymchwil ryngwladol
  • meithrin perthnasoedd effeithiol â chyllidwyr cenedlaethol a rhyngwladol (UKRI), yn ogystal â busnesau, y llywodraeth a phartneriaid eraill y Brifysgol
  • cynyddu sut mae ymchwil Caerdydd yn cael ei throsi a’i masnacheiddio, ynghyd â’i heffaith economaidd ehangach;
  • datblygu diwylliant cadarnhaol ar gyfer ymchwil ac arloesedd er lles aelodau ein cymuned ymchwil amrywiol, ar bob cam ar hyd eu gyrfaoedd academaidd

Manylion cyswllt

Ebost: pvc-research@caerdydd.ac.uk

Cynorthwy-ydd Personol: Jennifer Burke Davies

Ebost: pvcresearch-pa@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 0652