Ewch i’r prif gynnwys

Rhag Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Professor Ian Weeks
Professor Ian Weeks

Yr Athro Ian Weeks yw Rhag Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd.

Mae gan yr Athro Weeks rôl hollbwysig yn pennu strategaeth a chyfeiriad y Coleg yn ogystal â hyrwyddo datblygiad dysgu ac addysgu, rhagoriaeth ymchwil ac arloesedd. Ac yntau’n Rhag Is-Ganghellor, mae’r Athro Weeks yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol hefyd.

Ysgolion Academaidd

Mae'r Coleg yn cynnwys saith Ysgol:

Ymchwil

Mae'r Athro Weeks yn gynfyfyriwr o Brifysgol Caerdydd, ac mae wedi bod yn Bennaeth yr Ysgol Meddygaeth ac yn Ddeon Arloesedd Clinigol yn y Coleg. Mae wedi ymchwilio, datblygu a chynhyrchu profion diagnostig biocemegol newydd ar gyfer clefydau dynol ers dros dri deg o flynyddoedd mewn amgylcheddau academig a masnachol, a hefyd yn y GIG.

Mae'r Athro Weeks wedi ysgrifennu sawl cyhoeddiad, llyfr a phatent. Mae technolegau a ddyfeisiwyd ganddo wedi cael eu trwyddedu i’w defnyddio gan gwmnïau rhyngwladol fel sylfaen i brofion diagnostig clinigol in vitro, a defnyddir cannoedd o filoedd ohonynt bob blwyddyn ledled y byd. Mae wedi sefydlu cwmnïau deilliannol, ac fe wnaeth ymchwil Ian a'i gydweithwyr ennill Gwobr Pen-blwydd y Frenhinol ar gyfer yr Ysgol Meddygaeth ym 1998, a chafodd ei drafod gan Brifysgolion y Deyrnas Unedig yn 2006 fel un o'r 100 o ddarganfyddiadau pwysicaf sydd wedi newid bywyd yn ystod yr 50 mlynedd ddiwethaf. Bu i'r dechnoleg greu sail i brofion pathogenau feirysol megis HIV, HCV a HBV mewn unedau rhoddwyr gwaed, gan arwain at gael Medal Technoleg UDA yn 2004. Mae hefyd yn cael ei defnyddio i gael diagnosis o ganser, clefydau heintus, ac mewn labordai biocemeg clinigol diagnostig yn fyd-eang.

Yn ogystal â'i ddyletswyddau Prifysgol o ran cefnogi datblygiad rhagoriaeth addysgu a dysgu, mae ganddo ddiddordeb penodol mewn gwella agenda Arloesedd Clinigol y Brifysgol, ac ar y cyd â'i gydweithwyr mewn swyddi a'r diwydiant gofal iechyd, datblygu mentrau i gyflawni budd cleifion, iechyd economaidd ac economaidd-gymdeithasol i Gymru ac yn ehangach.

Mae'r Athro Weeks yn Gymrawd i’r Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol, y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, Coleg Brenhinol y Patholegwyr, a Chymdeithas Ddysgedig Cymru. Enillodd Uwch-Ddoethuriaeth (DSc) gan Brifysgol Caerdydd yn 2009 a chafodd OBE yn 2020 am wasanaethau i arloesedd meddygol a throsglwyddo gwybodaeth.pvc-bls@caerdydd.ac.uk

Manylion cyswllt

Cynorthw-yydd personol

Shelley Grimstead