Ewch i’r prif gynnwys

Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Professor Gary Baxter

Yr Athro Gary Baxter yw Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd.

Mae gan yr Athro Baxter rôl hollbwysig yn pennu strategaeth a chyfeiriad y Coleg yn ogystal â hyrwyddo datblygiad dysgu ac addysgu a rhagoriaeth ymchwil. Fel Dirprwy Is-Ganghellor, mae’r Athro Baxter hefyd yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Ysgolion Academaidd

Mae'r Coleg yn cynnwys naw Ysgol:

Ymchwil

Cymhwysodd yr Athro Baxter yn wreiddiol mewn fferylliaeth ym Mhrifysgol Nottingham ac Ysbyty Brenhinol Llundain. Ar ôl cyfnod mewn ymarfer clinigol mewn ysbytai yn East Anglia, aeth ymlaen i ymgymryd â hyfforddiant ymchwil mewn ffarmacoleg arbrofol. Dyfarnwyd ei PhD yn 1992 am ymchwil ar aflonyddwch rhythm y galon mewn pwysedd gwaed uchel.

Mae'r Athro Baxter wedi ennill Gwobr Bowman Cymdeithas Fferyllol Prydain a Gwobr Naranjan Dhalla yr Academi Gwyddorau Cardiofasgwlaidd Ryngwladol, ac wedi gwasanaethu fel Ysgrifennydd Ewrop Cymdeithas Ryngwladol Ymchwil y Galon ac ar gyngor Cymdeithas Ewropeaidd Cardioleg a'r Gweithgor ar Fioleg Celloedd y Galon 2004-2009.

Ar ôl cyfnod yng Nghanolfan y Galon Cape yn Ne Affrica, cafodd yr Athro Baxter ei benodi'n Uwch-ddarlithydd yn Adran Meddygaeth UCL yn 2000 ac yna'n Ddarllenydd mewn Bioleg Gardiofasgwlaidd yn y Coleg Milfeddygaeth Brenhinol, Prifysgol Llundain. Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd, roedd yn Gymrawd Ymchwil Sefydliad Prydeinig y Galon yn Athrofa Gardiofasgwlaidd Hatter a'r Adran Ffisioleg yn UCL.

Mae Ymchwil yr Athro Baxter yn canolbwyntio ar glefyd isgemia'r galon a'i driniaeth, gyda phwyslais penodol ar benderfynyddion moleciwlaidd anafiadau cyhyrol y galon yn ystod cnawdychiad myocardaidd aciwt (trawiad ar y galon). Mae wedi cyhoeddi'n eang ar rolau mecanweithiau arwyddo cemegol sy'n berthnasol i ddatblygu triniaethau i amddiffyn cyhyr y galon. Yn 2009, dyfarnwyd doethuriaeth uwch (D.Sc) iddo gan Brifysgol Nottingham am gorff o weithiau cyhoeddedig ar y pwnc hwn ac fe'i hetholwyd i Gymrodoriaethau Cymdeithas Ffarmacolegol Prydain, y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol, Cymdeithas y Galon America a Chymdeithas Cardioleg Ewrop.

Mae'r Athro Baxter yn athro prifysgol profiadol a hefyd yn ymrwymo i amcanion eang addysg ryddfrydol ac wedi addysgu ystod eang o bynciau, gan gynnwys elfennau o ffisioleg, ffarmacoleg ac athroniaeth gwyddoniaeth, i fyfyrwyr gwyddorau naturiol, meddygaeth, gwyddor filfeddygol a fferylliaeth.

Manylion cyswllt

Cynorthw-yydd personol: Shelley Grimstead