Ewch i’r prif gynnwys

Tîm Swyddfa'r Is-Ganghellor

Mae Swyddfa'r Is-Ganghellor yn darparu canolbwynt ar gyfer cydlynu ac integreiddio busnes y Brifysgol.

Mae tîm cefnogol Swyddfa'r Is-ganghellor yn darparu gwasanaeth effeithiol, effeithlon a chyfrinachol i'r Is-Ganghellor, y Dirprwy Is-Ganghellor, y Rhag Is-Ganghellorion a'r Prif Swyddog Gweithredol.

Mae rhai o'u cyfrifoldebau yn cynnwys:

  • ymdrin â holl ohebiaeth, e-byst, galwadau ffôn a chyfarfodydd yr Is-Ganghellor
  • bod yn sianel gyfathrebu ddwyffordd o gwmpas y Brifysgol
  • trefnu ciniawau a digwyddiadau Prifysgol yn cynnwys darlithoedd cyweirnod a noddir gan yr Is-Ganghellor
  • cynnal ffeiliau cyfathrebu'r Brifysgol o sefydliadau yn cynnwys Universities UK, HEFCW, Addysg Uwch Cymru a Llywodraeth y Cynulliad.

Tîm y swyddfa

EnwRôlCyswllt
Rachel BakerRheolwr Busnes ar gyfer Arloesedd+44 (0)29 2251 1773
bakerr9@caerdydd.ac.uk
Su BallantineCynorthwy-ydd Gweinyddol, ymholiadau cyffredinol ac ariannol+44 (0)29 2087 0692
ballantines@caerdydd.ac.uk
Donna BeckerleyCynorthwy-ydd personol i Ddirprwy Is-Ganghellor Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol+44 (0)29 2087 0653
beckerleydm@caerdydd.ac.uk
Emma FisherCynorthwy-ydd Personol i'r Dirprwy Is-Ganghellor+44 (0)29 2087 4607
dvc-pa@cardiff.ac.uk
Hannah DarnleyRheolwr Busnes y Dirprwy Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr Newydd+44 (0)29 2087 0650
darnleyh1@caerdydd.ac.uk
Sunita FarnhamCynorthwy-ydd personol yr Is-Ganghellor +44 (0)29 2087 4835
farnhams@caerdydd.ac.uk 
Shelley GrimsteadCynorthwy-ydd personol i Ddirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd+44 (0)29 2087 9907
grimsteads@caerdydd,ac.uk 
Tom HayPennaeth Swyddfa'r Is-Ganghellor+44 (0)29 2087 0530
hayti4@caerdydd.ac.uk
Emma HeadySwyddog Ymgysylltu Mewnol+44 29208 75572
headye@caerdydd.ac.uk 
Rachel LadhamsCynorthwy-ydd personol i Ddirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg +44 (0)29 2068 8443
ladhamsr@caerdydd.ac.uk 
Izzy MacfarlaneCP i’r Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil, Arloeedd a Menter+44 (0)29208 70652
pvcresearch-pa@caerdydd.ac.uk
Rhian MurphyCynorthwy-ydd Gweithredol i'r Prif Swyddog Gweithredol+44 (0)29 2087 0650
coo-pa@caerdydd.ac.uk
Steven NagleCynorthwy-ydd Personol i'r Dirprwy Is-Ganghellor+44 (0)29 2087 0530
pvceducaton-pa@caerdydd.ac.uk
Dana StephensYsgrifenyddes Dyddiadur i’r Is Ganghellor+44 29208 74976
StephensDA@cardiff.ac.uk
James VilaresRheolwr Busnes y Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter+44 (0)29 2087 0369
vilares@caerdydd.ac.uk
Tina WoodsDirprwy Rheolwr Busnes y Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a Menter+44 (0)29208 74885
woodst1@caerdydd.ac.uk