Ewch i’r prif gynnwys

Prif Swyddog Ariannol

Man in suit smiles outside University buildings
Rob Williams, Prif Swyddog Ariannol

Yn rhinwedd ei swydd yn Brif Swyddog Ariannol, mae Rob Williams yn aelod o'r uwch dîm rheoli. Mae'n goruchwylio pob agwedd ar gyllid a pherfformiad ariannol y Brifysgol.

Mae'n gyfrifydd siartredig ac mae wedi gweithio i Brifysgol Rhydychen, y BBC a HTV Group yn y gorffennol. Ymunodd â’r Brifysgol ym mis Gorffennaf 2017.

Mae Rob yn hanu o Benarth ym Mro Morgannwg yn wreiddiol, a chymhwysodd yn Gyfrifydd Siartredig gyda Deloitte yng Nghaerdydd, a threulio peth amser gyda'u cangen yn Zambia. Ar ôl dychwelyd i'r DU, ymunodd â Grŵp HTV i ymgymryd â nifer o swyddi ariannol cyn dod yn Drysorydd Grŵp. Mae hefyd wedi bod yn Gyfarwyddwr Ariannol Partridge Films – cwmni llwyddiannus sy'n cynhyrchu ffilmiau hanes naturiol.

Yn 1995 ymunodd â'r BBC yn Llundain, lle bu'n gofalu am faterion cyllid yr is-adrannau Ôl-gynhyrchu a Dylunio Graffig, Gwasanaethau Cynhyrchu, a Radio a Cherddoriaeth. Ymunodd â Phrifysgol Rhydychen i ymgymryd â rôl hollbwysig yn arwain rhaglen a wnaeth weddnewid yr Adran Gyllid, a'i chefnogaeth ar gyfer addysgu ac ymchwil.

Cynorthwyydd: Maureen Merchant