Llyfrgell Cerddoriaeth

Mae’r Llyfrgell Cerddoriaeth yn darparu adnoddau dysgu, amgylchedd ymchwil a gwasanaethau gyda ffocws ar gwsmeriaid i gefnogi rhagoriaeth o fewn yr Ysgol Cerddoriaeth.

View Llyfrgell Cerddoriaeth on Google Maps

Oriau agor

Yn ystod y gwyliau Nadolig bydd yr amseroedd agor canlynol yn gymwys:
Dydd Llun 17 Rhagfyr 2018 - Dydd Iau 20 Rhagfyr 2018: 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018: 09:00 - 16:00
Dydd Sadwrn 22 Rhagfyr 2018 - Dydd Mawrth 1 Ionawr 2019: Ar gau
Dydd Mercher 2 Ionawr 2019 - Dydd Gwener 4 Ionawr 2019: 09:00 - 17:00
Dydd Sadwrn 5 Ionawr 2019 - Dydd Sul 6 Ionawr 2019: Ar gau
Dydd Llun 7 Ionawr: Amseroedd agor arferol yn parhau
Dydd Llun 08:45 - 17:00
Dydd Mawrth 08:45 - 17:00
Dydd Mercher 08:45 - 17:00
Dydd Iau 08:45 - 17:00
Dydd Gwener 08:45 - 17:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2017-18

Amdanom ni

Prif bwrpas y Llyfrgell Cerddoriaeth yw cefnogi Ysgol Cerddoriaeth y Brifysgol, drwy casgliad cynhwysfawr o sgorau cerddoriaeth, llyfrau a chyfnodolion, yn ogystal â miloedd o CDs cerddoriaeth. Mae'r llyfrgell hefyd yn darparu adnoddau ymchwil i staff a myfyrwyr yn Adran Addysg Barhaus a Phroffesiynol, staff a myfyrwyr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, yn ogystal ag aelodau o'r gymuned ehangach.

Mynediad

Mae'r Llyfrgell Cerddoriaeth wedi'i leoli yn Adain y Llyfrgell, Neuadd Aberdâr, tu ôl i Adeilad Cerddoriaeth.

Y prif lwybr mynediad yw drwy dramwyfa sy’n dechrau ar ochr ogleddol Heol Corbett ac sy’n mynd rhwng prif adeilad Neuadd Aberdâr a Chyntedd Cyngherddau’r Ysgol Cerddoriaeth (sef  "Yr Octagon"). Mae Adain y Llyfrgell y tu ôl i ddwy set o gatiau haearn gyr, ac ar ochr dde cwrt diogel Neuadd Aberdâr.

  • lleoedd parcio ar gael i bobl anabl yn Adeilad Redwood ar draws y ffordd o Neuadd Aberdâr
  • toiledau hygyrch ar gael yn Adeilad Redwood ac ar lawr cyntaf yr Adeilad Cerddoriaeth
  • Gall staff estyn llyfrau oddi ar y silffoedd os oes angen - gofynnwch am gymorth

Ymholiadau Llyfrgell Cerddoriaeth

Email:
musicliby@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4387
Twitter:
musicliby

Lleoliad Llyfrgell

Adain y Llyfrgell
Neuadd Aberdâr
Heol Corbett
Caerdydd
CF10 3UP

Cyfeiriad post

Adeilad Cerddoriaeth
31 Heol Corbett
Cathays
Caerdydd
CF10 3EB


Llyfrgellwyr pwnc

Charity Dove