Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Sgwâr Canolog

Mae Llyfrgell y Sgwâr Canolog yn cadw adnoddau ar gyfer yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant.

View Llyfrgell Sgwâr Canolog on Google Maps

Oriau agor

Mae ein gwasanaethau llyfrgell yn newid yn sgil pandemig y coronafeirws (COVID-19). Darllenwch ragor o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael: staff, myfyrwyr, ymwelwyr.
Bydd y gwasanaethau ymholiadau’n cael eu rheoli drwy Sgwrsio'n Fyw â Llyfrgellydd, thrwy ebost library@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio ar 029 2087 4818 rhwng 09:00 a 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Dydd Llun Ar gau
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol.

Amdanom ni

Mae'r llyfrgell hon ar gau ar hyn o bryd.

Mae Llyfrgell y Sgwâr Canolog ar gael ar gyfer staff a myfyrwyr yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn unig gan fod perchnogion yr adeilad wedi cyfyngu ar fynediad i’r adeilad. Gall pob aelod arall o lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd wneud cais am eitemau o Lyfrgell Sgwâr Canolog drwy ddefnyddio Chwilio’r Llyfrgell (LibrarySearch) a’i gasglu o unrhyw un o lyfrgelloedd y Brifysgol. Gall unrhyw eitem gael ei chasglu neu ei dychwelyd i dderbynfa’r Sgwâr Ganolog yn ystod yr oriau pan mae staff yn gweithio yno (08:45-18:00 ddydd Llun i ddydd Gwener). Nid oes unrhyw gatiau wrth i chi fynd i mewn i'r adeilad ond mae systemau rheoli mynediad ar waith ar y lifftiau ac o'r grisiau.

Mae Llyfrgell y Sgwâr Canolog ar y llawr gwaelod, llawr y mesanîn a llawr cyntaf yr adeilad.

Llawr gwaelod Man astudio tawel, terfynell benthyg hunan-wasanaeth.
Llawr mesanînCyfnodolion a DVDs Bydd pob papur newydd a gyhoeddir yn y DU yn ogystal â'r Echo a'r Western Mail yn cael eu cadw yma am fis ar ôl eu cyhoeddi.
Llawr cyntafCasgliadau llyfrau / monograffau, terfynell benthyg hunan-wasanaeth, traethodau hir, desg ymholiadau'r llyfrgell a chyfrifiaduron mynediad agored.

Mynediad

    • Mae toiledau hygyrch ar bob llawr yn yr adeilad.
    • Mae ramp i'r lifft ar ochr chwith desg y dderbynfa.

Llyfrgell Sgwâr Canolog

Email
CentralSquareLiby@Cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2251 0928 / +44 (0)29 2251 0929
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Sgwâr Canolog
Caerdydd
CF10 1FS


Llyfrgellwyr pwnc

Andrew Blackmore

Llyfrgellydd Pwnc (Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol / Addysg Barhaus a Phroffesiynol)

Phil Davies

Llyfrgellydd Pwnc Cynorthwyol

Kate Wynne

Llyfrgellydd Pwnc Cynorthwyol