Ewch i’r prif gynnwys

Llyfrgell Sgwâr Canolog

Mae Llyfrgell y Sgwâr Canolog yn cadw adnoddau ar gyfer yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant.

View Llyfrgell Sgwâr Canolog on Google Maps

Oriau agor

Oriau agor gwyliau'r Nadolig
18-21 Rhagfyr: 08:00-17:00
22 Rhagfyr: 08:00-16:00
23 Rhagfyr - 1 Ionawr: Ar gau
2-5 Ionawr: 08:00-17:00
6-7 Ionawr: Ar gau
O 8 Ionawr: Oriau agor semester arferol
Dydd Llun 08:00 - 18:00
Dydd Mawrth 08:00 - 18:00
Dydd Mercher 08:00 - 18:00
Dydd Iau 08:00 - 18:00
Dydd Gwener 08:00 - 18:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol. Gweld amseroedd agor ar gyfer 2023-24

Amdanom ni

Mae Llyfrgell y Sgwâr Canolog ar gael ar gyfer staff a myfyrwyr yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn unig gan fod perchnogion yr adeilad wedi cyfyngu ar fynediad i’r adeilad.
Gall pob aelod arall o lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd wneud cais am eitemau o Lyfrgell Sgwâr Canolog drwy ddefnyddio Chwilio’r Llyfrgell (LibrarySearch) a’i gasglu o unrhyw un o lyfrgelloedd y Brifysgol. Gall unrhyw eitem gael ei chasglu neu ei dychwelyd i dderbynfa’r Sgwâr Ganolog yn ystod yr oriau pan mae staff yn gweithio yno (08:00-18:00 ddydd Llun i ddydd Gwener).

Mae Llyfrgell y Sgwâr Canolog ar y llawr gwaelod, llawr y mesanîn a llawr cyntaf yr adeilad.

Llawr gwaelodMan astudio tawel, terfynell benthyg hunan-wasanaeth
Llawr mesanînCyfnodolion a DVDs Bydd pob papur newydd a gyhoeddir yn y DU yn ogystal â'r Echo a'r Western Mail yn cael eu cadw yma am fis ar ôl eu cyhoeddi.
Llawr cyntafCasgliadau llyfrau / monograffau, terfynell benthyg hunan-wasanaeth, traethodau hir, desg ymholiadau'r llyfrgell, chyfrifiaduron mynediad agored a benthyciadau gliniaduron.

Mynediad

    Mae Llyfrgell y Sgwâr Canolog ar gael ar gyfer staff a myfyrwyr yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn unig.

    • Mae toiledau hygyrch ar bob llawr yn yr adeilad.
    • Mae ramp i'r lifft ar ochr chwith desg y dderbynfa.

Llyfrgell Sgwâr Canolog

Email
CentralSquareLiby@Cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4818
twitter no background icon
cardiffunilib

Lleoliad Llyfrgell

Sgwâr Canolog
Caerdydd
CF10 1FS


Llyfrgellwyr pwnc

Andrew Blackmore

Llyfrgellydd Pwnc (Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwylliant / Addysg Barhaus a Phroffesiynol)