Ewch i’r prif gynnwys

Casgliadau Arbennig ac Archifau

Diogelu, hyrwyddo a datblygu adnoddau hanesyddol ac ymchwil arbennig Llyfrgell y Brifysgol.

View Casgliadau Arbennig ac Archifau on Google Maps

Oriau agor

Ar gau o 12:00-13:00 yn ddyddiol.
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 17:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Mae’r oriau agor hyn ar gyfer yr wythnos gyfredol.

Amdanom ni

Nod Casgliadau Arbennig ac Archifau yw diogelu, hyrwyddo a datblygu adnoddau ymchwil hanesyddol ac arbennig Llyfrgell y Brifysgol er mwyn cefnogi staff a gwaith ôl-raddedig. Gallwn eich helpu chi i:

  • arbed amser ymchwilio drwy ein gwasanaeth ymholiadau
  • datblygu casgliadau ymchwil i gynorthwyo mentrau ymchwil newydd
  • denu ysgolheigion allanol
  • hyrwyddo enw da Prifysgol Caerdydd am ymchwil yn fyd-eang

Mynediad

  • Mae mynediad hygyrch ar gyfer mynediad cynorthwyol i’r adeilad wedi’i leoli ar ochr gorllewinol yr adeilad ar lefel llawr gwaelod isaf. Mae mynediad yn cael ei reoli gan staff, defnyddiwch yr intercom wrth y fynedfa.
  • Mae lifft yn darparu mynediad i bob llawr yn y llyfrgell
  • Mae dau le parcio anabl ar gael yn agos i Lyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol (wrth y rheilffordd). Gallwch gael mynediad drwy Rodfa Colum
  • Mae toiled hygyrch ar gael ar lawr y fynedfa
  • Mae terfynellau catalogau lefel isel ar gael

Blog:
Blog
Twitter:
CUSpecialColls

Lleoliad Llyfrgell

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
Llawr Gwaelod Isaf
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Cyfeiriad post

Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE