Ewch i’r prif gynnwys

Casgliadau Arbennig ac Archifau

Diogelu, hyrwyddo a datblygu adnoddau hanesyddol ac ymchwil arbennig Llyfrgell y Brifysgol.

View Casgliadau Arbennig ac Archifau on Google Maps

Amdanom ni

Rydym ar agor trwy apwyntiad yn unig. Ebostiwch ymholiadau a cheisiadau i wneud apwyntiad at specialcollections@caerdydd.ac.uk.

Nod Casgliadau Arbennig ac Archifau yw diogelu, hyrwyddo a datblygu adnoddau ymchwil hanesyddol ac arbennig Llyfrgell y Brifysgol er mwyn cefnogi staff a gwaith ôl-raddedig. Gallwn eich helpu chi i:

  • arbed amser ymchwilio drwy ein gwasanaeth ymholiadau
  • datblygu casgliadau ymchwil i gynorthwyo mentrau ymchwil newydd
  • denu ysgolheigion allanol
  • hyrwyddo enw da Prifysgol Caerdydd am ymchwil yn fyd-eang

Mynediad

  • Mae mynediad hygyrch ar gyfer mynediad cynorthwyol i’r adeilad wedi’i leoli ar ochr gorllewinol yr adeilad ar lefel llawr gwaelod isaf. Mae mynediad yn cael ei reoli gan staff, defnyddiwch yr intercom wrth y fynedfa.
  • Mae lifft yn darparu mynediad i bob llawr yn y llyfrgell
  • Mae dau le parcio anabl ar gael yn agos i Lyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol (wrth y rheilffordd). Gallwch gael mynediad drwy Rodfa Colum
  • Mae toiled hygyrch ar gael ar lawr y fynedfa
  • Mae terfynellau catalogau lefel isel ar gael
Globe
Blog
twitter no background icon
CUSpecialColls

Lleoliad Llyfrgell

Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
Llawr Gwaelod Isaf
Rhodfa Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Cyfeiriad post

Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE


Hygyrchedd

Canllaw AccessAble: Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Mae canllawiau hygyrchedd AccessAble yn cynnwys ffeithiau, ffigyrau, a ffotograffau i helpu myfyrwyr, ymwelwyr a staff i gynllunio eu taith i'r brifysgol ac o amgylch y brifysgol.