Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

We are international

Croeso i brifysgol fyd-eang

Gyda mwy na 8,400 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 130 o wledydd, byddwch yn rhan o gymuned fywiog sy’n dathlu eu diwylliant amrywiol.

Rhagor o wybodaeth
Cardiff Bay Astudio

Rhesymau i garu Caerdydd

Celf, diwylliant, chwaraeon, golygfeydd gwych-mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn le gwych i fyw ynddo.

Cardiff Bay Rhyngwladol

Gwobrau ysgoloriaeth ryngwladol a'r UE

Mae gostyngiad mewn ffioedd dysgu ar gael drwy ysgoloriaethau ein His-Ganghellor sydd wedi'u cynllunio i ddenu a gwobrwyo'r myfyrwyr gorau.

Dewisais Gaerdydd am ei bod yn cynnig popeth y gallai myfyriwr ofyn amdano - rhaglenni gradd o’r radd flaenaf, cefnogaeth hael y staff, a chyfleoedd i ddilyn diddordebau eraill.

Satwik Shivohan (BA 2020), India
Profiad Satwik o Gaerdydd
opening-quote closing-quote
Wind turbine Digwyddiadau

Y degawd nesaf: Ailgychwyn dyfodol y ddynoliaeth

Trafodaeth gyda Jonathon Porritt CBE a fydd yn rhoi ei farn ar y camau gweithredu ar yr hinsawdd sydd angen eu rhoi ar waith dros y degawd nesaf, a sut y gall cymdeithas sifil fod yn rhan o fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd i ail-lunio ein dyfodol.

Wind turbine Cymuned

Adnoddau i athrawon a dysgwyr o'r ysgol gynradd i'r coleg

Mae ein hadnoddau a'n gweithgareddau addysgol ar gyfer disgyblion o bob oed yn ategu'r cwricwlwm a gellir eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth neu ar-lein.

Wind turbine Digwyddiadau

Cyfres gweminarau Darganfod Caerdydd

Ymunwch â ni am gyfres o gyflwyniadau rhithwir ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 ac 13 sy'n cwmpasu'r holl bethau pwysig y mae'n rhaid i chi feddwl amdanynt os ydych yn bwriadu dechrau yn y brifysgol ym mis Medi 2021 neu fis Medi 2022.