Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Coronavirus (COVID-19)

Gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â COVID-19

Rydym yn defnyddio ein harbenigedd er mwyn darparu cymorth yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Yr hyn rydym yn ei wneud i helpu

Astudio cwrs byr ar-lein yn rhad ac am ddim

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau byr ar-lein trwy FutureLearn. Dysgwch sgiliau newydd a ddatblygwch eich dealltwriaeth o amrywiaeth o bynciau.

Pam astudio cymhwyster ôl-raddedig gyda ni?

O ymchwil o’r radd flaenaf i addysgu rhagorol, mae yna amryw o resymau dros ddewis astudio gyda ni fel myfyriwr ôl-raddedig.

O roi cyngor ar fisâu a mewnfudo, i gynnig cludiant am ddim o’r maes awyr, mae myfyrwyr rhyngwladol yn bwysig i Brifysgol Caerdydd.

Thu Thao Nguyen (MSc 2021), Fietnam
Profiad Thu Thao o Gaerdydd
opening-quote closing-quote

Rhesymau i garu Caerdydd

Dysgwch beth sy'n gwneud prifddinas Cymru'n lle cyffrous i fyw ac astudio ynddi.

Ymchwil yn amlygu pryderon nyrsys a bydwragedd y DU ynghylch COVID-19

Mae arolwg i werthuso effaith pandemig coronafeirws ar weithlu nyrsio a bydwreigiaeth y DU wedi amlygu pryderon iechyd meddwl pwysig.

Ymchwil, arloesedd a menter

Rhagor o wybodaeth am pam fod arloesedd wrth galon ymchwil Prifysgol Caerdydd. Darllenwch ein blog.