Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student attending a lecture

Wedi cael canlyniadau eich arholiadau?

Mae lleoedd ar gael ar gyfer dechrau astudio ym mis Medi 2020.

Rhagor o wybodaeth

Pam astudio yn Gymraeg gyda ni?

Manteisiwch ar gyrsiau a modiwlau Cymraeg, cefnogaeth ieithyddol, tiwtoriaid personol Cymraeg, cyfleoedd profiad gwaith a chyfle i sefyll eich arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg,

Diwrnod Agored i ôl-raddedigion

Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi wybod am fywyd fyfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae Caerdydd yn cynnig amgylchedd lle gallaf ffynnu a mynd ar drywydd yr hyn sy’n bwysig i mi.

Satwik Shivohan (BA 2020), India
Profiad Satwik o Gaerdydd
opening-quote closing-quote

Ydych chi'n dod i Gaerdydd ym mis Medi?

Dysgwch am beth mae angen i chi ei wneud cyn cyrraedd, a chael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ynglŷn ag ymgartrefu fel myfyriwr.

Gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â COVID-19

Rydym yn defnyddio ein harbenigedd er mwyn darparu cymorth yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Astudio cwrs byr ar-lein yn rhad ac am ddim

We offer a range of short online courses through FutureLearn. Learn new skills and develop your understanding of a range of topics.