Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student talking

Diwrnod Agored Rhithwir

Profwch bopeth sydd gennym ni i'w gynnig i israddedigion o gysur eich cartref.

Cofrestrwch nawr

Rhesymau dros garu Caerdydd

Celf, diwylliant, chwaraeon, golygfeydd gwych - mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn le gwych i fyw.

Eich profiad ar y campws ar gyfer 2020/21

Rydym yn gweithio'n galed i gynnig profiad diogel a phleserus i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd wrth eich croesawu chi i'r campws.

Mae Caerdydd yn teimlo fel cartref. Mae cymaint i'w wneud yma ac rydych chi’n rhan o’r gymuned. Mae’r Brifysgol yn cynnig llwyth o gymorth a chefnogaeth hefyd.

Matt Elcock (BSc 2019)
Bywyd myfyrwyr
opening-quote closing-quote

TEDxPrifysgolCaerdydd

O gymryd y cam creadigol cyntaf i greu fideos ffug o’r enw ‘deepfakes’, bydd siaradwyr y digwyddiad ar-lein hwn yn trafod creadigrwydd a’i lu o ffurfiau.

Ein hymrwymiad cymunedol

Rydym yn gofyn i fyfyrwyr a staff gofleidio ymrwymiad ein Prifysgol i gefnogi ein gilydd a thrin ein gilydd â pharch, moesgarwch ac ystyriaeth.

Barn ein myfyrwyr

Dysgwch gan ein myfyrwyr am sut beth yw bywyd yn y Brifysgol.