Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Man hiking in the Brecon Beacons

Gweledigaeth fyd-eang, calon Gymreig

Rydym yn cael effaith economaidd a chymdeithasol sylweddol ar Gymru a’r DU, yn cyfrannu i feysydd fel cyflogaeth, ymchwil, dysgu ac addysgu. Rydym yn ymdrechu i ddod â’r manteision hyn i’r byd.

Pwy ydym ni
Postgraduate student working in a lab Astudio

Pam astudio cymhwyster ôl-raddedig gyda ni?

O ymchwil o’r radd flaenaf i addysgu rhagorol, mae yna amryw o resymau dros ddewis astudio gyda ni fel myfyriwr ôl-raddedig.

Postgraduate student working in a lab Astudio

Sgwrsio gyda’n myfyrwyr

Ydych eisiau holi am fywyd myfyriwr, cwrs neu wybod y gwir am sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd? Mae ein tîm o lysgenhadon myfyrwyr yn barod i ateb eich holl gwestiynau.

Caerdydd oedd y diwrnod agored cyntaf i mi fynd iddo. Ar unwaith roedd gen i deimlad da am y ddinas a’r ysgol feddygol, felly es i amdani a’i nodi fel dewis UCAS!

Ellen Nelson-Rowe (Meddygaeth MBBCh)
Profiad Ellen yng Nghaerdydd
Ellen
opening-quote closing-quote
Nova Reid is an anti-racism activist, speaker, and author. Digwyddiadau

Trafod Gwrth-hiliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Ymunwch â ni ar gyfer lansiad cyfres newydd o ddarlithoedd yn trafod gwrth-hiliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, ac rydym yn falch iawn o groesawu Nova Reid, siaradwr TED, actifydd gwrth-hiliaeth ac awdur.

Nova Reid is an anti-racism activist, speaker, and author. Digwyddiadau

Gobaith newydd ar gyfer triniaeth canser

Ymunwch â Dr Sadie Jones, o’r Ysgol Meddygaeth wrth iddi rannu gyda ni manylion techneg llawfeddygol gyffrous ac arloesol sy’n cael ei ddatblygu i drin a chrebachu canserau eilaidd yr abdomen.

Nova Reid is an anti-racism activist, speaker, and author. Astudio

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Dysgwch fwy am yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni, a’r hyn y gallech ei ddisgwyl pan fyddwch yn ymuno â ni ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22.