Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student talking

Diwrnod Agored Rhithwir i Israddedigion

Profwch bopeth sydd gennym ni i'w gynnig i israddedigion o gysur eich cartref.

Cofrestrwch nawr
Student using laptop at home Astudio

Sgwrsio gyda'n myfyrwyr

Ydych eisiau holi am fywyd myfyriwr, cwrs neu wybod y gwir am sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd? Mae ein tîm o Lysgenhadon Myfyrwyr yn barod i ateb eich holl gwestiynau.

Student using laptop at home Astudio

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi hyd at gyfanswm o £500,000 ar gyfer yr ysgoloriaethau cystadleuol hyn, gwerth £3,000 yr un. Ar gyfer myfyrwyr o'r DU/UE sy'n dechrau gradd Meistr cymwys - gwnewch gais erbyn 12 Gorffennaf 2021

Caerdydd oedd y diwrnod agored cyntaf i mi fynd iddo. Ar unwaith roedd gen i deimlad da am y ddinas a'r ysgol feddygol, felly es i amdan a'i nodi fel dewis UCAS!

Ellen Nelson-Rowe (Meddygaeth MBBCh)
Profiad Ellen yng Nghaerdydd
Ellen
opening-quote closing-quote
Enillwyr Ysgoloriaethau Meddyliau Creadigol 2015 Astudio

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Siaradwr Cymraeg? Mae hyd at 100 o'n cyrsiau - gan gynnwys Meddygaeth, y Gyfraith a Newyddiaduraeth - yn cynnig rhai neu bob un o'u modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Enillwyr Ysgoloriaethau Meddyliau Creadigol 2015 Astudio

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r campws ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22. Rydym yn parhau i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Enillwyr Ysgoloriaethau Meddyliau Creadigol 2015 Arloesedd

RemakerSpace yn ymuno â chanolfan arloesi fwyaf newydd Cymru

Mae RemakerSpace – canolfan newydd ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n ymroddedig i ail-lunio ac ailddefnyddio – yn symud i gartref pwrpasol yn adeilad sbarc | spark newydd y Brifysgol.