Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student studying in the library

Dy addysg, dy ffordd di

Gallwch deilwra eich profiad yn y brifysgol gyda dros 300 o gyrsiau i ddewis ohonynt, dewisiadau dysgu hyblyg a modiwlau ar-lein am ddim, yn ogystal â’r cyfle i astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor.

Astudio gyda ni
A firefighter carrying equipment walks away from a fire engine toward a building. Ymchwil

Ein canlyniadau REF 2021

Dewch i brofi sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd. Archwiliwch ein campws a'n dinas mae eich cwestiynau'n cael eu hateb gan ein staff a'n myfyrwyr.

A firefighter carrying equipment walks away from a fire engine toward a building. Ymchwil

Effaith ein hymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i'r afael â heriau o bwys sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'n hamgylchedd.

Caerdydd oedd y diwrnod agored cyntaf i mi fynd iddo. Ar unwaith roedd gen i deimlad da am y ddinas a'r ysgol feddygol, felly es i amdani a'i nodi fel dewis UCAS!

Ellen Nelson-Rowe (Meddygaeth MBBCh)
Cwrdd â'n myfyrwyr
Ellen
opening-quote closing-quote
Students at work Cymuned

Rydyn ni’n helpu pobl ifanc i wireddu eu potensial

Rydyn ni’n cynnig ystod o raglenni er mwyn i ddisgyblion ysgol gael profiadau a chyfleoedd newydd sy’n eu hysbrydoli.

Students at work Digwyddiadau

Graddio

Dathlwch lwyddiant ein myfyrwyr yng nghwmni cyfoedion, teulu a ffrindiau.

Students at work Digwyddiadau

Rhedwch Hanner Marathon Caerdydd dros #TeamCardiff

Rhedwch yn ôl traed y goreuon a chodi arian ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd 2022.