Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Expanding horizons loading frame

Ehangu gorwelion

Mae ein hymchwilwyr bob amser yn awyddus i ddysgu am bethau newydd. Mae eu canfyddiadau yn gwneud gwahaniaeth i fywydau yng Nghymru, y DU a ledled y byd.

Darganfod ein hymchwil

Diwrnod Agored i ôl-raddedigion

Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi wybod am fywyd fyfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Siaradwr Cymraeg? Mae hyd at 100 o'n cyrsiau - gan gynnwys Meddygaeth, y Gyfraith a Newyddiaduraeth - yn cynnig rhai neu bob un o'u modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r cymorth ariannol a gynigir gan Brifysgol Caerdydd ar gyfer astudiaethau Ôl-raddedig yn drawiadol. Ni fyddwn i wedi gallu gwneud fy ngradd Meistr hebddo.

Emmeline Reynish (MSc 2018)
Opsiynau ariannu i ôl-raddedigion
opening-quote closing-quote

Yr Iaith Gymraeg a'r Pandemig

Ymunwch â ni am yr hyn sy'n argoeli i fod yn drafodaeth ddifyr dros ben am y Gymraeg yng nghyd-destun y pandemig a sut y medrwn ail-lunio ei dyfodol.

Cefnogaeth gyda chost astudio'n ôl-raddedig

Gwahoddwn geisiadau ar gyfer ein cynllun Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr sy'n cynnig gostyngiad ffioedd dysgu o £3,000 ar gyfer llawer o raglenni ôl-raddedig cymwys.

Gwyddonwyr Caerdydd i arwain helfa am fater tywyll

Bydd gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn arwain consortiwm sy'n gobeithio olrhain un o'r deunyddiau mwyaf dirgel yn y Bydysawd - mater tywyll.