Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Welsh University of the Year 2022

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2022

Rydym wedi ein henwi’n Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru yn Good University Guide 2022 The Times a The Sunday Times.

Rhagor o wybodaeth
Student outside Main Building Astudio

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Dysgwch fwy am yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni, a'r hyn y gallech ei ddisgwyl pan fyddwch yn ymuno â ni ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22.

Student outside Main Building Astudio

Ydych chi'n dod i Gaerdydd ym mis Medi?

Dysgwch am beth mae angen i chi ei wneud cyn cyrraedd, a chael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ynglŷn ag ymgartrefu fel myfyriwr.

Dewisais Gaerdydd am ei bod yn cynnig popeth y gallai myfyriwr ofyn amdano - rhaglenni gradd o’r radd flaenaf, cefnogaeth hael y staff, a chyfleoedd i ddilyn diddordebau eraill.

Satwik Shivohan (BA 2020), India
Profiad Satwik o Gaerdydd
Satwik Shivoham
opening-quote closing-quote
Professor Judith Hall and Professor Colin Riordan Cymuned

Danfon £7.2m o gyfarpar diogelu personol o Gymru i Namibia

Mae Prosiect Phoenix yn darparu cyfarpar PPE hanfodol i Namibia i fynd i'r afael â thrydedd ymchwydd dinistriol o COVID-19 yn y wlad.

Professor Judith Hall and Professor Colin Riordan Astudio

Cyrsiau trosi

Symud eich newid gyrfa yn ei blaen yn gyflym, ehangu eich sgiliau a datblygu gwybodaeth mewn pwnc newydd trwy ein cyrsiau trosi.

Professor Judith Hall and Professor Colin Riordan Blog

Blogiau gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr

Dewch i gwrdd â'n blogwyr myfyrwyr a darllen am eu profiadau yn byw ac yn astudio yng Nghaerdydd.