Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Welsh University of the Year 2022

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2022

Rydym wedi ein henwi’n Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru yn Good University Guide 2022 The Times a The Sunday Times.

Rhagor o wybodaeth
Graduates in St David's Hall Astudio

Pam astudio cymhwyster israddedig gyda ni?

Chwe rheswm dros ein dewis ni ar gyfer eich gradd israddedig, o ragolygon gyrfaol arbennig i addysgu a arweinir gan ymchwil.

Graduates in St David's Hall Astudio

Cefnogi eich bywyd fel myfyriwr

O’r adeg y gwnewch gais tan ar ôl i chi raddio, rydyn ni yma i’ch cefnogi chi ar amrywiaeth eang o faterion.

Mae Caerdydd yn teimlo fel cartref. Mae cymaint i'w wneud yma ac rydych chi’n rhan o’r gymuned. Mae’r Brifysgol yn cynnig llwyth o gymorth a chefnogaeth hefyd.

Matt Elcock (BSc 2019)
Bywyd myfyrwyr
Matt Elcock
opening-quote closing-quote
The image shows the silhouette of a firefighter against a background of flames. Ymchwil

Gwella’r broses o wneud penderfyniadau yn y gwasanaethau brys

Mae ein hymchwil arloesol wedi gwella sut mae’r gwasanaethau brys yn meddwl, yn ymddwyn ac yn ymateb mewn sefyllfaoedd brys.

The image shows the silhouette of a firefighter against a background of flames. Astudio

Carolau o amgylch y goeden – 15 Rhagfyr

Ymunwch â chydfyfyrwyr, staff, cynfyfyrwyr a ffrindiau ar gyfer dathliad arbennig sy'n cynnwys perfformiadau gan fyfyrwyr o'r Ysgol Cerddoriaeth.

The image shows the silhouette of a firefighter against a background of flames. Astudio

Cyrsiau trosi

Symud eich newid gyrfa yn ei blaen yn gyflym, ehangu eich sgiliau a datblygu gwybodaeth mewn pwnc newydd trwy ein cyrsiau trosi.