Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Lle bydd eich dyfodol yn mynd â chi?

Dechreuwch fan hyn, mae’r byd yn eiddo iti. Mae gennym leoedd ar gael ar gyfer mynediad ym mis Medi 2024.

Dod o hyd i leoedd
Digwyddiadau

Diwrnodau Agored i Raddedigion

Dysgwch am fyw ac astudio yng Nghaerdydd yn ein digwyddiadau Diwrnod Agored nesaf ar 14 Medi a 19 Hydref 2024.

Astudio

Pam astudio gyda ni?

O gyfleusterau campws o'r radd flaenaf i ragolygon gyrfa rhagorol, dyma chwech o'r prif resymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich astudiaethau israddedig.

Mae agwedd rhyngwladol Prifysgol Caerdydd wedi fy ngalluogi i gwrdd â phobl o wahanol wledydd ac i ddysgu mwy am eu diwylliannau.

Adalberto, MSc Diogelwch Gwybodaeth a Preifatrwydd
Barn myfyrwyr o'ch gwlad chi
Adalberto Garcia
opening-quote closing-quote
Cymuned

Byw yng Nghaerdydd

Mae ein myfyrwyr yn gwirioni ar Gaerdydd. Beth sy’n gwneud y brifddinas mor ddeniadol?

Astudio

Profi bywyd Cymraeg Caerdydd

Mae'r Gymraeg yn ffynnu yng Nghaerdydd ac mae cymuned fywiog o fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn astudio a byw yn y ddinas.

Ymchwil

Effaith ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.