Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

The Times Good University Guide 2023

Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2023

Rydym wedi ein henwi’n Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru yn Good University Guide 2023 The Times a The Sunday Times.

Rhagor o wybodaeth
Student outside Main Building Astudio

Ydych chi'n dod i Gaerdydd ym mis Medi?

Dewch i wybod am yr hyn y mae’n rhaid ichi ei wneud cyn cyrraedd, yn ogystal â gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ynglŷn â bod yn fyfyriwr yn y brifysgol.

Student outside Main Building Ymchwil

Rhagoriaeth ymchwil

Mae ein hymchwil wedi effeithio ar feysydd mor amrywiol ag iechyd meddwl, seiberddiogelwch, ynni adnewyddadwy, a'r gwasanaethau brys.

Roedd y campws mewn lleoliad perffaith gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych, mae'r adeiladau'n hyfryd, ac mae'r cyfleusterau sydd ar gael yma yn wych.

Zoe Petre (Gwyddorau Biofeddygol BSc), DU
Caru Caerdydd
Zoe
opening-quote closing-quote
Female scientist working in a lab Arloesedd

Ymchwil, Arloesedd a Menter

Rhagor o wybodaeth am pam fod arloesedd wrth galon ymchwil Prifysgol Caerdydd. Darllenwch ein blog.

Female scientist working in a lab Ymchwil

Grymuso pobl ifanc drwy addysg perthnasoedd a rhywioldeb

Mae'r Athro EJ Renold, o'n Hysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, yn gweithio gyda phobl ifanc i lunio sut mae perthnasoedd a rhywioldeb yn cael eu haddysgu yn ysgolion Cymru.

Female scientist working in a lab Astudio

Gwella eich sgiliau iaith

Gallwch ddatblygu a mireinio'ch sgiliau iaitth tra byddwch yn astudio yn y brifysgol gyda rhaglen Cymraeg i Bawb.