Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student studying in the library

Dy addysg, dy ffordd di

Gallwch deilwra eich profiad yn y brifysgol gyda dros 300 o gyrsiau i ddewis o'u plith ac opsiynau dysgu hyblyg.

Astudio gyda ni

Cyrsiau trosi

Symud eich newid gyrfa yn ei blaen yn gyflym, ehangu eich sgiliau a datblygu gwybodaeth mewn pwnc newydd trwy ein cyrsiau trosi.

Eich bywyd fel myfyriwr, gyda chefnogaeth

O'r adeg y gwnewch gais tan ar ôl i chi raddio, rydyn ni yma i'ch cefnogi chi ar amrywiaeth eang o faterion.

O roi cyngor ar fisâu a mewnfudo, i gynnig cludiant am ddim o’r maes awyr, mae myfyrwyr rhyngwladol yn bwysig i Brifysgol Caerdydd.

Thu Thao Nguyen (MSc 2021), Fietnam
Profiad Thu Thao yng Nghaerdydd
opening-quote closing-quote

Iechyd Meddwl a Phandemig COVID-19

Ddydd Iau 10 Rhagfyr, bydd yr Athro Jon Bisson yn ceisio darparu gwell dealltwriaeth o effaith COVID-19 ar bobl sydd wedi profi problemau iechyd meddwl.

Rhowch rhywbeth yn ôl i gymuned y Brifysgol

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae ein cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr yn chwarae rhan weithredol yn ein dyfodol uchelgeisiol. Dyma ragor o wybodaeth am sut i gymryd rhan.

Gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â COVID-19

Rydym yn defnyddio ein harbenigedd er mwyn darparu cymorth yn ystod yr argyfwng coronafeirws.