Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Students with tree background

Dewisiwch Gaerdydd
Clirio ac Addasu

Hoffech chi astudio mewn prifysgol arloesol mewn dinas sy’n boblogaidd iawn ymhlith myfyrwyr? Mae lleoedd ar gael ar gyfer dechrau astudio ym mis Medi 2020.

Rhagor o wybodaeth

Rhesymau i garu Caerdydd

Celf, diwylliant, chwaraeon, golygfeydd gwych-mae Caerdydd yn cynnig mwy na lle i astudio, mae hefyd yn le gwych i fyw ynddo.

Eich profiad ar y campws ar gyfer 2020/21

Rydym yn gweithio'n galed i gynnig profiad diogel a phleserus i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd wrth eich croesawu chi i'r campws.

Eich gallu i godi ar eich traed ac ymdopi â phethau sy’n eich diffinio. Does gan neb arwydd ar ei ben yn dweud ‘des i yma drwy glirio!

Ellie Migliaccio, Bsc Niwrowyddoniaeth gyda Blwyddyn o Hyfforddiant Proffesiynol
Gwyliwch ein fideo am ragor o gyngor Clirio
opening-quote closing-quote

Cyrsiau trosi

Symud eich newid gyrfa yn ei blaen yn gyflym, ehangu eich sgiliau a datblygu gwybodaeth mewn pwnc newydd trwy ein cyrsiau trosi.

Dechrau plannu ar gyfer prosiect adfer coedwig law

Mae rhaglen beilot Prifysgol Caerdydd, Aildyfu Borneo, am ddechrau plannu 12,500 o goed ar ôl cyrraedd ei darged o ran rhoddion yn gynt na'r disgwyl.

Gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â COVID-19

Rydym yn defnyddio ein harbenigedd er mwyn darparu cymorth yn ystod yr argyfwng coronafeirws.