Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Main building with students outside

Dod i Gaerdydd ym mis Medi?

Mae gennym ddigon o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth i'ch helpu i ymgartrefu fel myfyriwr.

Dechrau arni
Cardiff University Main Building Digwyddiadau

Diwrnod Agored i Israddedig

Dysgwch am fyw ac astudio yng Nghaerdydd yn ein digwyddiadau ar 21 Hydref.

Cardiff University Main Building Astudio

Pam astudio gyda ni?

O gyfleusterau campws o'r radd flaenaf i ragolygon gyrfa rhagorol, dyma chwech o'r prif resymau dros ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich astudiaethau israddedig.

Mae Caerdydd yn teimlo fel cartref. Mae cymaint i'w wneud yma ac rydych chi’n rhan o’r gymuned. Mae’r brifysgol yn cynnig llwyth o gymorth a chefnogaeth hefyd.

Matt Elcock (BSc 2019)
Rhesymau dros garu Caerdydd
Matt Elcock
opening-quote closing-quote
Student support Astudio

Cefnogi dysgu

Gydag 1.3m o lyfrau, rhwydwaith TG cyflym a diwifr, cyfleusterau astudio pwrpasol, rydym yn sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i gefnogi eich dysgu.

Student support Ymchwil

Rhoi gwybod i Fwslimiaid am roi organau

Mae Dr Mansur Ali yn helpu cyd-Fwslimiaid i archwilio agwedd eu ffydd at y gweithdrefnau achub bywyd hyn.

Student support Cymuned

Disgyblion ysgol gynradd i gael cymorth darllen a llythrennedd gan fyfyrwyr sy’n mentora

Bydd plant ysgolion cynradd ledled Cymru yn cael cymorth darllen a llythrennedd yn rhan o gynllun mentora peilot dan arweiniad Prifysgol Caerdydd.