Ewch i’r prif gynnwys

Website homepage

Student talking with patterned background

Dewch o hyd i’ch stori chi

Ymunwch â'n cymuned ffyniannus o fyfyrwyr sydd ar dwf. Mae pob un yn amrywio o ran eu cefndir, eu diwylliant a’u gwlad. Mae gan bawb stori i'w hadrodd.

Cwrdd â’n blogwyr myfyrwyr

Eich profiad ar y campws ar gyfer 2020/21

Rydym yn gweithio'n galed i gynnig profiad diogel a phleserus i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd wrth eich croesawu chi i'r campws.

Pam astudio cymhwyster ôl-raddedig gyda ni?

O ymchwil o’r radd flaenaf i addysgu rhagorol, mae yna amryw o resymau dros ddewis astudio gyda ni fel myfyriwr ôl-raddedig.

Mae Caerdydd yn cynnig amgylchedd lle gallaf ffynnu a mynd ar drywydd yr hyn sy’n bwysig i mi.

Satwik Shivohan (BA 2020), India
Profiad Satwik o Gaerdydd
opening-quote closing-quote

Ymchwil, Arloesedd a Menter

Rhagor o wybodaeth am pam fod arloesedd wrth galon ymchwil Prifysgol Caerdydd. Darllenwch ein blog.

Gweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael â COVID-19

Rydym yn defnyddio ein harbenigedd er mwyn darparu cymorth yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Cynllun gostyngiad i gyn-fyfyrwyr

Dyma gyfle am ddatblygiad personol ac i ddatblygu gyrfa gyda'n cynllun peilot ar gyfer gostyngiadau yn 2020, sydd ar gael ar gyfer amrywiaeth o raglenni gradd meistr.