Ewch i’r prif gynnwys

Atodiad 2: Prosiectau nodedig a ariennir

Codi incwm

Mae noddwyr allanol wedi rhoi sawl grant i Sefydliad yr Ymchwil i Leoedd Cynaladwy yn ystod ei oes i’w alluogi i gynnal ymchwil ar y cyd â phartneriaid rhyngwladol yn Tsieina, Malaysia, Canada, Undeb Ewrop a De America.

Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi’n helpu i gyflawni gwaith dros y blynyddoedd gan na allen ni wneud dim heb eu cymorth. Er mai dim ond grantiau dros £100,000 sydd ar y rhestr isod, rydyn ni’n cydnabod bod ein llwyddiant ynghylch cael gafael ar symiau o’r fath wedi deillio, yn aml, o’r grantiau arbrofol llai o lawer a roes gyfle inni hel deunydd a thystiolaeth sylfaenol ar gyfer paratoi ceisiadau llwyddiannus am ragor o arian.

Grantiau Comisiwn Ewrop

Comisiwn Undeb Ewrop: “Assessment of the impact of drivers of change on Europe’s food and nutrition security” (TRANSMANGO), Sonnino, R, Marsden, T. K, Moragues Faus, A.

Comisiwn Undeb Ewrop: “Managing aquatic ecosystems and water resources under multiple stress” (MARS). Durance, I. Ormerod, S.

Comisiwn FP7 Undeb Ewrop: Consortiwm Ynni TGCh: “Knowledge-based energy management for public buildings through holistic information modelling and 3D visualization”, Rezgui, Y. Hopfe, C.

Comisiwn Undeb Ewrop: The Smart Cluster Energy System for the fish processing industry (piSCES) Rezgui Y, Mourshed M.
Rhwydwaith Hyfforddi ITN Marie Curie: “Sustainable place shaping” (SUSPLACE), Marsden, T. Mehmood, A.

Ymchwil ac Arloesi’r Deyrnas Gyfunol

Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Biodechnoleg a Biolegol: Rhaglen Diogelwch Bwyd y Byd “Transforming and growing relationships within regional food systems for improved nutrition and sustainability” (TGRAINS), Sanderson-Bellamy, A.

Cyngor yr Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol: “Energy biographies; telling the energy story”. Henwood, K. Pidgeon, N.
Grant Trawsffurfiol Cyngor yr Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol: “WHealth modelling: A new technology for evidence-based urban policy and planning”, Webster, Cooper, C.

Cyngor yr Ymchwil i’r Amgylchedd Naturiol: UKERC “Transforming the UK energy systems: public values, attitudes and acceptability”, Pidgeon, N.

Cyngor yr Ymchwil i’r Amgylchedd Naturiol: “Resilience to earthquake-induced landslide risk in China” (REACH), Hales, T. MacGillivray, B. Gong, Y. Rezgui, Y.

Cyngor yr Ymchwil i’r Amgylchedd Naturiol: “Diversity in upland rivers and ecosystem service sustainability” (DURESS). Durance, I. Ormerod, S.

Grantiau llywodraethau, elusennau a chyrff eraill

Sefydliad yr Ymchwil i Adeiladu Cyf: “Future cities energy management of districts/estates via ICT based BIM” Rezgui, Y.

Sefydliad yr Ymchwil i Adeiladu Cyf. a Momenta: “Cost-effective, large-scale, adaptable and deployable innovative domestic renewable energy product and process solutions” Rezgui, Y.

Yr Academi Brydeinig: “The role and interplay between private and public governance within the land-coastal zone-sea interface and the impact on food security”, Baker, S. Bueger, C. Sanderson-Bellamy, A. Cullen-Unsworth, L.

Y Cyngor Prydeinig: “Systems thinking and place-based methods for healthier Malaysian cities” (SCHEMA), Gong, Y.

Ymddiriedolaeth y Camlesi a’r Afonydd “Development of research framework programme” Marsden, T.

Sefydliad Cenedlaethol yr Ymchwil i Iechyd: Evaluation, Trials and Studies Coordinating Centre “Measuring harm and informing quality improvement longitudinality in the Welsh NHS”, Palmer, S.

Sefydliad Cenedlaethol yr Ymchwil i Iechyd: “The health impact of meeting housing quality standards” Palmer, S.

Sefydliad Cenedlaethol yr Ymchwil i Iechyd: “The health impacts of structural energy performance investments in Wales (an evaluation of the ARBED programme)”, Palmer, S.

Cyngor Ymchwil Sweden “Establishing an Indo-Pacific Seagrass Network (IPSN) to assess linkages among marine biodiversity, ecosystem services and poverty”. Cullen-Unsworth, L.

Cyngor Ymchwil Sweden “Seagrass biodiversity, social-ecological systems and poverty alleviation: a collaborative, comparative study in the Indo-Pacific (SeaSTEP)” Cullen-Unsworth, L.

SUSTAIN “Evaluation of the food power programme”, Nicol, C.

TSB: “Developing a real time abstraction & discharge permitting process for catchment regulation and optimised water management,” Rezgui, Y.

Sefydliad Waterloo: “Empowering community action for seagrass conservation in southeast Asia: Seagrass meadows support food security” Cullen-Unsworth, L.