Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

Gyda dewis o dros 300 o gyrsiau, ymunwch â ni a manteisiwch o’n cyfleusterau gwych, profiad myfyrwyr da, ac fel myfyriwr graddedig, bod ymhlith galw mawr gan gyflogwyr blaenllaw.

Dyma pam y dylech chi ddewis Prifysgol Caerdydd ar gyfer eich astudiaethau israddedig.

Please fill in our from to receive our email newsletters and relevant updates.

Dysgwch fwy am yr ystod o bynciau rydym yn eu cynnig a darganfod pa gwrs sy'n iawn ar eich cyfer.

Ymweld â Phrifysgol Caerdydd

Dewch i grwydro o gwmpas ein campws, cwrdd â’r staff a myfyrwyr, a chael blas go iawn ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd.

Eich cydymaith hanfodol wrth ymweld â'n campws ar gyfer Diwrnodau Agored neu daith hunan-dywys.

Gallwch ddarganfod mwy am y brifysgol a dinas Caerdydd trwy fynd ar ein taith ryngweithiol ar-lein.

Bywyd yng Nghaerdydd

Gwnewch y mwyaf o’r cyfleoedd a phrofiadau cyffrous sydd ar gael i chi ar y campws ac ym mhrifddinas fywiog Cymru.

Ymunwch â'n staff a'n myfyrwyr am y sesiynau ar-alw am fywyd israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dysgwch mwy am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd o'r myfyrwyr eu hunain.

Cysylltwch â’n tîm o lysgenhadon myfyrwyr gyda chwestiynau am fywyd myfyriwr, cwrs neu wybod y gwir am sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd.

Ymgeisio i astudio yma

Os ydych chi'n ystyried gwneud cais i astudio gyda ni, darganfyddwch fwy am y broses ymgeisio.

Mae'r ffi y byddwch yn ei thalu yn cwmpasu'r holl ffioedd dysgu, costau hanfodol y cwrs, cofrestru ac arholiadau.

Rhagor o wybodaeth am ba gefnogaeth ariannol sydd ar gael.

Cyngor i gefnogwyr

Mae gennym raglen allgymorth eang sy’n annog myfyrwyr o bob grŵp oedran i anelu at addysg uwch, a pharatoi ar ei chyfer.

Os ydych yn cefnogi rhywun sy’n dod i astudio gyda ni, mae gennym gyngor i ymateb i unrhyw bryderon sydd gennych.