Ewch i’r prif gynnwys

Gweminarau israddedig

Ymunwch â'n staff a'n myfyrwyr am y sesiynau ar-alw am fywyd israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cyfres Darganfod Caerdydd

Cyfres o weminarau sy’n rhad ac am ddim i fyfyrwyr Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13 ac sydd â diddordeb mewn mynd i'r brifysgol yw Darganfod Caerdydd.

Mae Darganfod Caerdydd yn gyfres o gyflwyniadau a sesiynau cynghori ar ystod o bynciau sy’n ymwneud ag addysg uwch. Mae'r sesiynau wedi'u teilwra i'ch tywys drwy'r broses o wneud penderfyniadau - gan gynnwys sut i ddewis cwrs a sut beth yw diwrnod arferol myfyriwr prifysgol.

Digwyddiadau i ddod

Bydd y sesiynau isod i gyd yn cael eu cynnal rhwng 17:00 a 18:00.

Teitl y SesiwnCrynodeb y sesiwnDyddiad
Cyflwyniad i addysg uwch a dewis cwrs

Gan gynnig trosolwg cyffredinol o beth yw pwrpas prifysgol, mae sesiwn hon yn rhoi trosolwg o’r holl bynciau allweddol megis sut i ymchwilio cyrsiau, dulliau addysgu prifysgolion, bywyd myfyrwyr a chyllid. Mae ein sgwrs hefyd yn edrych ar fanteision mynd i’r brifysgol ac yn archwilio’r cwestiynau y dylai myfyrwyr gofyn i’w hunain.

27 Chwefror 2024

Cadwch eich lle nawr

Gweminar ieithoedd modern

Ymunwch â ni mewn gweminar rhad ac am ddim a gynhelir gan staff yr Ysgol Ieithoedd Modern, pan fyddwn ni’n trafod y manteision addysgol, personol a gyrfaol ynghlwm wrth astudio iaith dramor fodern yn y brifysgol. Dyma'r cyfle perffaith i ddod i adnabod ein hysgol os oeddech chi wedi colli Diwrnod Agored ar y campws neu os oes gennych chi ragor o gwestiynau am ein cyrsiau. Bydd yn rhoi’r cyfle ichi gael rhagor o fanylion am y cyfleoedd cyffrous i ieithyddion a gwybod rhagor am sut beth yw bod yn fyfyriwr iaith yng Nghaerdydd!

  • Dydd Mawrth 26 Mawrth 2024 17:00 - 18:30

Cadwch eich lle nawr

Beth i’w ddisgwyl

Mae ein gweminarau am ddim yn gyfle perffaith i ddod i adnabod Prifysgol Caerdydd os ydych wedi colli diwrnod agored ar y campws neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am astudio gyda ni.

Byddwch chi’n gallu gwylio a gwrando ar ein staff a’n myfyrwyr, ond fyddan nhw ddim yn gallu eich gweld na'ch clywed chi (felly fydd dim angen camera gwe neu feicroffon arnoch).

Cewch y cyfle i gyflwyno cwestiynau yn ystod y weminar.

Sgyrsiau wedi'u recordio

Gallwch chi ddal i fyny â digwyddiadau'r gorffennol yn ein cyfres o weminarau, sef Holi Caerdydd, drwy wylio recordiadau'r digwyddiadau.

Pam astudio ym Mhrifysgol Caerdydd?

Yn y sesiwn yma, byddwch yn darganfod beth sy’n gwneud Caerdydd i sefyll allan, a hefyd byddwch yn clywed persbectif uniongyrchol gan rai o’n myfyrwyr presennol sy’n rhoi cipolwg ar sut beth yw byw ym mhrifddinas Cymru.

Cyfweliadau prifysgol

Mae cymryd rhan mewn cyfweliadau yn gallu fod yn brofiad brawychus i lawer o myfyrwyr. Fodd bynnag, mae ein cyflwyniad Technegau Cyfweld yn trafod y gwahanol fathau o gyfweliadau, cyngor ar sut i baratoi a gwallau cyffredin i’w hosgoi. Rydym yn gobeithio gallwn rhoi’r hyder i fyfyrwyr fynd i’r afael â chyfweliadau gydag agwedd positif er mwyn iddynt berfformio ar eu orau yn y cyfweliad.

Bywyd Myfyrwyr

Ymunwch â rhai o’n myfyrwyr presennol wrth iddynt siarad am eu bywyd ddydd i ddydd ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddwch yn gallu darganfod sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd gan y rhai sy’n gwybod orau.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiynau, cysylltwch â’n timau israddedig.