Ewch i’r prif gynnwys

Gyda'n gilydd yng Nghaerdydd

Rydym yn helpu'r rhai sydd â phrofiad gofal, wedi ymddieithrio, â phrofiad milwrol, gofalwyr a cheiswyr lloches, trwy roi cyngor a chymorth i gynorthwyo yn ystod ac ar ôl y brifysgol.

Rydym yn gweithio gyda llawer o elusennau a sefydliadau allanol i sicrhau ein bod bob amser yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael ac i'ch cefnogi a gwella eich profiadau drwy gydol eich astudiaethau.

Gall myfyrwyr ddatgelu i'r tîm cymorth Gyda'n Gilydd yng Nghaerdydd ar unrhyw adeg drwy gydol eu hastudiaethau.

Ein cymuned

Ein cymuned

Archwiliwch yr amrywiaeth o weithgareddau, digwyddiadau a rhai cymdeithasol y gall aelodau cymuned Gyda'n Gilydd yng Nghaerdydd gymryd rhan ynddyn nhw.

Ceiswyr lloches

Ceiswyr lloches

Rydym yn cynnig cymorth penodol i fyfyrwyr sydd wedi gwneud cais am loches yn y DU ac sy'n aros am benderfyniad gan Lywodraeth y DU.

Myfyrwyr â phrofiad o fod mewn gofal

Myfyrwyr â phrofiad o fod mewn gofal

Rydym yn cynnig cymorth penodol i fyfyrwyr sy'n rgoi gofal di-dâl i aelod o'r teulu neu ffrind sydd â salwch neu anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu ddibyniaeth.

Myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu teulu

Myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu teulu

Rydym yn cynnig cefnogaeth benodol i fyfyrwyr nad oes ganddynt gefnogaeth eu rhieni mwyach oherwydd bod eu perthynas wedi chwalu'n barhaol.

Cefnogaeth i’r rheiny â phrofiad milwrol

Cefnogaeth i’r rheiny â phrofiad milwrol

Rydym yn cynnig cefnogaeth bwrpasol i fyfyrwyr sydd wedi gwasanaethu fel milwr rheolaidd neu wrth gefn yn Lluoedd Arfog y DU.

Myfyrwyr sy’n ofalwyr

Myfyrwyr sy’n ofalwyr

Rydym yn cynnig cefnogaeth bwrpasol i'r rhai sydd wedi gadael gofal eu hawdurdod lleol a myfyrwyr sydd wedi treulio amser mewn gofal.

Cysylltwch â ni

Cyswllt Myfyrwyr