Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Poen (MSc)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Dyma gwrs rhyngbroffesiynol e-ddysgu a anelir at weithwyr gofal iechyd a hoffai arbenigo ym maes rheoli poen. Mae hefyd wedi'i hanelu at addysgwyr, i ddarparu’r wybodaeth briodol ac arbenigedd ar boen, er mwyn addysgu eraill o wahanol ddisgyblaethau.

screen

Rhaglen e-ddysgu hyblyg

Dysgu o bell, fformat ar-lein sy'n galluogi dysgu hyblyg yn eich pwysau.

academic-school

Perthnasol i'ch ymarfer

Cynnwys ac asesiadau'n ymwneud â rheoli cleifion â phoen mewn gofal sylfaenol ac eilaidd.

notepad

Teilwra eich dysgu

Cewch ganolbwyntio eich dysgu a'ch asesiadau ar eich diddordeb ym maes poen.

cursor

Cymorth i fyfyrwyr drwy offer ar-lein

Cymorth i fyfyrwyr drwy offer ar-lein, ar gyfer dysgu a datblygu asesiadau a chefnogaeth fugeiliol.

globe

Astudio rhyngbroffesiynol

Gweithio, dysgu a chydweithio â myfyrwyr a staff o ystod o broffesiynau gofal iechyd a disgyblaethau academaidd eraill.

Pain is a multidimensional phenomenon and as such needs to be managed through multidisciplinary initiatives. These initiatives must be based on specialist knowledge, rigorous research and an advanced understanding of the physiological and behavioural concepts involved.

This two-year course begins by introducing you to the multifaceted nature of caring for patients who have pain. The modules are designed to provide you with the ability to understand the biopsychosocial aspects of pain and to evaluate the various approaches to assessing and managing patients in pain. Professional issues, including quality and safety, leadership and law will also be covered. 

The course is suitable for the needs of primary, secondary and tertiary care professionals.

Our assessments are structured to allow you to focus on your own areas of interest and to evaluate topics in relation to your practice and professional base.
 


Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Meddygaeth

Rydym ni'n un o ysgolion meddygaeth fwyaf y DU, wedi ein hymrwymo i geisio gwella iechyd pobl drwy addysg ac ymchwil.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 7214
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Meini prawf derbyn

In addition to satisfying the University’s general entrance requirement, including English language requirements, you must:

 • Hold a higher education qualification, minimum of a BSc (Hons) grade 2:2 or equivalent, from a recognised institution.

  OR
   
 • Be able to demonstrate, to the satisfaction of the Head of School or nominee, that they have held for a minimum of two years a position of responsibility of relevance to the proposed programme.

  AND
   
 • Be working in a clinical area that is relevant to the programme they are undertaking for the full duration of their studies. (During their studies, if the student's relevant clinical employment ceases or where they are unable to attend work in the necessary clinical setting for any period of time (exceeding 3 months), then they are required to notify the programme team immediately in order that appropriate arrangements can be made. In the case of temporary absence but continued relevant clinical employment, leave of absence (Interruption of Studies) and/or extensions shall be considered. In the event that a student's relevant clinical employment ceases then the University reserves the right to withdraw the student from the programme. Please refer to the University regulations on 'Fitness to Practise’ for further information.)

You will also need to provide:

 • evidence that you are currently registered with the professional body relevant to your profession
 • a personal statement which does not exceed 500 words. In your personal statement you will need to confirm that you are currently working in a relevant clinical area and will be for the full duration of your studies.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

The course takes two years to complete inclusive of the dissertation component (nine months for the Postgraduate Certificate stage; nine months for the Postgraduate Diploma stage and a further six months for the dissertation stage).

It consists of three stages:

 • Stage T1 (first taught stage)

This stage lasts for nine months, and consists of three 20-credit modules totalling 60 credits, at Level 7.

You may leave at the end this stage with a Postgraduate Certificate, if you have obtained a minimum of 60 credits and have completed any required modules.

 • Stage T2 (second taught stage)

This stage lasts for a further nine months, and consists of a further three 20-credit modules totalling 60 credits, at Level 7, to achieve a total of 120 credits to complete the taught stages.

You may leave at the end this stage with a Postgraduate Diploma, if you have obtained a minimum of 120 credits and have completed any required modules.

 • Stage R (MSc research dissertation stage)

The dissertation stage lasts for a further six months,  and will include a dissertation of 60 credits at Level 7, to achieve a combined total of 180 credits at Level 7 to complete the MSc programme.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Blwyddyn un

Blwyddyn dau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

A wide range of teaching and learning styles are used throughout the course, which is delivered via e-learning format through our virtual learning environment.

The course consists of a number of compulsory modules and sub-topics where you have a choice. 

A variety of media is used to deliver the content, including:

 • Written modules
 • Voice over PowerPoint presentations
 • Talking heads
 • Presentations
 • Interactive modules.

Dissertation topics are chosen by the student, but have to be approved by the programme team, on behalf of the Chair of the Postgraduate Taught Board of Studies.

The dissertation stage will largely consist of guided independent study making use of the extensive learning facilities.  

Sut y caf fy asesu?

The assessments have been chosen to ensure that the learning outcomes are appropriately tested and provide you with the opportunity to demonstrate you have met them. 

There are a variety of formative and summative assessment methods used, such as:

 • Assignments
 • Wiki development
 • Blogs
 • Multiple choice questions
 • Group work

The MSc dissertation stage will be assessed based on the final dissertation. 

The dissertation is normally not more than 20,000 words and the subject will need to be approved by the programme team, on behalf of the Chair of the Postgraduate Taught Board of Studies

The dissertation, in combination with the taught stage, is weighted 50% for the purpose of calculating the final mark:

Taught modules (stage T1 and T2) - 50%

Dissertation (stage R) - 50%

Sut y caf fy nghefnogi?

The course is delivered entirely as distance-learning via our virtual learning environment (VLE), where you will find course materials, links to related materials and assessments, discussion boards, announcements, Turnitin and Gradecentre.

You are encouraged to make regular contribution through online discussion boards, where you will be supported by the programme team and a panel of experts.  You will also be able to plan and reflect on your learning through your own personal blog.

You will be allocated a personal tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who will be in regular contact to discuss progress and to provide advice and guidance as needed. Extensive written feedback and feedforward is given on all assessments.

During the dissertation stage, you will also be allocated a project supervisor to support and advise you on researching and writing up your specific dissertation topic.

Feedback

Formative feedback will be communicated through electronic and written means in a timely manner.  Summative feedback on assessment will be delivered within the timeframe set by the University.

Your dissertation supervisor will give written feedback on dissertation drafts and provide you with the opportunity to discuss any queries you may have.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

By fully engaging in this course, you will have the opportunity to develop a wealth of skills and abilities you can apply to any professional setting.  In addition to greater conceptual understanding of current knowledge, issues and methods, you will practise and develop abilities in critical analysis, the application of evidence based medicine and in dealing with complex issues systematically and creatively. Your studies should also help you develop your problem-solving and decision-making abilities by enabling you to utilise evidence effectively and communicate important concepts to colleagues and others.  Through the research focused elements you will have the opportunity to develop and enhance skills in literature review, critical evaluation, research design, research methodologies, data collection, data analysis and research principles.

The course aims to facilitate students to develop their knowledge to an advanced level in their area of expertise and or interest within the field of pain assessment and management. This is, however, undertaken within a broader context, which allows the student to understand how their level of expertise and knowledge base fits into inter-professional practice and pain as a whole.

After fully engaging in the course, you should have:

 • Developed a critical approach to pain management in a range of health settings
 • Integrated knowledge of pain from different disciplines in order to approach pain management from a biopsychosocial perspective
 • Challenged traditional approaches to conceptualising pain
 • Examined current practice and evaluated traditional methods and attitudes to pain and its management
 • Developed an inter-professional knowledge base of pain to support any educational initiatives
 • Consolidated and considered extending current practice through research activities

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £5,100 £1,000
Blwyddyn dau £5,100 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £8,200 £1,000
Blwyddyn dau £8,200 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio'r cwrs hwn?

Bydd angen cyfrifiadur dibynadwy â mynediad cyflym at y we (ac amddiffyniad cyfredol rhag feirysau a maleiswedd) a meddalwedd priodol.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Bydd cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus yn ychwanegu gwerth i'ch CV. Mae graddedigion wedi crybwyll ei fod wedi arwain yn uniongyrchol at ddyrchafiad, ac ysbrydolwyd llawer hefyd i ddilyn gyrfaoedd academaidd trwy astudio ymhellach hyd at PhD.

Bydd yr holl fyfyrwyr sy'n dilyn y rhaglen hon mewn cyflogaeth. Fodd bynnag, mae llawer o swyddi gofal iechyd uwch yn mynnu bod clinigwyr yn cael hyfforddiant academaidd uwch ac felly ystyrir bod yr MSc yn gyfrwng i'w hyrwyddo i swyddi estynedig ac uwch. Mae’r modiwlau ar arweinyddiaeth, rheoli sefydliadol ac ansawdd a diogelwch, yn hwyluso arloesedd a newid yn y maes gofal iechyd ac yn rhoi sgiliau trosglwyddadwy y gall cynfyfyrwyr eu cymhwyso mewn unrhyw leoliad gofal iechyd. Bydd cyhoeddi eich traethawd hir ac/neu weithredu newid llwyddiannus a chynaliadwy yn creu cryn argraff ar uwch-reolwyr.

Mae’r rhaglen Feistr hon yn eich galluogi i ddangos eich bod yn cymryd cyfle i ddatblygu’ch gallu dadansoddi beirniadol, datrys problemau, gwneud penderfyniadau, canfod a defnyddio tystiolaeth ac ymdrin â materion cymhleth. Bydd yn eich galluogi i ddangos meistrolaeth ar asesu a rheoli poen.

Bydd astudio ar y lefel hon hefyd yn helpu myfyrwyr i ddangos nifer o sgiliau academaidd a ddylai fod yn uchel eu parch mewn perthynas â'ch datblygiad gyrfa a'ch dilyniant. Yn benodol, mae’r rhaglen yn cynnig cyfleoedd i ddangos datblygiad gwybodaeth a sgiliau mewn perthynas â chymhwyso meddygaeth yn seiliedig ar dystiolaeth, a chyfoethogi posibl ar wasanaethau a fframweithiau llywodraethu. Felly, bydd yn darparu tystiolaeth o ymrwymiad a photensial a all eich cynorthwyo mewn perthynas â chael rhagor o gyfrifoldebau, neu o bosib wrth geisio am swyddi rheoli, ymchwil, ysgolheigaidd neu arweinyddol.

Dyma beth sydd gan rai o'n cynfyfyrwyr i'w ddweud am sut maen nhw wedi elwa o astudio'r cwrs:

"Mae'r cwrs hwn wedi fy ngalluogi i symud ymlaen yn fy ngyrfa. Ers dechrau'r cwrs hwn rwyf wedi llwyddo i sicrhau swydd Band 8a (band 6/7 gynt) fel Ymarferydd Ffisiotherapi Uwch. Bydd y swydd hon yn cynnwys datblygu Gwasanaeth Ymarfer Uwch o fewn 5 meddygfa i leihau llwyth gwaith a rhestrau aros.”

"Rydw i wedi cael dyrchafiad yn y gwaith yn ddiweddar a’r cwrs hwn sydd i'w gyfrif yn uniongyrchol am hyn yn fy marn i.”

"Fe wnaeth y cwrs hwn fy ngalluogi i gael swydd Band 7 yn 2017 a swydd ar lefel Band 8 yn ddiweddar. Mae bod yn fwy cymwys wrth ddadansoddi ymchwil wedi golygu fy mod yn teimlo'n fwy hyderus i herio syniadau a chymryd rhan weithredol mewn trafodaethau gyda chymheiriaid.”

"Roedd yr e-ddysgu yn bwysig iawn i mi, gan fod hyn wedi fy ngalluogi i barhau i weithio wrth astudio. Roedd cyfathrebu drwy'r byrddau trafod yn ein hannog i rannu gwybodaeth ryngbroffesiynol ac yn cynnig platfform rhwydweithio delfrydol. Oherwydd yr e-ddysgu, roeddem yn gallu manteisio ar fod yn amlwladol.”

"Mae'r MSc mewn rheoli poen wedi fy ngalluogi i newid arfer o fewn fy adran ac mae wedi creu newid sefydliadol ehangach drwy gyflwyno polisi newydd.”

“Rwyf wedi cwrdd â chyfoedion o bob cwr o'r wlad a'r byd na fyddwn wedi dod cwrdd â nhw fel arall. Mae'n galonogol gwybod ein bod i gyd yn wynebu'r un heriau bob dydd wrth ofalu am gleifion â phoen acíwt/cronig lle bynnag yr ydym. Gallwn rannu syniadau a’n barn ynglŷn â gwahanol agweddau ar reoli poen.”

“Cefais fy ngrymuso gan wybodaeth a sgiliau i reoli poen ar y cwrs hwn ond hefyd i fod yn feddyg gwell yn gyffredinol a chyfathrebu'n well gyda'm cleifion a'm cydweithwyr.”

“Mae'r hyn a ddysgais ar y modiwlau hyn wedi arwain yn uniongyrchol at adolygu llwybr clinigol ar draws fy Ymddiriedolaeth a datblygu Canllawiau ar draws y sir.”

“Rhywbeth arall ar y cwrs rwy'n ei fwynhau'n fawr yw platfform rhyngweithiol y byrddau trafod. Mae hwyluswyr y cwrs wrth law o ddydd Llun i ddydd Gwener i egluro unrhyw bwyntiau nad yw’r myfyrwyr yn eu deall ac i roi arweiniad o ran aseiniadau neu faterion proffesiynol y gall y myfyrwyr fod yn eu profi. O sgwrsio â chydweithwyr sy'n cwblhau graddau Meistr mewn pynciau eraill yn yr ystafell ddosbarth traddodiadol, mae'r cymorth a'r rhyngweithio rhwng tiwtoriaid yn y fforwm ar-lein yn rhagori ar eu profiad.”

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Meddygaeth, Gofal iechyd


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.