Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Ni yw'r unig ysgol ddeintyddiaeth yng Nghymru sy'n darparu arweiniad unigryw a phwysig mewn ymchwil deintyddol, dysgu a gofal cleifion.

Rydym wedi'n lleoli yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol ar gampws Parc y Mynydd Bychan, Prifysgol Caerdydd, safle 53 erw sydd wedi ei rannu gydag Ysbyty Athrofaol Cymru.

Mae Gofal Iechyd graddedig a gofal cleifion wedi'u hintegreiddio'n llwyddiannus gyda'n cyfleusterau ymchwil byd-enwog yn y ganolfan addysgu ac ymchwil sylweddol hon. Cydnabyddir bod ein staff academaidd a chlinigol yn arbenigwyr sy'n arwain y byd yn eu meysydd. Maent yn darparu gwasanaethau clinigol gwerthfawr i bobl Cymru yn ogystal â'u cyfrifoldebau academaidd.

Gweledigaeth 2018-2021

Gweledigaeth 2018-2021

Safle ac enw da

Mae'r buddsoddiad sylweddol mewn staff a'r cyfleusterau yn y blynyddoedd diwethaf wedi'n helpu ni i gyflawni lefelau digynsail o lwyddiant:

  • Enillom safle 1af ymysg ysgolion deintyddol y DU gan y Guardian a'r Times Good University Guide 2016.
  • Gwnaeth Arolwg Profiad Ymchwil Ôl-raddedig Cenedlaethol (PRES) 2015 ddangos 92% am foddhad myfyrwyr. Dangosodd 100% bod gan ein goruchwylwyr y wybodaeth i gefnogi eu hymchwil.
  • Sicrhaodd ein hymchwil sydd yn fyd enwog ein bod wedi ennill y safle uchaf o ysgolion deintyddol y DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014.
  • Yn 2009 enillodd y Grŵp Ymchwil Trais a Chymdeithas gwobr Pen-blwydd y Frenhines am addysg uwch a phellach.