Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil yn yr Ysgol Deintyddiaeth

Mae ein hymchwil, sy'n cael ei adnabod yn fyd eang, yn cyfrannu at welliannau i iechyd a lles ein cymdeithas.

Mae gennym nifer o ganolfannau a grwpiau sy'n gweithio ar ymchwil arbenigol, yn cynnwys y Grŵp Ymchwil Trais, enillodd Gwobr Pen-blwydd y Frenhines yn 2010 am ei ymchwil ar droseddi treisgar.

Themâu ymchwil

Mae ein hymchwil yn adlewyrchu dosbarthiadau ymchwil ar draws y Coleg Gwyddorau Bywyd Biofeddygol ac yn cael ei rannu i dri grŵp thema:

Ymchwil clinigol, cymhwysol ac iechyd cyhoeddus

Ein nod yw gwella effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a threfniant gofal gan gynnwys atal clefydau a hybu iechyd.

Addysg deintyddol, ysgoloriaeth ac arloesedd

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu profiad addysgol o ansawdd uchel, profiad addysgiadol sy'n ffocsyu ar y myfyriwr a dealltwriaeth pedagogaidd addysg ddeintyddol.

Gwyddorau Biofeddygol a’r Geg

Ein nod yw i ddeall y prosesau cellog a moleciwlaidd sy'n ategu ymatebion meinweoedd i trawma, adfywio dilynol a phrosesau atgyweiriol.

Gwobrau a dyfarniadau ymchwil

Mae ymchwilwyr o fewn yr Ysgol Deintyddiaeth wedi ennill nifer o wobrau nodedig am eu ymchwil: