Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil yn yr Ysgol Deintyddiaeth

Students conducting research in a lab

Mae gan ein diwylliant ymchwil ffyniannus ac arloesol un nod cyffredinol: cynhyrchu ymchwil o safon uchel sy'n cael effaith, sy'n mynd i'r afael â heriau byd-eang allweddol ym meysydd iechyd y geg ac iechyd yn gyffredinol.

Mae ein grwpiau ymchwil amrywiol, sy'n cynnwys academyddion ag enw da am fod yn arweinwyr yn eu priod feysydd, yn gwneud ymchwil arbenigol sydd wedi helpu i wella bywydau pobl ledled Cymru, y DU a thu hwnt.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth agos â rhanddeiliaid a sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i nodi cwestiynau pwysig a mynd i’r afael â nhw er mwyn gwella'r byd o'n cwmpas.

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, sef Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021, cafodd ein hymchwil ei rhoi yn y 16eg safle (allan o 90) ar gyfer ansawdd. Mae hynny, ynghyd â maint yr ymchwil yn yr Uned hon, yn ein rhoi yn y 4ydd safle (allan o 90) ar gyfer Pŵer Ymchwil (sy’n arwydd o ansawdd a maint ein cyflwyniad).