Ewch i’r prif gynnwys

Meistr mewn Gweinyddu Dylunio (MDA)

  • Hyd: 3 blynedd
  • Dull astudio: Dysgu cyfunol rhan amser

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Dewisiadau'r cwrs Gweld dulliau astudio eraill
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Professor Sarah Lupton, personal chair and programme director at the Welsh School of Architecture, talks about the Master of Design Administration programme.

Nod y rhaglen yw darparu myfyrwyr gyda gwybodaeth drylwyr a dealltwriaeth o reoli ac agweddau cyfreithiol dylunio, a’r sgiliau angenrheidiol weinyddu caffael gwasanaethau dylunio a phrosiectau adeiladu’n llwyddiannus.

Master of Design Administration students doing group work
People in the industry respect it if you’ve been studying alongside work. Having Sarah to learn from was great. She knows all the answers and has so much experience of contract law and how practices work – there’s no one better to be learning from. She is very well respected in the industry; in my practice we always get out Sarah’s books for reference!I felt like I was learning things on the course that were of direct benefit to my work. It’s easy to get involved in your studies when you know you’re going to use it every day. Having the short courses means that you get to shut out the day job for a week, really focus and then go back to the day job and think – I’ve just learnt the answer to that problem we had two weeks ago, and share it around the office.
Chloe Sheward Master of Design Administration

Ble byddwch yn astudio

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Ein nod yw gwneud y byd yn lle gwell gyda phensaernïaeth sy'n sensitif i'w gyd-destun, yn gynaliadwy a phrydferth.

  • icon-chatGofyn cwestiwn
  • Telephone+44 (0)29 2087 4430
  • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Meini prawf derbyn

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Strwythur y cwrs

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2021.

Blwyddyn un

You will undertake three 20 credit modules in year one; Industry Context, Professional Services and Construction Contracts

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Industry ContextART20720 credydau
Construction ContractsART20820 credydau
Professional ServicesART20920 credydau

Blwyddyn dau

You will complete your three outstanding 20 credit modules in year two; Design Delivery, Project Delivery and International Procurement

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Design DeliveryART21120 credydau
Project DeliveryART21220 credydau
International ProcurementART21320 credydau

Blwyddyn tri

You will undertake your dissertation (60 credits) in year 3

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
DissertationART21460 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Ffioedd dysgu

As this programme is three years or over in duration and has a one year full time equivalent you will not be eligible for a postgraduate loan. The UK Government has more information about eligibility for postgraduate loans.

Myfyrwyr y DU ac UE (2021/22)

Nid yw ffioedd ar gyfer mynediad 2021/22 ar gael eto

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2021/22)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.

Costau ychwanegol

A fydd angen unrhyw gyfarpar penodol arnaf I astudio’r cwrs hwn?

What the student should provide:

You will need access to a computer with word processing software and access to the internet in order to study on this distance learning course. We recommend that you use a laptop, which you can travel with when you come to the School for tuition. A USB or hard drive to store your work is also recommended.

You will be required to be in employment before you enrol on the course, and also be able to fund travel and accommodation expenses for the short courses you attend at the School.

You may also wish to purchase some of the key texts for the course. Although the texts required for study are available in the School’s library, and many of these are available in electronic downloadable format, there are benefits to owning your personal copy of key works so that you may access them whenever they wish.

Gyrfaoedd graddedigion

Students who undertake this course are required to already be in employment. However, this course is designed to enhance their professional development, and aid in career progression.

Gyrfaoedd ein graddedigion

  • Design Manager
  • Internal Advisor
  • Architecture Practice Manager

Arian

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2020.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Pensaernïaeth