Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a Rheoli Cyfathrebu Byd-eang (MA)

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cymysgedd o ymarfer, theori ac astudiaeth academaidd uwch. Mae’n datblygu’r sgiliau a’r technegau angenrheidiol ar gyfer cysylltiadau cyhoeddus ar lefel ryngwladol a dealltwriaeth o rôl yr ymarferwr Cysylltiadau Cyhoeddus fel gwarcheidwad enw da corfforaethol.

Public relations is a booming industry and has continued to grow year-on-year. The numbers of Public Relations Officers (PROs) now match journalists in the UK and there is a big demand for graduates who have the skills to meet the dynamic changes of this exciting and growing sector.

Public relations specialisms are expanding too, and graduates are gaining jobs in a number of areas including crisis management, corporate social responsibility, media relations, corporate communication, sponsorship and internal communication.

The MA International Public Relations and Global Communications Management is a unique one year course that develops the skills and techniques required to practice public relations and communications at an international level.

Public relations, at its heart, is about communication between an organisation and its public(s), but 21st century public relations - with the advent of new media - is embedded in everything from politics and business to celebrity. PR is now firmly at the heart of strategic organisational planning.

Aside from gaining valuable practical skills, you are introduced to business, organisational and PR theory so that you can apply critical thinking to professional scenarios to further the effectiveness and quality of public relations that is practiced in industry. This synthesis of theory and practice culminates in a final dissertation of 15,000 to 20,000 words where you have the opportunity to apply what you have learnt to an area of personal PR interest. This piece of advanced academic study would enable you to embark on further research in the field of international public relations, should you wish to do so.

Nodweddion unigryw

 • The degree is fully accredited by the Chartered Institute of Public Relations (CIPR) and we are one of only ten Partner Universities in the UK to the Public Relations Consultants Association (PRCA).
 • Our School was ranked first in the Guardian’s University league table for Journalism and Public Relations (2016 and 2017).
 • The degree is designed for both UK/EU and international students interested in international PR and communications management.
 • Your student group will come from a wide range of national and cultural backgrounds offering you exposure to comparative practices.
 • It is a hybrid course mixing both theory and practice.

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2020
Hyd1 blwyddyn
CymhwysterMA
FfurfAmser llawn
AchrediadauChartered Institute of Public Relations (CIPR)
Cysylltu

Meini prawf derbyn

You will need to complete an online applications form which will then be considered by an admissions tutor.

This course is suitable for graduates from a range of academic disciplines.

Applicants should possess a UK higher education degree of at least lower second class honours (2:2), or a non-UK qualification recognised by the University as being equivalent to this. This requirement may be waived for candidates with relevant professional qualifications or experience.

In addition, applicants whose first language is not English must obtain an IELTS score of at least 7.0 (to include 6.0 in each sub-score), or an equivalent English language qualification. However, applicants with an IELTS score of 6.5 (to include 4.0 in each sub-score) will be considered provided they undertake and successfully complete the University’s ten-week pre-sessional English course.

You will be asked to provide references in support of their application, one of which will need to be from previous academic study. 

Applications are considered throughout the year.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

This is a full-time course and is taught across two semesters (Autumn and Spring) from the end of September to the beginning of June.

The dissertation can be practice-based - providing you with an opportunity to apply theory to the practice of communications management and public relations.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Research Methods 2MCT57710 credydau
Digital Research MethodsMCT57810 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Sut y caf fy addysgu?

You will be taught through workshops, lectures and seminars which complement the practical and academic elements of the course. You will also have access to industry leading professionals through the courses guest lecture series.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a Personal Tutor, for help and support with academic and pastoral needs, who is available when needed to discuss progress, provide advice and guidance.

You will be supported by the Student Support services in the school and through wider university resources.

You will have regular tutorials with programme directors/personal tutors as well as the opportunity to meet with module co-ordinators on request.

Feedback

Feedback is provided at each assessment point for summative assessments, formative feedback is provided in practical sessions and throughout teaching.

Sut y caf fy asesu?

You will be assessed through a range of formative and summative assessments throughout the course. The main method of assessment on this programme is coursework.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will develop skills in the following areas:

 • Professional writing
 • Media research
 • Key public relations skills
 • Presenting to a range of audiences
 • Business networking skills
 • Work placement opportunities in public relations and marketing communications
 • Diversity and cultural awareness skills
 • Report writing
 • Cross cultural communications
 • Time management
 • International team working
 • Independent research
 • Social media management skills
 • Personal reputation management skills

Graduates of MA International Public Relations and Global Communications Management are employed in a range of occupations; roles can range from Public Relations Executives, Press Officers, Communications Managers and Copywriters for global and UK corporations. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£9,450Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2019/20 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£17,450£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.