Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil Glinigol (MSc)

Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno rhaglenni sy'n arloesol ac yn berthnasol, a chynnig y deilliannau dysgu a'r rhagolygon gyrfaol gorau i'n myfyrwyr. O gofio hyn, rydym yn adolygu rhai elfennau o'r rhaglen hon ar hyn o bryd. Felly, mae'r manylion yn rhai dangosol yn unig a gallent gael eu newid. Gallwch gyflwyno cais o hyd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ac yn cysylltu â'r holl ddeiliaid cynnig pan fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau er mwyn cadarnhau unrhyw newidiadau.

Mae’r cwrs hwn yn cynnig gwybodaeth ac arbenigedd sy’n berthnasol i rôl glinigol mewn cwmni fferyllol, biodechnoleg, dyfais, ymchwil contract neu reoli safle neu’r GIG.

MSc Clinical Research

If your line of work involves clinical research, this course is designed to help you advance and enhance your career.

Whether you work in the pharmaceutical industry, health service, for a contract research organisation, regulatory authority, data management organisation or in medical writing, we have tailored this programme to give you an outstanding grounding in clinical research skills and knowledge.

It’s the leading part-time, face-to-face MSc in Clinical Research and, by undertaking this course, you’ll be equipped to meet good clinical practice and regulatory quality standards for developing new healthcare interventions to improve treatments for patients.

The programme presents an overview of clinical trial processes and the regulations for bringing in a new chemical entity, and explores a broad range of therapeutic areas and their treatments in relation to clinical trials, drug registrations and drug safety.

We will support you to move confidently between these therapeutic areas and therefore increase your potential value to employers. In your dissertation year, you’ll be encouraged to carry out projects which have direct value to your employer, making this a highly attractive course for your employer to support.

This part-time MSc programme is recognised by the pharmaceutical industry and the Health Service as being of outstanding quality and practical value in the work place to clinical research professionals.

The programme is run over three calendar years of part-time study and is in a modular format. Teaching happens over four two-day sessions per year which takes place within Cardiff’s School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.  These session are always scheduled at weekends to accommodate students’ existing employment commitments.

Nodweddion unigryw

  • You will gain advanced understanding of best practice in clinical research to apply to running clinical trials.

  • You’ll experience in-depth training in drug development, clinical trials, and regulatory GCP requirement for clinical trials

  • Lecturers from Pharmaceutical Industry will provide you with an up-to-date overview on key developments in Clinical Research

  • Clinical Research trainers deliver a variety of teaching methods that enhance the course and will stimulate your learning.

  • The therapeutic modules will widen your skills in an array of medical settings.

  • The diversity of employment backgrounds of participants affords an ideal environment for networking with other clinical research personnel.

  • You’ll have the opportunity to undertake a research project at an internationally recognised research school at Cardiff University.

  • You’ll receive close academic support from an experienced personal tutor with an international background in compliance with clinical trial GCP and regulatory requirements.

  • You’ll develop critical analysis, personal reflection and enhanced clinical trial project communication and problem solving skills for career development in clinical research.

‘Studying at Cardiff University for the MSc in Clinical Research as was both enjoyable and rewarding as it gave me the opportunity to further my career. I was greatly impressed by the excellent teaching and the support I received during my final year dissertation. And I had the chance to work in a Clinical Trial and Research Unit which was invaluable. I wouldn’t hesitate in recommending the course.’

Manish, MSc Clinical Research

Ffeithiau allweddol

Nifer Myfyrwyr newydd nesafSeptember 2017
Hyd3 blwyddyn
CymhwysterMSc
FfurfPart-Time - Distance Learning
Cysylltu

Meini prawf derbyn

Students wishing to enrol on this programme will normally possess an initial degree in the biological or life sciences or a healthcare-related subject awarded by a recognised Institution. 

At the discretion of the University, non-graduates with a sufficient qualification (e.g. a nursing qualification) and with relevant experience may also be admitted on to the programme provided you are deemed to be able to demonstrate equivalent skills that are sufficient to meet the demands of the course.

English Language Requirements: A score of IELTS 6.5 overall with5.5 in all subskills or equivalent qualification.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen fisa Haen 4 i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020.

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Clinical ResearchPHT10130 credits
TherapeuticsPHT10230 credits

Blwyddyn dau

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Advanced Clinical ResearchPHT20130 credits
Complementary TherapeuticsPHT20230 credits

Blwyddyn tri

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Research MethodsPHT30160 credits
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Clinical research is an expanding and highly competitive area. Undertaking this MSc will provide you with the skills and knowledge needed to advance and enhance a career in clinical research. 

This programme is suitable for graduates from healthcare, life sciences or other related disciplines, and healthcare professionals who are interested in a career in clinical trials in the health service, pharmaceutical, biotechnology, device  industries, Contract Research Organisations/ suppliers to the pharmaceutical industry. It is also ideal for professionals working in clinical trials who wish to further develop their knowledge and skills of clinical trials.

Potential career opportunities include clinical trials, clinical research, clinical data management, regulation of clinical trials, medical writing, academic clinical trials, Phase I clinical trials units, the pharmaceutical industry, hospitals, archiving in clinical trials, quality assurance in clinical trials, clinical research project management, clinical trial administration, clinical trial co-ordinator, clinical trial administration/support to clinical trials and more.

After successfully completing this course, you will have an advanced standing both clinically and academically, with the potential to be at the forefront of your chosen profession.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£3,240Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Bydd myfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2019/20 yn talu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr y DU drwy gydol eu cyrsiau. Gallai ffioedd godi'n flynyddol yn unol â chwyddiant. Nid oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ynglŷn â ffioedd a benthyciadau i fyfyrwyr yr UE sy'n dechrau yn 2020/21. Caiff y rhain eu gwneud yn rhan o drafodaethau'r DU ynglŷn â’' haelodaeth o'r UE, a byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi cyn gynted ag y bo modd.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendalNodiadau
£7,315£1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.