Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae rhagoriaeth ein ymchwil perthnasol i wyddoniaeth fferyllol ac iechyd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Mae'n cwmpasu’r continwwm llawn o wyddoniaeth sylfaenol i wyddoniaeth gymhwysol drosiadol ac arfer clinigol.

Mae gennym bortffolio ymchwil amrywiol ac amrywiaeth o gyfleusterau ymchwil. Mae'r diddordebau ymchwil yn cofleidio themâu a ddatblygwyd dros dair disgyblaeth.

Mae natur gymwysedig ac amlddisgyblaethol ein gwaith yn elwa ar gydweithio gwyddonol byd-eang a chysylltiadau strategol gyda busnesau byd-eang a chyrff sector cyhoeddus sy’n ein galluogi i weld effaith ein hymchwil.

Mae gennym dimau ymchwil gweithgar o fri rhyngwladol. Mae ein gweithgareddau’n cynnwys dros gant o staff academaidd, cymdeithion ymchwil a myfyrwyr ymchwil.

Caiff dyfarniadau ymchwil allanol yr ysgol, sydd o ddeutu £3m y flwyddyn, eu sicrhau drwy bartneriaethau gydag ystod eang o gyrff cyllido.