Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil yn yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Researcher looking down a microscope in a lab

Mae rhagoriaeth ein ymchwil perthnasol i wyddoniaeth fferyllol ac iechyd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Mae'n cwmpasu’r continwwm llawn o wyddoniaeth sylfaenol i wyddoniaeth gymhwysol drosiadol ac arfer clinigol.

Mae gennym bortffolio ymchwil amrywiol ac amrywiaeth o gyfleusterau ymchwil. Mae'r diddordebau ymchwil yn cofleidio themâu a ddatblygwyd dros dair disgyblaeth.

Mae natur gymwysedig ac amlddisgyblaethol ein gwaith yn elwa ar gydweithio gwyddonol byd-eang a chysylltiadau strategol gyda busnesau byd-eang a chyrff sector cyhoeddus sy’n ein galluogi i weld effaith ein hymchwil.

Mae gennym dimau ymchwil gweithgar o fri rhyngwladol. Mae ein gweithgareddau’n cynnwys dros gant o staff academaidd, cymdeithion ymchwil a myfyrwyr ymchwil.

Caiff dyfarniadau ymchwil allanol yr ysgol, sydd o ddeutu £3m y flwyddyn, eu sicrhau drwy bartneriaethau gydag ystod eang o gyrff cyllido.

We have a diverse research portfolio and a range of research facilities. Research interests embrace themes developed across three disciplines.

The applied and multidisciplinary nature of our work benefits from worldwide scientific collaborations and strategic relationships with global businesses and public sector bodies that enable us to see the real-world impact of our research. We work alongside an active Lay Faculty who contribute to the support and future direction of our research.

We have innovative and internationally acclaimed research teams. Our activities involve more than a hundred academic staff, research associates and research students.

The school's external research awards of some £3m per annum are secured through partnerships with a diverse range of funding bodies.

Fellowship opportunities for talented Early Career Researchers

Our three research themes represent operational units providing platform knowledge and technical resource support.

Rydym ni’n cydweithio gyda diwydiant, addysg, y llywodraeth a grwpiau cyhoeddus i sicrhau bod ein hymchwil yn cael effaith yn y byd real a’i fod o fudd i iechyd a lles dynol (cynnwys Saesneg).

Our specialised research is carried out by inter-disciplinary groups, centres and initiatives.

Explore a sample of some of our current funded research projects.

Mae gennym ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar ymchwil o’r radd flaenaf ar gael i gefnogi staff a myfyrwyr gyda’u rhaglenni a’u prosiectau ymchwil.

Chwiliwch ein cyhoeddiadau i ddod o hyd i erthyglau, llyfrau, adroddiadau a phapurau a ysgrifennwyd gan arbenigwyr mewn Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol.

Meet the members of School's Lay Faculty.