Ewch i’r prif gynnwys

Gofalu am Gasgliadau (MSc)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Cewch hyfforddiant eithriadol mewn cadwraeth ataliol a rheoli casgliadau diwylliannol a threftadaeth.

rosette

Galwedigaethol

Cewch hyfforddiant eithriadol mewn cadwraeth ataliol, a rheoli casgliadau diwylliannol a threftadaeth.

scroll

Dan arweiniad arbenigwyr

Addysgir gan arbenigwyr yn y maes; arbenigwyr o fri rhyngwladol.

star

Profiad byd go iawn

Byddwch yn cael eich 'efeillio' â sefydliad treftadaeth go iawn, i astudio sut mae'n gweithredu a sut mae'n ymwneud â gofalu am gasgliadau.

building

Labordai pwrpasol

Ystafell gadwraeth bwrpasol, sydd wedi'i gwella'n ddiweddar yn dilyn gwaith uwchraddio gwerth £250,000.

Wedi’i dylunio gyda mynediad i’r proffesiwn cadwraeth mewn golwg, mae ein rhaglen MSc Gofalu am Gasgliadau ysgogol yn ymgorffori elfennau o gelf a gwybodaeth wedi’u teilwra ar gyfer gyrfa yn y maes hynod wobrwyol hwn.

Drwy gael eich addysgu gan ymarferwyr achrededig uchel eu parch ledled y byd, byddwch chi’n datblygu’r sgiliau sy’n hanfodol i gynnal gyrfa ym maes treftadaeth. Mae’r rhain yn cynnwys dealltwriaeth o strategaethau rheoli er mwyn dadansoddi sefydliadau mewn cyd-destun ac er mwyn cynllunio a rheoli newid, a chydnabod a defnyddio technegau dylanwadu. Wedi gefeillio â sefydliad treftadaeth yn y DU, byddwch yn cael profiad ymarferol o reoli a gweithredu casgliadau, gan roi eich sgiliau dylunio prosiectau ac ysgrifennu adroddiadau newydd ar waith er budd y byd go iawn.

Drwy’r addysg a’r asesiadau, cewch eich annog i ddatblygu dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n effeithio ar ofal a defnydd casgliadau treftadaeth ddiwylliannol a chymhwyso’r gwersi hynny mewn cyd-destunau byd go iawn gan ystyried arferion cynaliadwy.

Mae eich diddordeb mawr yn y pwnc i’w ddisgwyl, ond nid yw ein rhaglen lefel mynediad sy’n cael ei barchu’n rhyngwladol yn gofyn am lefel uchel o wybodaeth arbenigol, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer unigolion o gefndiroedd y dyniaethau a gwyddoniaeth.

Wrth ddathlu canmlwyddiant Archaeoleg a Chadwraeth yn 2020, rydym ymhlith y 150 gorau yn y byd (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2020) gyda’n hymchwil yn y 12fed safle yn y DU (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Rydym yn chwilfrydig am brofiadau bodau dynol dros filoedd o flynyddoedd a diwylliannau, ac eisiau deall ein gorffennol yn well er mwyn goleuo ein presennol a gwella ein dyfodol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4929
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Academic requirements: 

 • a 2:2 honours degree in any subject, or an equivalent international degree 

 • a university-recognised equivalent academic qualification

 • or relevant professional experience evidenced by a reference. The reference must be provided by your employer to evidence that you currently work in an area relevant to the programme. This should be signed, dated and less than six months old at the time you submit your application.

English Language requirements: 

IELTS with an overall score of 6.5 with 6.0 in all subskills, or an accepted equivalent. 

Other essential requirements: 

If you have an arts based degree you must supply evidence of the highest level of education within science that you have achieved. 

Application deadline: 
We allocate places on a first-come, first-served basis, so we recommend you apply as early as possible.

Selection process: 
We will review your application and if you meet the entry requirements, we will make you an offer. 

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Strwythur y cwrs

You take a total of 180 credits of modules, consisting of:

•    40 credits of core skills modules

And either :
•    80 credits of compulsory modules (for students without a background in Conservation), or
•    40 credits of compulsory modules plus your choice of a further 40 credits of option modules (for students with a conservation background)

Following successful completion of the taught stage you will progress to the dissertation (60 credits).

 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

We teach via seminars, lectures and assessed work to combine theoretical knowledge with realistic practical applications, including in partner museum and related heritage organisations. 

Teaching usually takes place on Thursdays and Fridays, with additional tutorials and field trips on Wednesdays.

Sut y caf fy asesu?

Assessment is via essays, exams, oral presentations and reports, to ensure you develop a broad range of skills, and underpinning knowledge to become adept in communication by the completion of the course.

On successful completion of the taught elements of the programme you progress to a dissertation of up to 20,000 words. This self-regulated year of study is ideal preparation for progression to PhD.​

Sut y caf fy nghefnogi?

On enrolment, you are assigned your own Personal Tutor and provided with teaching and learning resources, including Postgraduate Handbook. Additional specific module resources are made available during the programme.

We offer one-to-one time in set office hours during teaching weeks, and also welcome email contact. Additionally, you can make appointments to see your personal tutor on a one-to-one basis about any issue. Our Professional Services team is also available for advice and support.

Your personal tutor is your contact point to discuss any problems arising from the course. Further queries should be addressed to the School.

Many students choose discursive dissertations but for those preferring laboratory-based projects focused on care of collections there are a wide range of analytical facilities in-house. These include:

 • Analytical SEM
 • Climatic chambers
 • Digital microscopy
 • Photographic facilities (featuring dedicated image processing laboratory)
 • Computer suite
 • Feedback

Discussion of assignments is offered and written feedback is provided on summative assessment. You are encouraged to discuss your ideas with module tutors both in seminars and one-to-one in office hours.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire a broad range of skills including the ability to:

 • talk with conservators and conservation scientists on the decay of objects
 • understand simple management strategies for the analysis of organisations in context and for planning and managing change
 • understand the role of units of measurement and precision in determining data collection and interpretation
 • carry out independent research on specialist subjects
 • exercise initiative, personal responsibility and decision-making in complex situations and offer pragmatic evidence based solutions for problems
 • recognise and utilise basic influence techniques
 • present information in a professional context
 • acquire the independent learning ability required for continuing professional development

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £10,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,200 £1,000

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae graddedigion y rhaglen hon wedi mynd ati i ddilyn gyrfaoedd o fewn y sector treftadaeth a phroffesiynau cysylltiedig.

Mae cyrchfannau graddedigion o’r rhaglen hon yn cynnwys Sefydliad Cadwraeth Canada, Amgueddfa Cwm Cynon, Archifau Morgannwg, Ymddiriedolaeth Archaeoleg Gwent Morgannwg, Archifau Gwent, Amgueddfa Horniman, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, hunangyflogaeth, Oriel Tate, Ymchwil ac Arloesedd y DU, Llywodraeth Cymru ac ystod o brifysgolion y DU a thramor.

Roedd 91% o raddedigion yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio (DLHE 2016/17).

Arian

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Dyfarniad o £3000 sy'n agored i holl fyfyrwyr y DU a'r UE sy'n bwriadu astudio un o'n cyrsiau Meistr ôl-raddedig.

Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr gradd Meistr ac yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2020 neu’n hwyrach, gallech wneud cais ar gyfer benthyciad ôl-raddedig ar gyfer eich gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad i Gynfyfyrwyr

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2022/23.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2022.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Archaeology, History and ancient history


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.