Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau ôl-raddedig

Yn ychwanegol i’r cyfleusterau a ddarperir gan Ysgolion Academaidd unigol, rydym yn cynnig cyfleusterau cymdeithasol ac astudio, wedi’i lleoli yn ganolog, i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Myfyrwyr tu allan i Undeb y Myfyrwyr
Myfyrwyr tu allan i Undeb y Myfyrwyr

Cymdeithasu

Digwyddiadau

Mae Undeb y Myfyrwyr trwy’r Is-lywydd Myfyrwyr Ôl-raddedig a’r Gymdeithas Ôl-raddedigion yn cynnig rhaglen ymroddedig o ddigwyddiadau i ddod a’r gymuned ôl-raddedig ynghyd yn ystod wythnos croesawu'r Hydref ac yn ystod y flwyddyn.

Cyfleusterau astudio

Parthau astudio ôl-raddedig

Nodwch y bydd y Parth Astudio i Ôl-raddedigion ar gau rhwng 09:00 ddydd Iau 22 Medi a 17:00 ddydd Llun 6 Chwefror 2023 oherwydd gwaith adnewyddu.

Mae lleoedd unigryw ar gyfer ôl-raddedigion ar gael ar draws Champws Parc y Mynydd Bychan. Mae mynediad cyfyngedig ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig yn unig drwy ddefnyddio cerdyn adnabod y Brifysgol.

Ym Mharc y Mynydd Bychan, mae’r Parth Astudio Ôl-raddedig ar yr ail lawr o’r prid adeilad yr Ysbyty ac mae’r adeilad ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Yn ychwanegol i’r ardal astudio, mae yna ofod anffurfiol gyda soffas, Teledu Freeview, microdon a chyfleusterau gwneud diodydd poeth.