Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau ôl-raddedig

Yn ychwanegol i’r cyfleusterau a ddarperir gan Ysgolion Academaidd unigol, rydym yn cynnig cyfleusterau cymdeithasol ac astudio, wedi’i lleoli yn ganolog, i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Myfyrwyr tu allan i Undeb y Myfyrwyr
Myfyrwyr tu allan i Undeb y Myfyrwyr

Cymdeithasu

Digwyddiadau

Mae Undeb y Myfyrwyr trwy’r Is-lywydd Myfyrwyr Ôl-raddedig a’r Gymdeithas Ôl-raddedigion yn cynnig rhaglen ymroddedig o ddigwyddiadau i ddod a’r gymuned ôl-raddedig ynghyd yn ystod wythnos croesawu'r Hydref ac yn ystod y flwyddyn.

Cyfleusterau astudio

Parthau astudio ôl-raddedig

Mae lleoedd unigryw ar gyfer ôl-raddedigion ar gael ar draws Campws Parc Cathays a Champws Parc y Mynydd Bychan. Ar gyfer y ddwy ardal, mae mynediad cyfyngedig ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig yn unig drwy ddefnyddio cerdyn adnabod y Brifysgol.

Ym Mharc Cathays, mae’r Parth Astudio Ôl-raddedig ar drydydd llawr Adeilad Undeb y Myfyrwyr. Mae'r parth yma ar agor 08.45 - 21.30 o ddydd Llun i ddydd Gwener, a 10.00 - 17.30 ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. Mae’n cynnig mannau astudio grŵp ac unigol, ystafell cyfrifiaduron a loceri. Gyferbyn a’r parth astudio, mae’r Ystafell Gyffredin, yn agored i holl fyfyrwyr gyda dodrefn anffurfiol gyda soffas, teledu Freeview, microdon a chyfleusterau gwneud diodydd poeth

Ym Mharc y Mynydd Bychan, mae’r Parth Astudio Ôl-raddedig ar yr ail lawr o’r Adeilad Ysgol Meddygaeth ac mae’r adeilad ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Yn ychwanegol i’r ardal astudio, mae yna ofod anffurfiol gyda soffas, Teledu Freeview, microdon a chyfleusterau gwneud diodydd poeth.

Yn yr Academi Ddoethurol, mae’r Parth Astudio Ôl-raddedig i fyfyrwyr ymchwil ar y pumed llawr yn adeilad Friary House. Mae ar agor 24/7 ac yn cynnwys ystafell gyfrifiaduron, mannau ar gyfer gweithio fel grwpiau, meicrodon a chyfarpar gwneud diodydd poeth.