Ewch i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Yn ôl yr arolwg diweddaraf, roedd 95% o'n graddedigion mewn swydd neu astudiaeth pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, a 68% mewn cyflogaeth i raddedigion (ffigurau 2017 DHLE).

Mae nifer ohonynt yn dechrau gweithio ar ôl graddio, ac mae eu hopsiynau swydd yn cynnwys ystod eang o gyflogwyr, o'r sector preifat i'r sector cyhoeddus; Y Cyngor Prydeinig, Grŵp RWS, Sony a KPMG oedd pedwar cyflogwr ar y brig ar gyfer ein graddedigion dros y tair mlynedd ddiwethajf.

Mae cyflogwyr eraill yn cynnwys Amazon, Ernst & Youn (EY), Rhaglen Cyfnewid ac Addysgu Japan, Jigsaw a TransPerfect. Mae nifer fawr o raddedigion yn derbyn gwaith sy'n berthnasol i'w defnydd o ieithoedd, megis cyfieithu, addysgu, bod yn gynorthwyydd iaith, cynorthwyydd allforio a phrawf ddarllenwyr.

Gall ein lleoliadau gwaith hefyd ddatblygu'r sgiliau a'r profiad sydd ei angen i lwyddo o fewn marchnad gwaith gystadleuol.

Yn ogystal, ystyrir graddedigion ieithoedd modern i fod yn hynod o gyfloadwy, gyda'r gallu i gael gyrfaoedd broffesiynol yn y byd busnes, gofal cymdeithasol, marchnata a masnach.

Seremoni raddio Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd 2017 

Cymorth gyrfaol penodol

Mae ein gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr yn ystod bob cam, yn cynnal ystod o ddigwyddiadau yn ymwneud a gyrfaoedd drwy gydol y flwyddyn. Beth bynnag fo'ch dyheadau gyrfa, gallwn eich helpu i ddechrau eich siwrne gyda'n ystod o weithgaredday gyrfaoedd a chyflogadwyedd.

"Thanks to Careers and Employability, I gained a real confidence boost and sense of direction that I needed to feel ready to enter the job market and I'm excited to see what the future holds."

Rachael Harper - BA French and Italian.

Mae cymorth gyrfaoedd a chyflogadwyedd yn cynnwys:

 • sesiynau un-i-un drwy apwyntiad
 • dosbarthiadau meistr am ysgrifennu CV, ffurflenni cais a gweithdai am gyfweliadau
 • sesiynau cynllunio gyrfa sy'n cynnwys opsiynau gyrfa ar gyfer eich gradd Ieithoedd Modern
 • dosbarthiadau meistr LinkedIn
 • digwyddiadau rhwydweithio proffesiynol
 • siaradwyr gwadd proffesiynol o ystod eang o sectorau (e.e cyfieithwyr, cyfieithwyr ar y pryd, gyrfaoedd addysgu a busnes)
 • cyngor am brofiad gwaith
 • lleoliadau gwaith addysgu
 • cymorth arbenigol gan Go Wales
 • ffug gyfweliadau
 • gwybodaeth am interniaethau a raglenni hyfforddi graddedigion
 • gweithgareddau menter a chymorth i ddatblygu eich gwefan ac ap eich hun
 • cysylltiadau i'r Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang
 • cyfle i gwblhau gwobr cyflogadwyedd (Gwobr Caerdydd)
 • gwybodaeth diweddar am yrfaoedd a dolenni i wybodaeth ychwanegol am yrfaoedd i raddedigion.

Cysylltu

Mae'r gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd wedi'i leoli ar Plas y Parc. Mae cyfweliadau gyrfa ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion Ieithoedd Modern ar gael ar fewnrwyd y myfyrwyr, wrth ddilyn y dolenni i 'Careers Account'.=

Claire Hudson

Careers and Employability