Ewch i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

87% o'n graddedigion israddedig mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

 • 88% o'n graddedigion ôl-raddedig a addysgir mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21).

Mae nifer ohonynt yn dechrau gweithio ar ôl graddio, ac mae eu hopsiynau swydd yn cynnwys ystod eang o gyflogwyr, o'r sector preifat i'r sector cyhoeddus; Y Cyngor Prydeinig, Grŵp RWS, Sony a KPMG oedd pedwar cyflogwr ar y brig ar gyfer ein graddedigion dros y tair mlynedd ddiwethajf.

Mae cyflogwyr eraill yn cynnwys Amazon, Ernst & Youn (EY), Rhaglen Cyfnewid ac Addysgu Japan, Jigsaw a TransPerfect. Mae nifer fawr o raddedigion yn derbyn gwaith sy'n berthnasol i'w defnydd o ieithoedd, megis cyfieithu, addysgu, bod yn gynorthwyydd iaith, cynorthwyydd allforio a phrawf ddarllenwyr.

Gall ein lleoliadau gwaith hefyd ddatblygu'r sgiliau a'r profiad sydd ei angen i lwyddo o fewn marchnad gwaith gystadleuol.

Yn ogystal, ystyrir graddedigion ieithoedd modern i fod yn hynod o gyfloadwy, gyda'r gallu i gael gyrfaoedd broffesiynol yn y byd busnes, gofal cymdeithasol, marchnata a masnach.

Cymorth gyrfaol penodol

Mae ein gwasanaeth Dyfodol Myfyrwyr yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr yn ystod bob cam, yn cynnal ystod o ddigwyddiadau yn ymwneud a gyrfaoedd drwy gydol y flwyddyn. Beth bynnag fo'ch dyheadau gyrfa, gallwn eich helpu i ddechrau eich siwrne gyda'n ystod o weithgaredday gyrfaoedd a chyflogadwyedd.

"[Roedd cefnogaeth y gwasanaeth gyrfaoedd] wedi rhoi hwb go iawn i fy hyder, a’r ymdeimlad o gyfeiriad yr oedd ei angen arnaf i deimlo'n barod i ymuno â’r farchnad swyddi. Rwy'n gyffrous i weld beth sydd gan y dyfodol i’w gynnig."

Rachael Harper Ffrangeg ac Eidaleg (BA)

Mae cymorth Dyfodol Myfyrwyr yn cynnwys:

 • sesiynau un-i-un drwy apwyntiad
 • dosbarthiadau meistr am ysgrifennu CV, ffurflenni cais a gweithdai am gyfweliadau
 • sesiynau cynllunio gyrfa sy'n cynnwys opsiynau gyrfa ar gyfer eich gradd Ieithoedd Modern
 • dosbarthiadau meistr LinkedIn
 • digwyddiadau rhwydweithio proffesiynol
 • siaradwyr gwadd proffesiynol o ystod eang o sectorau (e.e cyfieithwyr, cyfieithwyr ar y pryd, gyrfaoedd addysgu a busnes)
 • cyngor am brofiad gwaith
 • lleoliadau gwaith addysgu
 • cymorth arbenigol gan Hyder o ran Gyrfa
 • ffug gyfweliadau
 • gwybodaeth am interniaethau a raglenni hyfforddi graddedigion
 • gweithgareddau menter a chymorth i fynd yn llawrydd
 • cyfleoedd i weithio, astudio neu wirfoddoli tramor
 • cyfle i gwblhau gwobr cyflogadwyedd (Gwobr Caerdydd)
 • gwybodaeth diweddar am yrfaoedd a dolenni i wybodaeth ychwanegol am yrfaoedd i raddedigion.

Cysylltu

Mae'r gwasanaeth Dyfodol Myfyrwyr wedi'i leoli yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr. Mae cyfweliadau gyrfa ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion Ieithoedd Modern ar gael ar fewnrwyd y myfyrwyr; dilynwch y dolenni i 'eich cyfrif Dyfodol Myfyrwyr'.

Dyfodol Myfyrwyr


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.