Ewch i’r prif gynnwys

Themâu

Rydym wedi datblygu ffordd ryngddisgyblaethol o edrych ar y gwyddorau cymdeithasol ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn ein gwaith ymchwil ac addysgu.

Mae gennym glystyrau penodol o ragoriaeth mewn ymchwil ym meysydd cymdeithaseg ac addysg, a diffinnir y rhain yn gyffredinol drwy'r themâu isod:

Nodwch, mae'r tudalennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Science, technology and risk

Science, technology and risk

Science and Technology Studies is a key area in British sociology. We are one of the leading centres of excellence in Europe, with several programmes of work in this area.

Troseddu, diogelwch a chyfiawnder

Troseddu, diogelwch a chyfiawnder

Cymhwyso arloesedd damcaniaethol i lywio ffyrdd newydd o ddeall ac ymateb i droseddau.

Gwybodaeth, dysgu ac addysgeg

Gwybodaeth, dysgu ac addysgeg

Mae gennym arbenigedd helaeth wrth archwilio dimensiynau diwylliannol, gwleidyddol a sefydliadol gwybodaeth, dysgu ac addysgeg - o'r blynyddoedd cynnar i addysg uwch a phroffesiynol.

Diwylliant, rhyngweithio a bywyd bob dydd

Diwylliant, rhyngweithio a bywyd bob dydd

Mae gennym hanes cryf o arloesi ethnograffig, gydag ymchwil yn archwilio sut mae materion ynghylch gofod a lle, diwylliant, y byd go iawn a seicogymdeithasol yn rhyngweithio.

Children and young people

Children and young people

Working together across disciplines to improve the welfare of children and young people.

Education, skills and labour markets

Education, skills and labour markets

Exploring the links between education and careers, skills and labour.

Inequalities, division and diversity

Inequalities, division and diversity

Colleagues from social work, public policy, social psychology and sociology are coming together to study the impact of inequalities on people’s everyday lives.