Ewch i’r prif gynnwys

Cymdeithasol, risg ac amgylcheddol

Environmental image

Rydym yn gwneud gwaith ymchwil ar draws y ddisgyblaeth sy’n canolbwyntio ar y cydadwaith rhwng unigolion a’r hyn sydd o’u cwmpas.

Rydym yn gwneud gwaith ymchwil sylfaenol a chymhwysol sy’n mynd i’r afael â phroblemau damcaniaethol a chymdeithasol cyfoes, gan gynnwys: agweddau a gwerthoedd, emosiwn a newid mewn ymddygiad.

Seicoleg gymdeithasol

Y tri phrif faes ymchwil yn y grŵp seicoleg gymdeithasol yw effaith ac emosiynau, agweddau a gwerthoedd a hunaniaeth gymdeithasol. Rydym hefyd yn cynnal rhywfaint o waith ymchwil ym maes niwrowyddoniaeth wybyddol gymdeithasol, gan archwilio seiliau niwral canfyddiad cymdeithasol ac emosiynau (ar y cyd â chydweithwyr ym maes Niwrowyddoniaeth WybyddolChanolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC).

Staff cysylltiedig

Yr Athro Geoff Haddock

Yr Athro Geoff Haddock

Professor

Email
haddockgg@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5373
Dr Travis Proulx

Dr Travis Proulx

Senior Lecturer

Email
proulxt@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6455
Dr Ulrich Von Hecker

Dr Ulrich Von Hecker

Reader

Email
vonheckeru@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6639
Yr Athro Peter White

Yr Athro Peter White

Professor

Email
whitepa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5371
Dr Marc Williams

Dr Marc Williams

Senior Academic Tutor / Honorary Senior Lecturer

Siarad Cymraeg
Email
williamsm93@caerdydd.ac.uk

Risg a'r amgylchedd

Cynhelir gwaith ymchwil ynghylch risg a’r amgylchedd yn yr Ysgol yn bennaf yn y Grŵp Ymchwil Deall Risg, sy’n grŵp rhyngddisgyblaethol. Mae gwaith ymchwil y grŵp yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng unigolion/cymunedau a risgiau amgylcheddol/technolegol. Mae gennym arbenigedd yn y canlynol:

  • seicoleg newid yn yr hinsawdd
  • agweddau’r cyhoedd tuag at systemau cyflenwi ynni a’u derbynioldeb
  • newid ymddygiad cynaliadwy a lleihau’r galw am ynni
  • gwrthdaro cymdeithasol a lleoli technolegau ynni ar raddfa fawr
  • canfod risg, cyfathrebu ac ymgysylltu â’r cyhoedd.

Staff cysylltiedig

Yr Athro Nick Pidgeon

Yr Athro Nick Pidgeon

Athro Seicoleg Amgylcheddol, Cyfarwyddwr Grŵp Ymchwil Deall Risg.

Email
pidgeonn@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4567
Yr Athro Wouter Poortinga

Yr Athro Wouter Poortinga

Professor

Email
poortingaw@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4755

Cymrodyr Ymchwil

Dr Stuart Capstick

Dr Stuart Capstick

Senior Research Fellow

Email
capsticksb@caerdydd.ac.uk