Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Sidsel Koop

“Does dim rhaid ichi ddilyn y llwybr syth i lwyddo mewn bywyd”

15 Gorffennaf 2024

A hithau’n graddio â gradd dosbarth cyntaf mewn Seicoleg, nod Sidsel yw cynnig persbectif niwroamrywiaeth a gwneud gwahaniaeth.

People shopping at farmers market

Mae peidio â gweithredu ar yr hinsawdd yn tanseilio cefnogaeth y cyhoedd i newidiadau yn ein ffordd o fyw

25 Mehefin 2024

Mae’r 'disgyrsiau oedi' ynghlwm wrth beidio â gweithredu ar yr hinsawdd yn effeithio ar gefnogaeth y cyhoedd i newidiadau yn ein ffordd o fyw o ran yr hinsawdd

Yr Is-Ganghellor yn ymweld ag arweinwyr Prifysgol Caerdydd ym meysydd niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl

15 Mawrth 2024

Yr Athro Wendy Larner yn mynd ar daith o amgylch Adeilad Hadyn Ellis.

Yr Athro Derek Jones yn edrych ar sgrin yn arddangos model ymennydd

Creu partneriaeth i ddeall dementia yn well

12 Mawrth 2024

Bydd partneriaeth newydd yn gwella dealltwriaeth wyddonol o'r newidiadau yn yr ymennydd sy'n digwydd yn sgil clefyd Parkinson ac Alzheimer

Dathlu ymchwil ac arloesedd yn y Brifysgol yn nigwyddiad Ewropeaidd Dydd Gŵyl Dewi

3 Mawrth 2024

Mae’r brifysgol wedi arddangos enghreifftiau o’i hymchwil ac arloesi blaenllaw yn rhaglen Dydd Gŵyl Dewi Brwsel 2024.

people using driving simulation

Yr Ysgol Seicoleg yn dathlu ymchwil gydweithredol ym maes technoleg amddiffyn a synhwyrau dynol

12 Chwefror 2024

Cardiff University School of Psychology is collaborating with K Sharp Ltd, a leading Human Science Research and Factors consultancy on a Phase 1 defence technology study aiming to develop a deep understanding of the human senses and their interrelationships in different environments.

Delwedd cysyniadol o fap y DU a chysylltir y pwyntiau gan linellau golau.

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cyfrannu ei harbenigedd i gynllun ar lefel y DU gyfan sy’n ymchwilio i ddeallusrwydd artiffisial

6 Chwefror 2024

Bydd Canolfannau a ariennir gan yr EPSRC yn datblygu deallusrwydd artiffisial (DA) ac yn mynd i’r afael â heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cymhleth

Yr Athro Derek Jones, Yr Athro Marianne van den Bree, yr Athro Rogier Kievit a'r Athro Sarah-Jayne Blakemore

Deall datblygiad ymennydd plant yn well

31 Ionawr 2024

Mae Dyfarniad Cyllid Darganfod gan Wellcome yn cyllido astudiaeth newydd fydd yn nodweddu datblygiad yr ymennydd yn ystod plentyndod a glaslencyndod mewn manylder na welwyd ei debyg o’r blaen

Merch ifanc yn gwisgo baner yr Undeb Ewropeaidd dros ei chefn

Prifysgol Caerdydd yn benthyg ei harbenigedd i brosiect newydd Horizon Europe

9 Ionawr 2024

Ymchwilwyr i gefnogi cynllun adfer NextGenerationEU

Coeden Nadolig gydag anrhegion

Teganau Nadolig yn chwarae rhan mewn darganfyddiad gwyddonol

21 Rhagfyr 2023

Y teganau sydd o fudd i’r ddealltwriaeth wyddonol — o ddoliau sy'n datblygu ein sgiliau cymdeithasol, i gydraddoldeb mewn gemau fideo