Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

people using driving simulation

Yr Ysgol Seicoleg yn dathlu ymchwil gydweithredol ym maes technoleg amddiffyn a synhwyrau dynol

12 Chwefror 2024

Cardiff University School of Psychology is collaborating with K Sharp Ltd, a leading Human Science Research and Factors consultancy on a Phase 1 defence technology study aiming to develop a deep understanding of the human senses and their interrelationships in different environments.

The investment baMae buddsoddiad yr EPSRC yn pwysleisio ymrwymiad y DU i barhau i arwain ar ymchwil ac arloesi ym maes AD yn ogystal â’i ddefnyddio’n foesegol.y EPSRC is underlines the UK’s commitment to maintaining a leadership position in AI research, innovation, and ethical deployment.

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cyfrannu ei harbenigedd i gynllun ar lefel y DU gyfan sy’n ymchwilio i ddeallusrwydd artiffisial

6 Chwefror 2024

Bydd Canolfannau a ariennir gan yr EPSRC yn datblygu deallusrwydd artiffisial (DA) ac yn mynd i’r afael â heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cymhleth

Yr Athro Derek Jones, Yr Athro Marianne van den Bree, yr Athro Rogier Kievit a'r Athro Sarah-Jayne Blakemore

Deall datblygiad ymennydd plant yn well

31 Ionawr 2024

Mae Dyfarniad Cyllid Darganfod gan Wellcome yn cyllido astudiaeth newydd fydd yn nodweddu datblygiad yr ymennydd yn ystod plentyndod a glaslencyndod mewn manylder na welwyd ei debyg o’r blaen

Merch ifanc yn gwisgo baner yr Undeb Ewropeaidd dros ei chefn

Prifysgol Caerdydd yn benthyg ei harbenigedd i brosiect newydd Horizon Europe

9 Ionawr 2024

Ymchwilwyr i gefnogi cynllun adfer NextGenerationEU

Coeden Nadolig gydag anrhegion

Teganau Nadolig yn chwarae rhan mewn darganfyddiad gwyddonol

21 Rhagfyr 2023

Y teganau sydd o fudd i’r ddealltwriaeth wyddonol — o ddoliau sy'n datblygu ein sgiliau cymdeithasol, i gydraddoldeb mewn gemau fideo

Pedwar diagram o'r ymennydd dynol o onglau gwahanol.

Ysgol Seicoleg yn derbyn Comisiwn i wella addysg a gwasanaethau iechyd meddwl

12 Rhagfyr 2023

Ysgol Seicoleg yn derbyn Comisiwn i wella addysg a gwasanaethau iechyd meddwl

Cyhoeddi Cymrodoriaethau newydd Arweinwyr y Dyfodol

4 Rhagfyr 2023

Mae tri ymchwilydd o Brifysgol Caerdydd wedi bod yn llwyddiannus yn rownd ddiweddaraf cynllun clodfawr a chystadleuol iawn, sef Cymrodoriaethau Arweinwyr y Dyfodol (FLF) Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI).

Stock image of people holding hands

Dathlodd staff academaidd effaith ymchwil

4 Rhagfyr 2023

Mae ymchwil gan staff academaidd Prifysgol Caerdydd wedi'i ddathlu am ei effaith

Four diagrams of the human brain displayed at different angles.

Mae model cyfrifiadurol o ymennydd go iawn yn braenaru’r tir i niwrolawfeddygon mewn ffordd gywiriach

1 Awst 2023

Defnyddiodd ymchwilwyr ddata sganiau delweddu atseiniol magnetig (MRI) i ddatblygu model pwrpasol a chyfrifiannol o’r pen

Yr Athro Nick Pidgeon

Yr Academi Brydeinig yn cydnabod cyfraniad arbennig Academydd i’r gwyddorau cymdeithasol

21 Gorffennaf 2023

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth fawreddog i'r Athro Nick Pidgeon