Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddor wybyddol

Social and Emotional
Gwneir asesiadau cymdeithasol ac emosiynol.

Rydyn ni'n mynd i'r afael â chwestiynau sylfaenol am brosesau seicolegol, gan gynnwys sut mae gwybodaeth synhwyraidd yn cael ei deall, sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud, a sut mae cof yn codi.

Rydym yn astudio dysgu, cofio, iaith, rhesymu, gwneud penderfyniadau a chanfyddiad achosiaeth. Yn ogystal â chanolbwyntio ar gwestiynau damcaniaethol sylfaenol, mae gan y grŵp fewnbwn i agweddau cymhwysol ar berfformiad dyn, megis effaith niwed i’r ymennydd ar y broses adnabod wynebau.

Mae’r grwpiau hyn cydweithio’n eang ar draws yr Ysgol, ac mae eu gwaith ymchwil yn cysylltu â sawl canolfan ymchwil gan gynnwys Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd Chanolfan Gwyddoniaeth Datblygiad Dynol Prifysgol Caerdydd.

Staff cysylltiedig

Dr Lewis Bott

Dr Lewis Bott

Reader

Email
bottla@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4938
Yr Athro Marc Buehner

Yr Athro Marc Buehner

Professor

Email
buehnerm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0035
Mark Johansen

Mark Johansen

Senior Lecturer

Email
johansenm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0140
Dr Michael Lewis

Dr Michael Lewis

Email
lewismb@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5399
Dr Candice Morey

Dr Candice Morey

Reader

Email
moreyc@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5375
Dr Richard Morey

Dr Richard Morey

Reader

Email
moreyr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4729
Yr Athro Petroc Sumner

Yr Athro Petroc Sumner

Professor and Head of School of Psychology

Email
sumnerp@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 0091
Yr Athro Peter White

Yr Athro Peter White

Professor

Email
whitepa@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5371

Ffactorau Dynol

Nod ein hymchwil yw edrych ar sut mae pobl a thechnoleg yn rhyngweithio. Drwy gydweithio â phartneriaid allanol, rydym yn defnyddio gwyddoniaeth seicolegol i arwain y gwaith o ddylunio’r cynhyrchion, y systemau a’r dyfeisiau y mae pobl yn eu defnyddio bob dydd. Rydym yn arbenigo mewn technolegau newydd yn ogystal â heriau fel awtomeiddio cerbydau ffyrdd a seiber ddiogelwch.

Staff cysylltiedig

Yr Athro Rob Honey

Yr Athro Rob Honey

Professor

Email
honey@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5868
Dr Candice Morey

Dr Candice Morey

Reader

Email
moreyc@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5375
Dr Jacques Grange

Dr Jacques Grange

Lecturer (Human Factors)

Email
grangeja@caerdydd.ac.uk
Telephone
available upon request