Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddoniaeth ddatblygiadol

CUCHDS 2

Mae ein thema datblygiad ac iechyd yn gwneud gwaith ymchwil i ddatblygiad gwybyddol dynol, datblygiad echddygol a datblygiad cymdeithasol cadarnhaol o’r adeg cenhedlu hyd at fod yn oedolyn.

Mae ein gwaith ymchwil ym maes gwyddoniaeth ddatblygiadol yn cynnwys datblygiad gwybyddol, echddygol a chymdeithasol cadarnhaol o fabandod i lencyndod. Rydym hefyd yn astudio awtistiaeth mewn plant ac oedolion (Ganolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru) a’r sail niwrofiolegol ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae’r gwaith ymchwil yn mynd i’r afael â phroblemau sylfaenol sy’n ymwneud â datblygiad nodweddiadol ac annodweddiadol, yn ogystal ag iechyd atgenhedlol ac ymddygiadau sy’n gysylltiedig ag iechyd.

Yr Athro Merideth Gattis

Yr Athro Merideth Gattis

Email
gattism@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0034
Dr Catherine Jones

Dr Catherine Jones

Reader and Director of Wales Autism Research Centre

Email
jonescr10@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0684
Dr Kate Langley

Dr Kate Langley

Senior Lecturer

Email
langleyk@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6259
Dr Amy Paine

Dr Amy Paine

Lecturer

Email
paineal@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5766
Yr Athro Katherine Shelton

Yr Athro Katherine Shelton

Senior Lecturer

Email
sheltonkh1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 6093
Yr Athro Stephanie van Goozen

Yr Athro Stephanie van Goozen

Professor

Email
vangoozens@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 4630
Dr Ross Vanderwert

Dr Ross Vanderwert

Senior Lecturer

Email
vanderwertr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8826
Dr Elisabeth von dem Hagen

Dr Elisabeth von dem Hagen

Senior Lecturer

Email
vondemhagene@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0151
Dr Georgina Powell

Dr Georgina Powell

Research Fellow (Health and Care Research Wales)

Email
powellg7@caerdydd.ac.uk

Seicoleg iechyd ac iechyd meddwl

Mae ein gwaith ymchwil ym maes iechyd yn cynnwys astudio iechyd atgenhedlu, y ffactorau iechyd sy’n effeithio ar berfformiad bodau dynol, ac ymddygiad sy’n gysylltiedig ag iechyd.

Rydym hefyd yn astudio datblygiad problemau iechyd meddwl ac yn ymchwil i ystod o broblemau iechyd gan gynnwys ymddygiad gwrthgymdeithasol a seicopathi, dibyniaeth, lledrithion, iselder, ADHD, anhwylder ar y sbectrwm Awtistiaeth, clefyd Alzheimer, sgitsoffrenia a gorbryder.

Staff cysylltiedig

Yr Athro Jacky Boivin

Yr Athro Jacky Boivin

Chair

Email
boivin@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5289
Dr Lewis Bott

Dr Lewis Bott

Reader

Email
bottla@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4938
Dr Catherine Jones

Dr Catherine Jones

Reader and Director of Wales Autism Research Centre

Email
jonescr10@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0684
Yr Athro Katherine Shelton

Yr Athro Katherine Shelton

Senior Lecturer

Email
sheltonkh1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 6093
Dr Sofia Gameiro

Dr Sofia Gameiro

Reader

Email
gameiros@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5376
Yr Athro Stephanie van Goozen

Yr Athro Stephanie van Goozen

Professor

Email
vangoozens@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 4630
Yr Athro Neil Harrison

Yr Athro Neil Harrison

Clinical Professor in Neuroimaging

Email
harrisonn4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6785
Dr Kate Langley

Dr Kate Langley

Senior Lecturer

Email
langleyk@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6259
Dr Georgina Powell

Dr Georgina Powell

Research Fellow (Health and Care Research Wales)

Email
powellg7@caerdydd.ac.uk
Yr Athro Robert J Snowden

Yr Athro Robert J Snowden

Professor

Email
snowden@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4937
Yr Athro Petroc Sumner

Yr Athro Petroc Sumner

Professor and Head of School of Psychology

Email
sumnerp@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 0091
Dr Cerith Waters

Dr Cerith Waters

Lecturer

Email
waterscs@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0426

Ein canolfan ymchwil datblygiadol