Ewch i’r prif gynnwys

Effaith

Mae ein gwaith ymchwil sy’n flaenllaw yn rhyngwladol ar draws y ddisgyblaeth yn datblygu gwybodaeth sylfaenol ac yn gwella ansawdd bywydau trwy lunio polisi cyhoeddus a chanlyniadau i iechyd.

Uchafbwyntiau

Truck on top of rubbish dump

Cefnogaeth ysgubol ymhlith y cyhoedd ar gyfer camau gan y llywodraeth i fynd i'r afael â deunydd pacio na ellir ei ailgylchu

Arolwg yn dangos bod tri chwarter o'r boblogaeth am i’r llywodraeth wneud yn siŵr bod modd ailgylchu a thrwsio cynhyrchion

I&I 2017 People's Choice

Astudiaeth a ddefnyddiodd gamerâu ar helmedau swyddogion tân yn fuddugol yn y Gwobrau Arloesedd

Ymchwil yn dangos dibyniaeth comanderiaid ar eu greddf o dan bwysau.

Kangia - Ilulissat Icefjord, Greenland

Annog gweithredu ar newid hinsawdd

Mae ymchwil wedi datgelu bod yna ‘rwystr llywodraethu’ o ran gweithredu ar newid hinsawdd.

Workers on a boat at sea

Taclo her blinder ar y môr

Sut mae ein hymchwil am flinder wedi helpu gwella polisïau a chreu systemau mwy diogel ar gyfer morwyr.

Welsh countryside

Ymchwil gwerthoedd yn newid ffocws ymgyrchoedd elusennol

Mae ein hymchwil wedi newid yn sylweddol sut mae elusennau yn ymdrin ag ymgyrchoedd marchnata amgylcheddol.

Projects

Visual Vertigo image

Persistent Postural Perceptual Dizziness (visual vertigo) project

We are a team of researchers who aim to understand, diagnose and treat visual vertigo using virtual reality.

Thorns

Thorns and flowers

The Thorns and Flowers project explores the use of an arts and drawing workshop to understand the infertility experiences of Black and Minority Ethnic Women.

IVF

Seize the future

Seize the future is an online app to support people who do not manage to conceive with fertility treatment.

Audio device

Turn an Ear to Hear

How hearing-impaired listeners can exploit head orientation to enhance their speech intelligibility in noisy social settings.

MOCHA

Moments of Change for pro-environmental behaviour shifts (MOCHA)

Achieving pro-environmental lifestyle changes through understanding and harnessing ‘moments of change’ in life circumstances.