Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddoniaeth ddelweddu

Brain cross section

Rydym yn gwneud gwaith ymchwil i optimeiddio delweddau, delweddu niwroffisiolegol a swyddogaeth niwrodrosglwyddyddion a delweddu clinigol a gwybyddol.

Rydym yn defnyddio technolegau delweddu datblygedig i wneud ymchwil i strwythur a swyddogaeth y corff dynol, gan ganolbwyntio’n benodol ar niwrowyddoniaeth. Mae ein gwaith ymchwil yn cynnwys datblygu dulliau caffael a dadansoddi newydd, a’u cymhwyso yn y ffordd orau posibl ym maes niwrowyddoniaeth sylfaenol, gwybyddol a chlinigol.

Thema allweddol yw niwroddelweddu aml-foddol, gan gydnabod y manteision sylweddol a ddaw o gyfuno’r mewnwelediadiadau y mae’r dulliau gwahanol yn eu cynnig. Mae’r rhan fwyaf o staff ymchwil yng ngrŵp gwyddoniaeth ddelweddu yn defnyddio dau neu fwy o’n technolegau craidd. Mae'r rhain yn cynnwys MRI, MEG, EEG a TMS.

Staff

Yr Athro Neil Harrison

Yr Athro Neil Harrison

Clinical Professor in Neuroimaging

Email
harrisonn4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6785
Yr Athro Derek Jones

Yr Athro Derek Jones

Professor

Email
jonesd27@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 9412
Dr Emre Kopanoglu

Dr Emre Kopanoglu

Lecturer

Email
kopanoglue@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2251 0256
Yr Athro Krishna Singh

Yr Athro Krishna Singh

Professor

Email
singhkd@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 4690

Cymrodyr Ymchwil

Dr Marco Palombo

Dr Marco Palombo

Senior Lecturer

Email
palombom@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0385

Canolfannau a sefydliadau

Tu allan i Ganolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd gwerth £44m

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd

Dwyn arbenigedd ynghyd sy'n arwain y byd mewn delweddu ymennydd, gan ddefnyddio mapio ac ysgogiad i ddeall achosion cyflyrau niwrolegol a seiciatrig.