Ewch i’r prif gynnwys
Dr Marc Williams

Dr Marc Williams

Senior Academic Tutor / Honorary Senior Lecturer

Siarad Cymraeg

Trosolwg

Rwy'n gweithio ar raglen ddoethurol seicoleg glinigol de Cymru. Mae fy rôl yn cynnwys goruchwylio traethodau ymchwil doethurol, cefnogi hyfforddeion, marcio aseiniadau, darparu ymarfer myfyriol, a dysgu. Rwy'n trefnu amserlen y drydedd flwyddyn yn unol â'r cwricwlwm, sy'n cael ei lywio gan ofynion HCPC a BPS. Rwy'n cydlynu Cefnogi, sef cynllun mentora cynhwysol DClinPsy de a gogledd Cymru.

I work on the south Wales doctoral programme in clinical psychology. My roles include supervising doctoral theses, supporting trainees, marking assignments, providing reflective practice, and delivering teaching. I organise the third year timetable as per the curriculum, which is informed by HCPC and BPS requirements. I coordinate the north and south Wales DClinPsy Cefnogi Inclusive Mentoring Scehme.

Cyhoeddiadau

2021

2020

2017

2014

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys anhwylderau bwyta a deall perthynas pobl â'u hamgylchedd, yn enwedig o ran effaith newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth.

My research interests include eating disorders and understanding people's relationship with their environment, especially with respect to the impact of climate change and biodiversity loss.

Proffiliau allanol