Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cardiology image

Edrych ymlaen at ymweliad tasglu cardiolegydd pan-Affricanaidd â gwasanaeth methiant y galon y Brifysgol

31 Gorffennaf 2023

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu grŵp o gardiolegwyr gwadd o bob rhan o Affrica yn rhan o raglen DPP Methiant y Galon a ariennir gan Gymdeithas Cardioleg Pan Affrica (PASCAR).

Muslims in Britain online course

Mae adborth rhagorol ynghylch y cwrs Mwslimiaid ym Mhrydain yn dangos effaith gadarnhaol ar addysgu AG

12 Mehefin 2023

Mae cwrs DPP ar-lein sy'n archwilio profiad byw Mwslimiaid ym Mhrydain yn cael adborth gwych gan athrawon Addysg Grefyddol o bob cwr o'r DU.

Teachers meeting

Nod y rhaglen Ymholiad Cydweithredol ar gyfer Dysgu Proffesiynol yw annog trawsnewid parhaus mewn arferion addysgu

6 Mehefin 2023

Mae academyddion o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol y Brifysgol yn gweithio gyda phenaethiaid ac uwch-arweinwyr o 12 ysgol ar draws Castell-nedd Port Talbot, i ddatblygu eu profiadau a'u harbenigedd wrth weithio gyda’r rhaglen i gefnogi eu dysgu proffesiynol eu hunain a'u staff.

Medical professionals working on trauma patient

Lansio cwrs cymorth bywyd trawma mawr (MTLS) i ateb y galw brys yng Nghymru

17 Mai 2023

The University and the South Wales Major Trauma Network (SWMTN) are collaborating to deliver a new blended learning course tailored to Wales' NHS staff.

Learning at Work Week 2023 banner

Dau weminar DPP rhad ac am ddim yn rhan o’r Wythnos Dysgu yn y Gwaith

6 Ebrill 2023

Join us for two free CPD webinars this May

Annual Review 2022

CPD Unit Annual Review 2022

7 Mawrth 2023

We are pleased to publish our review of the year 2022, showcasing the work we do to help develop CPD opportunities.

Professionals in a cleanroom environment

Cleanroom protocols course launches to tackle semiconductor skills shortage

13 Chwefror 2023

New bitesized online CPD course launched for semiconductor sector

Customer Service Excellence logo

CPD Unit earns 23 Compliance Plus awards in Customer Service Excellence assessment

13 Rhagfyr 2022

CPD Unit celebrates success in Customer Service Excellence assessment

Image of person holding a sick child's hand

Delegates provide excellent feedback for Paediatric Palliative Care course

14 Tachwedd 2022

Previous delegates on the Problem Solving in Paediatric Palliative Care course have provided us with excellent feedback.

Muslim Mental Health image

Understanding Mental Health in Muslim Communities accredited by Royal College of Psychiatrists

10 Tachwedd 2022

Free course examining mental health in Muslim communities is accredited by Royal College of Psychiatrists.