Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion busnes

Entrepreneuriaid ifanc yn llwyddo yn 14eg Seremoni Wobrwyo flynyddol Cychwyn Busnes a Chwmnïau Llawrydd y Myfyrwyr

29 Mai 2024

Mae pob un o’r deuddeg entrepreneur ifanc yn ennill cyfran o'r wobr gwerth £18,000.

Prifysgol Caerdydd yn ymuno â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd a phrifysgolion a cholegau lleol eraill er mwyn cydweithio yn y dyfodol

26 Ebrill 2024

Mae Prifysgol Caerdydd wedi arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth arloesol gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd a sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach eraill o Dde-ddwyrain Cymru.

A group of students and mentors gathered around a conference table

Myfyrwyr yn elwa ar fentora gyda busnesau Arloesedd Caerdydd

25 Ebrill 2024

Mae myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi cael mewnwelediad gwerthfawr i fyd gwaith trwy gynllun 'Cwrdd â'ch Mentor' llwyddiannus.

Mae dau ddyn sy'n sefyll ar risiau yn edrych tuag at gamera tra'u bod yn dal cerdyn yn dweud '10 mlynedd arall.'

System Cymhwysedd ‘Lean’ yn dathlu degawd o fusnes

28 Mehefin 2023

Busnes a’i wreiddiau yng Nghaerdydd yn edrych i'r dyfodol

Llun o Dîm Hwb BBaCh Canolfan Hartree ym Mhrifysgol Caerdydd o flaen baneri wedi'u brandio.

Arbenigwyr am helpu busnesau bach a chanolig i "dorri drwy’r dwlu" o ddeallusrwydd artiffisial a gwyddorau data i wireddu buddion i fusnesau

14 Mehefin 2023

Canolfan newydd i fusnesau bach a chanolig yn rhan o rwydwaith cymorth arloesedd digidol a thrawsnewid wedi’i hariannu gan Hartree Centre

Three men and one woman sit on the steps inside spark and smile at the camera

Empirisys yn cymryd ei le yn sbarc|spark

25 Ionawr 2023

Cwmni ym maes gwyddor data’n ymuno ag Arloesedd Caerdydd

Kate Maunsell (MA, 2005) from Sotic

Mae Sotic wedi ymuno â sbarc|spark

5 Hydref 2022

Mae Asiantaeth Ddigidol Chwaraeon Rhif 1 y DU wedi symud i’r ganolfan arloesi

Dŵr Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn ffurfio partneriaeth

6 Gorffennaf 2022

Cynghrair strategol ar gyfer cydweithio ac ymchwil

Rhagweld y galw, gwella stocrestrau

2 Gorffennaf 2021

Mae llyfr newydd yn helpu i ragweld galw ysbeidiol

Arweinwyr busnes ac academyddion yn dod ynghyd i fynd i’r afael â heriau economaidd mwyaf dybryd Cymru

11 Mehefin 2021

Prosiect yn rhan o fenter ledled y DU sy'n ceisio datrys y pos cynhyrchiant