Ewch i’r prif gynnwys

Delegates provide excellent feedback for Paediatric Palliative Care course

14 Tachwedd 2022

Image of person holding a sick child's hand

Previous delegates on our Masters level Problem Solving in Paediatric Palliative Care course have kindly provided excellent feedback on their experiences.

The course is organised by Cardiff University in collaboration with Ty Hafan Children’s Hospice and the All Wales Managed Clinical Network for Children’s Palliative Care.

The course is open to physicians, nurses, psychologists, therapists and other professionals working with children.

It is also suitable if you are interested in end-of-life/palliative care or have a commitment to implementation and dissemination of paediatric end-of-life/palliative care education within your institution or organisation.

I completed day 1 of the paediatric palliative care course and found it an invaluable learning experience. The quality of the online teaching was excellent, with expert, knowledgable and passionate speakers, and I am very excited about the rest of the course. Attending this course has increased my confidence in caring for children and their families towards the end of life and will allow me to provide the best possible patient care in the future.
Karen Manias, Paediatric Oncology Registrar

Ar ôl gweithio fel nyrs mewn Hosbis Plant am 5 mlynedd roedd y modiwl byr 'Datrys Problemau mewn Gofal Lliniarol Pediatreg' yn werthfawr o ran ehangu gwybodaeth a chael gwerthfawrogiad o Dîm Amlddisgybaethol ehangach o fewn Gofal Lliniarol Pediatreg. Mae gan y cwrs gymysgedd go iawn o weithwyr gofal iechyd proffesiynol ac mae’n canolbwyntio ar gymysgedd penodol o sgiliau ac ati. Os oes gennych chi faes diddordeb penodol o fewn Gofal Lliniarol Pediatreg ac am archwilio hyn ymhellach, bydd y cwrs hwn o gymorth. Mae'r ystafelloedd dosbarth rhithwir a'r trafodaethau yn helpu gyda dysgu o bell. Mae trefnwyr y cwrs yn rhoi llawer o gefnogaeth ac arweiniad. Byddai'r cwrs yn bendant yn helpu unrhyw un sy’n ystyried gwneud gradd feistr ac mae'n gam gwych ar gyfer symud ymlaen i wneud pethau eraill.

Gemma Jones, Cynrychiolydd

Astudiais y cwrs Datrys Problemau ym maes Gofal Lliniarol Pediatrig yn 2019. Er mod i wedi bod yn gweithio ym maes Gofal Lliniarol Pediatrig ers nifer o flynyddoedd, roeddwn yn gallu ehangu fy nealltwriaeth a dysgu pethau newydd am y maes gan y tiwtoriaid a’r rheint oedd yn cyflwyno’r sesiynau addysgu. Er mai gweithiwr gofal iechyd proffesiynol perthynol yw fy rôl, fe wnes i deimlo bod y pryderon a'r problemau roeddwn i'n eu hwynebu yn fy ngwaith bob dydd yr un mor berthnasol â'r rhai sy'n dod o gefndir meddygol. Rhoddodd y cwrs gyfle i mi, a’r hyder, i roi sylw i faes oedd wedi bod yn chwarae ar fy meddwl ers cryn amser, a gwneud hynny wrth gael fy arwain gan diwtoriaid profiadol a gwybodus. Profiad gwerth chweil.Fe wnaeth y gwaith prosiect fy ngalluogi i fynd i'r afael â’r materion yn fy rôl a oedd tan y pwynt hwnnw wedi'u 'rheoli' ond heb eu 'datrys'. Fe wnaeth cymryd rhan yn yr hyfforddiant hwn fy ngalluogi i gymryd y camau cyntaf tuag at eu datrys. Er ei bod yn broses barhaus, mae wedi fy helpu i gael y sgiliau angenrheidiol i wneud hyn.

Abi Tong, Cynrychiolydd

Book now

Contact us

If you’d like to find out more about this course, or any other medical CPD opportunities at the University, please feel free to contact our friendly team:

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus

Rhannu’r stori hon

Y diweddaraf o’n digwyddiadau a gwybodaeth am ein cyfleoedd datblygu proffesiynol.