Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau byr

Cynigiwn ystod o gyrsiau byr yn unol ag amserlen, gan alluogi’r rhai sy’n eu dilyn i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth mewn amgylchedd difyr a deinamig wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn y maes.

Mae ein rhaglen DPP cyrsiau byr yn eich galluogi chi i ddysgu'n hyblyg a datblygu sgiliau'n berthnasol i'ch proffesiwn. Cyrsiau byrrach, dwys, di-gredyd yw’r rhain gan mwyaf. Er bod rhai ar gyfer pobl mewn meysydd proffesiynol penodol, mae eraill yn ymdrin â sgiliau mwy cyffredinol a fydd yn werthfawr i ystod eang o bobl.

Mae ein cyrsiau Marchnata a Chyfathrebu ar-lein, Cyfathrebu, a Rheoli wedi'u dylunio i ategu'u gilydd, felly rydym yn cynnig gostyngiad o 10% os ydych yn archebu mwy nag un cwrs ar unwaith. Mae pynciau yn cynnwys cysylltiadau â'r cyfryngau, ysgrifennu ar gyfer y we a hyfforddiant Dadansoddeg Google.

Dod o hyd i’ch cwrs

Porwch ein cyrsiau yn ôl pwnc

Communications Skills training course

Sgiliau cyfathrebu

Cewch ddysgu sut i gyfleu negeseuon yn eglur, yn effeithlon ac yn broffesiynol, boed ar lafar neu’n ysgrifenedig.

Rheoli  a Datblygu Perfformiad

Rheoli a Datblygu Perfformiad

Byddwn yn eich helpu i ragori fel rheolwr. Mae’r cyrsiau’n cynnwys Hyfforddi'r Hyfforddwr a sgiliau Gwerthuso Perfformiad.

Marketing and online digital communications

Marchnata a chyfathrebu ar-lein

Sgiliau ymarferol mewn marchnata digidol a marchnata ar-lein. Yn cynnwys Dadansoddeg Google, ysgrifennu ar gyfer y we a rheoli gwefan.

Students in the clinical skills centre

Meddygol

Bydd ein amrywiaeth o gyrsiau byr meddygol yn ehangu eich gwybodaeth, yn rhoi dealltwriaeth fwy dwfn i chi, ac yn gwella eich sgiliau.

Project Management short courses

Rheoli prosiectau

Datblygu sgiliau i’ch helpu i wynebu heriau gwaith prosiect. Yn cynnwys cyrsiau achrededig PRINCE2.

Healthcare

Gofal Iechyd

Cyrsiau sydd ar gael i nyrsys, bydwragedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig sy’n dymuno parhau gyda’u haddysg, darganfod sgiliau newydd ac ehangu eu dysgu.

Professional legal students.

Vocational law programmes

Undertake every aspect of your professional legal training with us.

Face painting

Mwslimiaid ym Mhrydain

Mae’r cwrs hwn yn seiliedig ar gwestiwn canolog: beth mae bod yn Fwslim ym Mhrydain yn ei olygu heddiw?

Dewisiadau eraill

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r cwrs trwy ein chwiliwr, mae ein Ysgolion Academaidd a grwpiau ymchwil hefyd yn cynnig cyrsiau byr.

Llawlyfr