Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau byr

Cynigiwn ystod o gyrsiau byr yn unol ag amserlen, gan alluogi’r rhai sy’n eu dilyn i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth mewn amgylchedd difyr a deinamig wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn y maes.

Mae ein rhaglen DPP cyrsiau byr yn eich galluogi chi i ddysgu'n hyblyg a datblygu sgiliau'n berthnasol i'ch proffesiwn. Cyrsiau byrrach, dwys, di-gredyd yw’r rhain gan mwyaf. Er bod rhai ar gyfer pobl mewn meysydd proffesiynol penodol, mae eraill yn ymdrin â sgiliau mwy cyffredinol a fydd yn werthfawr i ystod eang o bobl.

Porwch ein cyrsiau yn ôl pwnc

Team members working together

Rheoli a Datblygu Perfformiad

Byddwn yn eich helpu i ragori wrth reoli ac arwain. Mae'r cyrsiau'n cynnwys rhaglen Lean Six Sigma Addysg Weithredol

Female giving legal advice to client

Rhaglenni Galwedigaethol y Gyfraith

Gallwch ymgymryd â phob elfen o’ch hyfforddiant cyfreithiol proffesiynol gyda ni.

Data analytics image

Cyrsiau’r Hyb Arloesedd Seiber

Mae partneriaeth yr Hyb Arloesedd Seiber gyda Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru yn sicrhau eich sefydliad o hyfforddiant o’r ansawdd uchaf, gyda chefnogaeth etifeddiaeth o ragoriaeth mewn addysg seiber.

Image of business people working together

Dulliau Ymchwil Iechyd y Cyhoedd

Mae DECIPHer yn cynnal cyfres o gyrsiau byr yn rhan o'n rhaglen ymchwil dulliau: Arloesedd Methodolegol ym maes Gwyddoniaeth Ymyrraeth Iechyd Cyhoeddus.

Teaching a class

Addysg

Gwybodaeth am gyrsiau a gynigir gan yr Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Doctor and patient

Meddygol

Bydd ein amrywiaeth o gyrsiau byr meddygol yn ehangu eich gwybodaeth, yn rhoi dealltwriaeth fwy dwfn i chi, ac yn gwella eich sgiliau.

Machine learning with biomedical applications

Cyrsiau meddygaeth a ariennir

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u hariannu'n garedig felly ceir mynediad rhad ac am ddim.

Counselling Skills at Cardiff University

Gofal Iechyd

Cyrsiau sydd ar gael i nyrsys, bydwragedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cofrestredig sy’n dymuno parhau gyda’u haddysg, darganfod sgiliau newydd ac ehangu eu dysgu.

Structual Geology_main

Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Gwybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael yn Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd.

Face painting

Crefydd

Gwybodaeth am gyrsiau a gynigir gan yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Cyber security

Ymestynnwch eich gwybodaeth a'ch sgiliau ymarferol ym maes bygythiadau a gwrthfesurau seiberddiogelwch sy’n rhan o gymwysiadau gwe.

Crefydd

Gwybodaeth am gyrsiau a gynigir gan yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio.

GTRC

Cyrsiau byr peirianneg

Mae ein hamrywiaeth o gyrsiau byr yn trawsnewid arbenigedd academaidd a'r ymchwil ddiweddaraf yn sgiliau gweithle ymarferol ar gyfer y rhai hynny sy'n gweithio mewn peirianneg.

WOPEC

Canolfan Addysg Optometreg Ôl-raddedig Cymru (WOPEC)

Addysg a hyfforddiant i optometryddion ac ymarferwyr gofal llygaid eraill i gynhyrchu gweithlu o weithwyr proffesiynol sy'n gallu darparu gofal o'r ansawdd uchaf i'w cleifion.

Cyrsiau proffesiynol a Dysgu Cymraeg Caerdydd

Mae gennym brofiad helaeth iawn o ddarparu cyrsiau iaith ar bob lefel i gynulleidfaoedd allanol, yn y gymuned ac yn y gweithle. Ceir nifer o wahanol gyrsiau a llwybrau, a’r rheini yn addas ar gyfer ystod eang o anghenion.

Professionals in a cleanroom environment

Gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion

Rydym yn datblygu cyrsiau ar y cyd â chlwstwr CSconnected er mwyn eich helpu i ddysgu sgiliau newydd yn y diwydiant allweddol hwn.