Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau proffesiynol a Dysgu Cymraeg Caerdydd

Sabbatical Scheme

Cynllun Sabothol Cenedlaethol

Mae’r Cynllun Sabothol ar gyfer hyfforddiant iaith Gymraeg yn cynnig cyrsiau iaith i athrawon cynradd ac uwchradd, cynorthwywyr dosbarth a darlithwyr.

Two smiling women looking at a Welsh lanuage exercise

Dysgu Cymraeg Caerdydd

Mae Dysgu Cymraeg Caerdydd yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau Cymraeg i oedolion.